Reklama

Reklama

Zmarł wybitny chirurg plastyczny prof. Michał Krauss

Prof. Michał Krauss, wybitny chirurg, twórca powojennej szkoły chirurgii plastycznej w Polsce, zmarł w Warszawie w wieku 82 lat. Całe swoje zawodowe życie poświęcił leczeniu wad wrodzonych u dzieci, leczeniu oparzeń oraz mikrochirurgii.

- Prof. Krauss szczególnie poświęcał się wadom rozwojowym twarzoczaszki, jak np. rozszczep wargi czy podniebienia. Stworzył własną metodę leczenia rozszczepu wargi. Jako pierwszy wprowadził w Polsce leczenie chirurgiczne oparzeń, które polegało na usuwaniu tkanek martwych, stosowaniu przeszczepów skóry i jak najszybszym zamykaniu ran. Pozwalało to zapobiec sepsie i ratować chorych, którzy w innych warunkach nie mieliby szansy na przeżycie - powiedział w poniedziałek kierownik Kliniki Chirurgii Plastycznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie prof. Józef Jethon, który jest wychowankiem i następcą zmarłego w niedzielę Kraussa.

Reklama

Prof. Michał Krauss urodził się w 1927 r. Jego ojciec Stanisław, był dyrektorem Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach i organizatorem nowoczesnej służby weterynaryjnej w Polsce.

Przyszły chirurg ukończył medycynę we Wrocławiu. W 1951 r. został ordynatorem oddziału chirurgii plastycznej w szpitalu św. Antoniego w Polanicy Zdroju. Oddział był przeznaczony przede wszystkim dla chorych z wadami wrodzonymi oraz zniekształceniami nabytymi m.in. w czasie wojny. Dwa lata później został dyrektorem szpitala, który od 1958 r. przyjął nazwę Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Plastycznej w Polanicy.

Krauss zdobywał doświadczenie zawodowe w cenionych na świecie ośrodkach chirurgii plastycznej. W 1954 r. odbył roczne szkolenie w Pradze u prof. Frantiska Buriana, a później pracował w klinikach w Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Szwecji i Francji.

Pracę doktorską obronił w 1964 r., w 1968 r. uzyskał habilitację, a w 1983 r. tytuł profesora.

W 1976 Krauss założył Klinikę Chirurgii Plastycznej przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, którą kierował do 1997 r., kiedy to przekazał ją Jethonowi.

Od 1967 r. przez 27 lat pełnił funkcję krajowego konsultanta do spraw chirurgii plastycznej. Był współtwórcą i pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Profesor wykształcił i wychował większość polskich chirurgów-plastyków. Dzięki niemu powstała w Polsce specjalizacja z chirurgii plastycznej.

W 2005 r. Krauss otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Polanicy. Był to wyraz uznania jego roli w rozwoju chirurgii plastycznej w Polsce oraz w przekształceniu skromnej placówki w Polanicy w znany na świecie szpital.

- Prof. Karuss był nie tylko wielkim autorytetem medycznym, ale też człowiekiem o kryształowej uczciwości, również w relacjach z pacjentami. Nie przyjmował żadnych upominków, oprócz kwiatów oraz dzieła własnych rąk, jak wyrzeźbiona przez pacjenta figurka czy namalowany własnoręcznie obrazek. Był bardzo oddany pacjentom i pracy. Pierwszy przychodził do kliniki i często ostatni z niej wychodził. Choć był cenionym na całym świecie autorytetem w swojej dziedzinie, do końca życia żył bardzo skromnie - wspominał Jethon.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje