Reklama

Reklama

26 września 2017: Fakty Dnia

Przedstawiamy wieczorne podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia w kraju i na świecie.

POLSKA

Ujawniono treść prezydenckich ustaw o SN i KRS

Dzisiaj popołudniu na stronach Kancelarii Prezydenta pojawiały się prezydenckie projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Projekty zostały już złożone w Sejmie. 

W ustawie o Sądzie Najwyższym prezydent zapisał między innymi utworzenie dwóch nowych izb: Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która zajmie się między innymi rozpatrywaniem skarg nadzwyczajnych i sprawami z zakresu prawa publicznego oraz Izby Dyscyplinarnej, która będzie prowadziła postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. 

Prezydencki projekt przewiduje przejście sędziów Sądu Najwyższego obu płci w stan spoczynku po osiągnięciu wieku 65 lat. Sędziowie będą mogli jednak wystąpić do prezydenta o przedłużenie orzekania. 

Nowością jest również wprowadzona przez prezydenta instytucja skargi nadzwyczajnej, dzięki której można będzie podważyć prawomocne, ale krzywdzące skarżących wyroki sądów.  

W nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa prezydent proponuje, by na wybór sędziów KRS mieli wpływ także obywatele. Prawo do zgłoszenia kandydata na członka Rady będzie miała grupa co najmniej 2 000 obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, a także grupa co najmniej 25 sędziów w stanie czynnym.  

Prezydent podtrzymał postulat, by sędziów Rady wybierał Sejm większością 3/5 głosów. Gdyby nie udało się wybrać kwalifikowaną większością piętnastu członków Rady, to proponuje, by posłowie głosowali imiennie. Każdy poseł miałby jeden głos. 

Zobacz szczegóły projektów ustaw o SN i KRS

Reklama

Kluczowy świadek: W Amber Gold nie było złota

Były dyrektor biura bezpieczeństwa Amber Gold Krzysztof Kuśmierczyk zeznawał dziś przed komisją śledczą. Świadek potwierdził, że wiedział o "monstrualnych sumach pieniędzy", jakie były lokowane w parabanku.

Kuśmierczyk powiedział również, że według jego informacji w placówkach spółki nie było złota.

Więcej TUTAJ

ŚWIAT

Ważne przemówienie Macrona

Prezydent Francji Emmanuel Macron wygłosił dzisiaj przemówienie na Sorbonie w Paryżu, podczas którego przedstawił nowe inicjatywy w celu odnowy i zacieśnienia integracji w Unii Europejskiej.  

Wśród pomysłów Macrona znalazły się m. in. europejski urząd azylowy, który przyspieszy i zharmonizuje rozpatrywanie wniosków składanych przez uchodźców; wspólny program finansowania integracji i szkoleńdla uchodźców; europejska straż graniczna; europejska obrona cywilna do walki z klęskami żywiołowymi; lepsza współpraca służb wywiadowczych i powołanie dla nich europejskiej akademii; wspólny budżet obronny.   

Zobacz pozostałe propozycje Macrona

Zbliża się koniec obowiązkowej relokacji uchodźców

O sprawie informuje RMF FM.

Unia Europejska rezygnuje z obowiązkowego rozdziału uchodźców. Dzisiaj wygasa decyzja z września 2015 roku, zakładająca relokację w ciągu dwóch lat 120 tysięcy migrantów w ramach obowiązkowego rozdzielnika przegłosowanego przez unijne kraje.

Sprzeciw zgłosiły wówczas Czechy, Rumunia, Słowacja i Węgry. Rząd PO-PSL zgodził się na przyjęcie przez Polskę około 7 tysięcy uchodźców. Rząd PiS, które w październiku 2015 wygrało wybory parlamentarne, tego zobowiązania nie zrealizował.

Co to oznacza?

Więcej TUTAJ

Zbrodnia przeciwko ludzkości?

Organizacja Human Rights Watch wezwała Radę Bezpieczeństwa ONZ do nałożenia sankcji na Birmę. Powodem jest prześladowanie członków mniejszości etnicznej Rohingja.

"Władze tego kraju popełniają zbrodnię przeciwko ludzkości" - oświadczył dyrektor ds. prawnych w HRW James Ross.

Więcej TUTAJ

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy