Reklama

Reklama

96. dzień roku

1363 - polskie poselstwo w Awinionie przedstawiło papieżowi Urbanowi V prośby króla Kazimierza Wielkiego, a wśród nich postulat założenia w Krakowie uniwersytetu.

Reklama

1490 - po śmierci króla Węgier Macieja Korwina Władysław Jagiellończyk zajął Morawy, Śląsk i Łużyce, będące dotychczas we władaniu węgierskim. Jako kandydata do pustego tronu węgierskiego wysunięto Jana Olbrachta.

1520 - zmarł Rafael (właściwie Raffaelo Santi), włoski architekt i malarz, jeden z największych artystów epoki odrodzenia. Zmarł w Wielki Piątek - tej samej nocy nastąpiło małe trzęsienie ziemi i na jego freskach w Loggiach Watykańskich ukazało się pęknięcie, a papież Leon X zapłakał na wieść o śmierci swego protegowanego.

1617 - rozpoczęła się polska wyprawa na Moskwę. Królewicz Władysław Waza wyruszył z armią dowodzoną przez hetmana Chodkiewicza. Po drodze dołączyły oddziały kozackie z atamanem Piotrem Konaszewiczem-Sahajdacznym na czele.

1812 - urodził się Aleksander Hercen, rosyjski pisarz, myśliciel i rewolucjonista, zwolennik niepodległości Polski.

1848 - w Krakowie ukonstytuował się rewolucyjny Komitet Narodowy.

1901 - urodził się we Lwowie Marian Hemar. Był popularnym autorem tekstów rewiowych, kabaretowych, szopek politycznych, komedii, przeróbek sztuk dramatycznych, a także poezji. Z Polski wyjechał we wrześniu 1939 r. Po wojnie pozostał za granicą.

1914 - zmarł Józef Chełmoński, malarz (ur. 7 listopada 1849 r.).

1917 - Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny po stronie ententy.

1935 - Wojciech Korfanty zrezygnował z prezesury Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji i udał się na emigrację.

1940 - we Francji zorganizowano pierwszy polski dywizjon lotnictwa myśliwskiego.

1990 - Sejm uchwalił zbiór ustaw policyjnych. Milicję Obywatelską przekształcono w Policję. Zlikwidowano Służbę Bezpieczeństwa i powołano Urząd Ochrony Państwa.

1990 - Sejm przywrócił 3 maja rangę święta państwowego, odbierając ją równocześnie dniu 22 lipca.

Dowiedz się więcej na temat: Kraków

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama