Reklama

Reklama

Warszawa szykuje na Euro 2012 kilkaset szpitalnych łóżek

Na dwa tysiące interwencji lekarskich i hospitalizację 400 uczestników i widzów Euro 2012 przygotowana jest Warszawa.

W stolicy, w zabezpieczeniu medycznym turnieju weźmie udział 11 szpitali i 9 przychodni, a w odwodzie pozostanie jeszcze 300 łóżek w siedmiu innych placówkach. Dla porównania: w Wiedniu, gdzie piłkarskie mistrzostwa Europy odbywały się 4 lata temu, pomocy szpitalnej wymagało około 300 osób.

Reklama

Zabezpieczenie medyczne przygotowywane jest w Warszawie dla pięciu stref, w których można oczekiwać największego natężenia ruchu, związanego z rozgrywkami: Stadionu Narodowego, Strefy Kibica, Lotniska Chopina, dworców kolejowych i pozostałej miejskiej przestrzeni publicznej.

Generalną zasadą działania służb medycznych będzie udzielanie niezbędnej pomocy możliwie najszybciej i na miejscu - tam, gdzie pojawi się taka potrzeba. Przykładowo na Stadionie Narodowym podczas meczów obecnych będzie 110 osób personelu medycznego, dysponujących odpowiednim sprzętem (m.in. od 2 do 8 karetek) i możliwością przewiezienia potrzebujących do szpitala.

W wypadku Stadionu Narodowego będzie to oddalony o kilka kilometrów Szpital Bródnowski - mimo że niemal na wyciągnięcie ręki jest Szpital Praski. On jednak będzie pełnił w czasie Euro rolę jedynie pomocniczą. Wszystko przez to, że placówki odpowiedzialne za zabezpieczenie medyczne rozgrywek trzeba było zgłosić do UEFA w czasie, kiedy ta najbliższa stadionu nie miała jeszcze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) - podstawowego dla zabezpieczenia imprezy masowej. - W momencie decyzji podejmowanych przez UEFA były brane pod uwagę wieloprofilowość szpitala, posiadanie SOR-u, stopień zmodernizowania szpitala - wyjaśnia Koordynator ds. Zabezpieczenia Medycznego Paweł Chęciński. Uwzględniano też sam wygląd szpitala, czy ten szpital jest nowoczesny, czy wyglądający trochę gorzej... tak jak Szpital Praski, który jest w połowie wyremontowany, a w połowie nie - przyznaje.

- W Strefie Kibica w momentach największego nasilenia ruchu kibiców obecnych będzie 70 osób personelu medycznego w patrolach pieszych oraz w 4 stacjonarnych, oznaczonych punktach medycznych i jednym punkcie tzw. "krótkoterminowej opieki medycznej dla osób nietrzeźwych". W dni "meczowe", których w Warszawie będzie pięć, ratownicy będą pracować do północy, a na potrzeby kibiców Strefa Kibica będzie uzupełniona nawet ośmioma zespołami wyjazdowymi w karetkach. Ich pracę będą wspierać także wolontariusze.

Generalnie nad zdrowiem uczestników turnieju i kibiców ma czuwać w Warszawie minimum 40 karetek pogotowia i przynajmniej kilka tysięcy osób personelu medycznego.

Gdyby personel medyczny uznał, że w danym przypadku niezbędna jest hospitalizacja, może skierować pacjenta do jednego z ośmiu szpitali, przeznaczonych do obsługi poszczególnych stref bądź grup pacjentów. Będą to:

- Szpital Bródnowski (dla Stadionu Narodowego),

- miejski Szpital Czerniakowski (dla Strefy Kibica),

- miejski Szpital Wolski (dla Strefy Kibica),

- Szpital Kliniczny przy ul. Banacha (dla lotniska im. Chopina),

- Szpital Bielański (dla medialnego Międzynarodowego Centrum Nadawczego i kempingu Carlsberga),

- Wojskowy Instytut Medyczny przy ul. Szaserów (dla drużyn piłkarskich i UEFA),

- miejski Warszawski Szpital dla Dzieci przy ul. Kopernika (dla pacjentów w wieku do 18 lat),

- Wojewódzki Szpital Zakaźny przy ul Wolskiej ( w wypadkach chorób zakaźnych).

Szpitalami pomocniczymi będą szpitale: Praski, Grochowski i Solec. W każdej z tych 11 placówek będą działać Koordynatorzy ds. Euro oraz Koordynatorzy Wolontariatu. Gdyby zaś doszło do tzw. masowego zdarzenia medycznego w gotowości będzie dodatkowych 300 łóżek w szpitalach Czerniakowskim, dziecięcym, Praskim, Solec, Wolskim, Bielańskim i Grochowskim.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama