Reklama

Reklama

Nie żyje prof. Stanisław Łęgowski

Zmarł fizyk, znawca spektroskopii atomowej prof. Stanisław Łęgowski, który w latach 1984-1987 był rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Miał 83 lata.

Łęgowski urodził się 8 maja w Toruniu. W latach 1950-1955 studiował fizykę na UMK, a po zakończeniu studiów odbył aspiranturę w Instytucie Fizyki PAN. Doktorat uzyskał w 1960 r., habilitację - w 1967 r., a profesurę w 1976 r.

Jeszcze w trakcie studiów Łęgowski podjął pracę w Katedrze Fizyki Teoretycznej UMK. Jego mistrzem był światowej sławy specjalista w zakresie optyki atomowo-molekularnej prof. Aleksander Jabłoński. Łęgowski specjalizował się w spektroskopii atomowej, badaniach struktury atomowej, a także zagadnieniach polaryzowalności atomowej i molekularnej.

Reklama

Na początku lat 60. związał się z Zakładem Fizyki Doświadczalnej UMK, stając się wkrótce jego kierownikiem. W latach 1970-1971 był zastępcą dyrektora Instytutu Fizyki.

"W 1984 r. prof. Łęgowski został wybrany na stanowisko rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jego kandydaturę wysunęło działające w podziemiu Niezależne Zrzeszenie Studentów, zapewniając mu odpowiednie poparcie wśród elektorów" - podkreślił rzecznik UMK.

Prof. Łęgowski już na początku studiów związał się z Akademickim Związkiem Sportowym i działał w nim ponad 60 lat. W latach 1971-1974 był prezesem AZS na uczelni, a w 1991 r. został jego członkiem honorowym.

Reklama

Reklama

Reklama