Reklama

Reklama

W Płocku ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe

W związku z przyborem Wisły, prezydent Płocka Andrzej Nowakowski ogłosił w środę rano na terenie miasta pogotowie przeciwpowodziowe. W najniżej położonej dzielnicy Płocka - Borowiczki, rzeka przekroczyła stan ostrzegawczy o 10 cm.

Wisłą spływa z górnego biegu rzeki fala wezbraniowa, której czoło jeszcze we wtorek dotarło w rejon Wyszogrodu i Kępy Polskiej w powiecie płockim.

Informując o wprowadzeniu pogotowia przeciwpowodziowego, płocki Urząd Miasta, podkreślił, iż "mieszkańców i pracodawców zobowiązuje się do zabezpieczenia przed zatopieniem lub usunięcia ze stref bezpośredniego i potencjalnego zagrożenia powodzią substancji zagrażających środowisku". Przypomniał też, iż "Regionalne Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by nie zbliżać się do rzek".

Reklama

Według danych Urzędu Miasta Płocka, w środę rano na wodowskazie Grabówka, w najniżej położonej dzielnicy miasta Borowiczki, bezpośrednio sąsiadującej z Wisłą, poziom rzeki osiągnął - 258 cm przy stanie ostrzegawczym wynoszącym tam 248 cm, a alarmowym 278 cm.

W Płocku, w rejonie ujęcia wody dla PKN Orlen, Wisła wezbrała w środę rano do 609 cm (stan ostrzegawczy 670 cm, a alarmowy 700 cm), natomiast przy bramie przeciwpowodziowej stoczni rzecznej poziom rzeki wzrósł do 164 cm (stan ostrzegawczy 207 cm, alarmowy 237 cm).

SPRAWDŹ PROGNOZĘ POGODY

W związku z przyborem Wisły w 7 położonych nad rzeką gminach powiatu płockiego: Wyszogród, Gąbin, Mała Wieś, Bodzanów, Słupno, Słubice i Nowy Duninów obowiązuje do odwołania ogłoszony jeszcze we wtorek przez starostę stan alarmu przeciwpowodziowego.

W środę rano poziom Wisły w Wyszogrodzie wzrósł do 617 cm przy stanie alarmowym wynoszącym tam 550 cm, a w Kępie Polskiej osiągnął 553 cm przy stanie alarmowym 500 cm.

W 2010 r. po przerwaniu przez Wisłę w jej środkowym biegu wału w miejscowości Świniary powódź dotknęła dwukrotnie gminy Gąbin i Słubice w powiecie płockim - w maju i w czerwcu. W obu gminach zostało wówczas zalanych ponad 20 miejscowości i około 6 tys. ha, zamieszkałych przez 4 tys. osób. Ewakuowano wtedy ponad 2,5 tys. osób i ponad 2,3 tys. zwierząt. Usuwanie skutków tej powodzi, w tym naprawa infrastruktury przeciwpowodziowej i dróg, a przede wszystkim odbudowa domów, trwało kilka lat.

W Płocku ma początek Zbiornik Włocławski, największy sztuczny akwen w Polsce, który rozciąga się do Włocławka (Kujawsko-pomorskie). Ma on 58 km długości i 1,2 do 2 km szerokości. Powstał pod koniec lat 60. XX wieku w związku z budową włocławskiej tamy i elektrowni.

Co roku w rejon środkowej Wisły w okolicach Płocka i Zbiornika Włocławskiego z górnego odcinka rzeki spływa dużo piasku, a skutkiem są miejscowe wyniesienia dna rzeki, co przy obfitych i długotrwałych wezbraniach wody powoduje zagrożenie powodziowe dla okolicznych terenów.

SPRAWDŹ PROGNOZĘ POGODY

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama