Reklama

Reklama

​Biskupi: Szkoła bez religii zmienia się w szkołę ateistyczną i ateizującą

​"Szkoła bez religii zmienia się w szkołę ateistyczną i ateizującą" - napisali biskupi z Prezydium Episkopatu Polski w komunikacie dotyczącym katechezy. Podkreślili również, że wysoki odsetek obecnych na lekcjach religii w szkole (ponad 87 procent) świadczy o potrzebie tych zajęć. Standardem zaś w wielu państwach europejskich, w tym także w Polsce jest fakt, że wynagrodzenie za pracę dla katechetów pochodzi ze środków publicznych.

W związku z obywatelskim prawnym projektem dotyczącym zmiany ustawy o systemie oświaty w zakresie finansowania nauczania religii biskupi z Prezydium Episkopatu Polski przypominają, że w historii Polski religia jest stałą częścią szkolnej edukacji. Było tak nawet podczas zaborów. Wyjątek stanowi tylko okres rządów komunistycznych w Polsce.

"Szanując opinię obywateli podpisanych pod projektem obywatelskim, należy wziąć pod uwagę wolę kilku milionów rodziców i uczniów, którzy chcą nauki religii w szkołach w obecnej formie i na obowiązujących zasadach. Zgodnie z danymi przekazanymi przez diecezje do Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, w roku szkolnym 2014/2015 w lekcjach religii uczestniczyło ponad osiemdziesiąt siedem procent dzieci i młodzieży" - napisano w komunikacie.

Reklama

Biskupi zwracają też uwagę, że nauczanie religii jest prawem rodziców zagwarantowanym Konstytucją RP, według której mają oni prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. "Finansowanie lekcji religii związków wyznaniowych z budżetu państwa nie tylko nie stanowi naruszenia konstytucyjnej zasady bezstronności władz publicznych, ale jest formą realizowania zasady współdziałania Kościołów i innych związków wyznaniowych oraz Państwa dla dobra człowieka i dobra wspólnego" - przypomina Prezydium Episkopatu. Biskupi zwracają również uwagę na to, że zdecydowana większość podatników w Polsce to katolicy.

Duchowni podkreślają aspekt wychowawczy nauczania religii oraz prawo dzieci i młodzież do rozmów o ich problemach, dylematach, obawach i radościach na lekcjach religii. "Dlatego nie powinno się odbierać dzieciom i młodzieży okazji do rozmowy o wartościach chrześcijańskich w środowisku szkolnym, tym bardziej w tak ważnym dla nich czasie dorastania i kształtowania charakterów. (...) Szkoła "światopoglądowo neutralna" lub "świecka", z której religię się wyklucza, przeciwna jest fundamentalnym zasadom wychowawczym. Taka szkoła w rzeczywistości zmienia się w szkołę ateistyczną i ateizującą" - stwierdzili biskupi w swoim komunikacie.

Prezydium Episkopatu Polski dziękuje też katechetom świeckim i duchownym za ich poświęcenie w nauczaniu religii. Podziękowano także władzom świeckim, które - szanując wolę obywateli - troszczą się o odpowiednią organizację nauczania religii w szkołach.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy