Reklama

Reklama

Wodziński odebrał nagrodę Jana Karskiego i Poli Nireńskiej

Historyk, filolog prof. Marcin Wodziński odebrał nagrodę Jana Karskiego i Poli Nireńskiej za 2011rok., przyznawaną autorom publikacji przybliżających wkład Żydów polskich w polską kulturę. Uroczystość odbyła się we wtorek w Żydowskim Instytucie Historycznym.

- Jest mi bardzo miło, że tę nagrodę dostałem, że ci, którzy ją przyznają, dostrzegli mój wkład w badanie historii kultury Żydów polskich. A jest to chyba najbardziej prestiżowa nagroda w studiach polsko-żydowskich. Jest ona ważna przede wszystkim ze względu na osobę jej fundatora - Jana Karskiego, człowieka, który był niezwykle zasłużony dla relacji polsko-żydowskich, człowieka niezwykłej odwagi i wielkiego męstwa osobistego - powiedział we wtorek prof. Marcin Wodziński.

Reklama

Laureat nagrody zastrzegł, że nigdy osobiście nie poznał Jana Karskiego. - Ale to, że dostaję nagrodę nie tylko jego imienia, ale i przez niego ufundowaną, to że on dostrzegał potrzebę i wagę studiów, którymi ja się zajmuję, jest dla mnie szczególnie znaczące - zauważył.

W opinii prof. Wodzińskiego, "Karski był człowiekiem o niezwykle prawym charakterze, dla którego podstawowe drogowskazy moralne, rzeczywiście były podstawowe w życiu".

- Myślę, że zachęcając do studiów polsko-żydowskich, on zachęcał do stosowania tych kategorii moralnych w studiach akademickich. Tak chciałbym widzieć tę nagrodę - powiedział Wodziński.

- Prof. Wodziński ma bardzo bogaty wkład w rozwój badań historycznych dotyczących kultury i historii Żydów w Polsce, zwłaszcza dotyczących XIX wieku, problematyki chasydzkiej - zauważył w wygłoszonej laudacji prof. Jerzy Tomaszewski, członek komitetu wyłaniającego laureata nagrody.

Urodzony w 1966 roku w Świdnicy, Marcin Wodziński związany jest od wielu lat z Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie ukończył studia i habilitował się. Obecnie jest profesorem historii i literatury, a od 2005 r. kierownikiem Zakładu Studiów Żydowskich w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Obszarami szczególnego zainteresowania naukowego Wodzińskiego są: historia społeczna Żydów w Polsce XIX wieku, historia regionalna Żydów na Śląsku oraz żydowska sztuka nagrobna. Tym właśnie tematom poświęcone są takie jego książki jak "Groby cadyków w Polsce" (1998), "Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu: dzieje pewnej idei" (2003), (również w przekładzie angielskim "Haskalah and Hasidism in the Kingdom of Poland: A History of Conflict" 2005), "Władze Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Z dziejów stosunków politycznych" (2008) i rozszerzona angielska wersja "Hasidism and Politics: The Kingdom of Poland, 1815-1864" (2011). Prof. Wodziński jest również redaktorem serii "Bibliotheca Judaica" publikowanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego oraz głównym konsultantem historycznym powstającego w Warszawie Muzeum Historii Żydów Polskich.

Nagroda została ustanowiona przez Jana Karskiego w 1992 roku i administrowana przez Żydowski Instytut Naukowy YIVO (YIVO Institute for Jewish Research) w Nowym Jorku. Jest przyznawana corocznie. Wysokość nagrody wynosi 5 tys. dol.

Zmarły w 2000 roku Jan Karski był w czasie wojny kurierem rządu polskiego w Londynie. Przedostał się z okupowanej Polski na Zachód i przekazał rządom alianckim informacje o postępującej zagładzie ludności żydowskiej w Polsce dokonywanej przez okupantów niemieckich. Nagroda została ufundowana przez Karskiego dla uhonorowania pamięci jego żony, Poli Nireńskiej, tancerki i choreografa, która w czasie II wojny uratowała się jako jedyna z ponad siedemdziesięcioosobowej rodziny żydowskiej.

W poprzednich latach laureatami nagrody Jana Karskiego i Poli Nireńskiej byli: Eugenia Prokop-Janiec, Jerzy Ficowski i Michał Friedman, Marek Rostworowski, Henryk Grynberg, Ruta Sakowska, Jerzy Tomaszewski, Hanna Krall, Maria i Kazimierz Piechotkowie, ks. Stanisław Musiał, Leszek Hońdo, Michał Jagiełło, Monika Adamczyk-Garbowska, Jan Jagielski, Joachim Russek, Joanna Tokarska-Bakir, Szymon Rudnicki, Aleksander B. Skotnicki i Joanna Nalewajko-Kulikov.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje