Reklama

Trzy polskie zespoły badawcze z szansą na 20 mln euro z UE

Trzy polskie projekty przeszły do kolejnego etapu unijnego konkursu Teaming for Excellence. Zespoły na razie dostaną po 0,5 mln euro na przygotowanie do drugiego etapu, a jeśli w nim wygrają - otrzymają po 20 mln euro na budowę lub modernizację centrów doskonałości.

Trzy polskie projekty przeszły do kolejnego etapu unijnego konkursu Teaming for Excellence. Zespoły na razie dostaną po 0,5 mln euro na przygotowanie do drugiego etapu, a jeśli w nim wygrają - otrzymają po 20 mln euro na budowę lub modernizację centrów doskonałości.

W piątek Komisja Europejska ogłosiła wyniki pierwszego etapu konkursu Teaming for Excellence organizowanego w ramach programu Horyzont 2020. Wśród 31 pozytywnie ocenionych wniosków, trzy stanowią polsko-niemieckie projekty z udziałem badaczy z Łodzi, Warszawy i Wrocławia. Wybrane w programie instytucje mają szansę rozwinąć partnerstwo strategiczne z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie.

Sukces polskiej nauki

Na razie każdy z 31 wybranych zespołów otrzyma po 500 tys. euro na przygotowanie szczegółowego biznesplanu zakładającego taką współpracę. W drugim etapie maksymalnie dziesięć spośród tych projektów może uzyskać po 20 mln euro na rozwój lub stworzenie centrum doskonałości - wyjaśniono w komunikacie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Reklama

- To ogromny sukces polskiej nauki, która goni czołówkę w światowym wyścigu innowacyjności. Konkurencja w ramach sięgania po środki unijne jest dziś ogromna. Do udziału w konkursie było uprawnionych aż 16 krajów - powiedziała po ogłoszeniu wyników konkursu cytowana w komunikacie minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Program Teaming for Excellence ma niwelować różnice w zakresie doskonałości w dziedzinie badań między państwami członkowskimi UE. Ma także zwiększyć inwestycje w krajach o niższych rankingach osiągnięć badawczych.

- Nie wszystkie kraje i regiony UE mają równe szanse na korzystanie z szans i z 80 mld euro dostępnych w programie Horyzont 2020. Dlatego też Polska aktywnie wspierała wprowadzenie do niego pakietu Teaming for Excellence. To ważny instrument, który przyspieszy drogę do zrównoważonego rozwoju UE. Bez tego osiąganie celów wyznaczonych w strategii Europa 2020 nie będzie możliwe - skomentowała prof. Lena Kolarska-Bobińska.

W programie Teaming for Excellence - jak poinformowano w komunikacie Komisji Europejskiej - o środki mogą się starać wszystkie państwa członkowskie, które przystąpiły do UE po 2004 r., oraz Portugalia i Luksemburg, a także osiem państw nienależących do UE stowarzyszonych w ramach programu Horyzont 2020.

Europejski komisarz ds. badań, nauki i innowacji, Carlos Moedas komentując program powiedział: "Naszym celem jest zadbać o to, aby żadna część Europy nie pozostała w tyle w dziedzinie badań i innowacji. Współpraca strategiczna przyczynia się do osiągnięcia tego celu poprzez ustanawianie partnerstw między placówkami najlepszymi i tymi o największym potencjale. Program Horyzont 2020 premiuje doskonałość, a przede wszystkim dążenie do doskonałości".

Trzy zespoły

Wśród trzech pozytywnie ocenionych polskich projektów znalazło się Centrum Innowacyjnych Biomateriałów w Łodzi (International Centre for Research on Innovative Biobased Materials - ICRI-BioM) tworzone przez Politechnikę Łódzką, Łódzki Uniwersytet Medyczny oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN we współpracy z dwoma instytutami Maxa Plancka z Niemiec. Działania centrum mają dotyczyć nauk chemicznych i nauk o nowoczesnych materiałach.

Zdaniem rektora Politechniki Łódzkiej, prof. Stanisława Bieleckiego, nowe Centrum pomoże regionowi łódzkiemu w uzyskaniu konkurencyjnej pozycji w nauce, a w dalszej perspektywie w rozwoju innowacji w regionie. Jak powiedział, ambicją projektu ICRI-BioM jest konsolidacja wysiłków badawczych w kierunku interdyscyplinarnego podejścia do badań polimerów i materiałów pochodzenia biologicznego.

Według Bieleckiego, nowy ośrodek badawczy pozwoli na prowadzenie najwyższej jakości badań podstawowych i stosowanych oraz będzie odgrywać ważną rolę we współpracy między środowiskiem akademickim a przemysłem w Polsce i w świecie. Rektor jest przekonany, że ICRI-BioM stanie się strategicznym centrum badań interdyscyplinarnych, które będą miały wpływ na rozwój gospodarczy regionu i kraju, a ze względu na udział w strukturze międzynarodowej zapewni udział polskich zespołów badawczych na rzecz rozwoju bio-gospodarki w skali globalnej.

Szansę na 20 mln euro ma Wrocławskie Centrum Doskonałości (Wroclaw Center for Excellence) tworzone przez Politechnikę Wrocławską oraz Instytut Fraunhofera w Dreźnie i Uniwersytet w Wuerzburgu z Niemiec. Przedmiotami zainteresowania tego centrum są fotonika i nanomateriały.

500 tys. euro na opracowanie biznesplanu otrzyma też CEZAMAT Environment w Warszawie tworzony przez Politechnikę Warszawską oraz niemiecki Instytut Fraunhofera w Hermsdorf. Projekt dotyczyć ma innowacyjnych, samoorganizujących się sieci czujników chemicznych i biochemicznych umożliwiających wykrywanie zagrożeń dla środowiska.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy