Reklama

Reklama

Dyrektor Centrum Onkologii odwołany z powodu braku współpracy

Prof. Krzysztof Warzocha został odwołany przez ministra zdrowia Mariana Zembalę ze stanowiska dyrektora stołecznego Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie. Powodem odwołania była m.in. odmowa współpracy.

W piśmie skierowanym do dyrektora, które we wtorek otrzymała PAP, wskazano, że decyzja ministra została podjęta w związku z odmową współpracy profesora z organem nadzorującym Instytut (czyli resortem zdrowia), m.in. w zakresie opracowania warunków, na jakich zostanie dokonany podział Centrum Onkologii. 

Chodzi o projekt połączenie go Instytutem Hematologii i Transfuzjologii oraz odłączenia oddziału Centrum Onkologii w Gliwicach. Nad projektem stosownego rozporządzenia trwają obecnie prace.   

Zembala stwierdził również, że "inne działania i decyzje" podejmowane przez prof. Warzochę w zakresie kierowania Instytutem spowodowały destabilizację w jego funkcjonowaniu. Minister napisał też, że decyzję o odwołaniu podjął także "w związku z faktem, iż wewnątrz Instytutu zaistniał i nasila się konflikt personalny mający negatywny wpływ na realizację świadczeń zdrowotnych". 

Reklama

"Przedmiotową decyzję podjąłem dla dobra chorych oraz w celu zabezpieczenia realizacji pakietu onkologicznego" - napisał Zembala.   

Odwołanie prof. Warzochy nastąpiło z dniem 26 października. Jednocześnie w Centrum trwa referendum strajkowe dotyczące m.in. kwestii płacowych.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy