Reklama

Trump w Polsce. Zmiany w organizacji ruchu

W sobotę do Warszawy przyleci prezydent USA Donald Trump. Będzie się to wiązało z licznymi zmianami na drogach oraz licznymi utrudnieniami w komunikacji dla mieszkańców - poinformował stołeczny ratusz.

Jak podał ratusz, na wszystkich ciągach komunikacyjnych, którymi przemieszczać się będzie kolumna z gośćmi, a także na ulicach poprzecznych (w odległości do 50 m od skrzyżowań ulic lub do pierwszego skrzyżowania), wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. Zakazy będą dotyczyły także wyznaczonych miejsc postojowych, zatok i chodników. Ponadto z ulic tych zniknie łącznie ponad 1000 koszy na śmieci.

Dodatkowo ulice, którymi poruszać się będzie prezydencka limuzyna, a także drogi krzyżujące się, będą zamykane już na półtorej godziny przed planowanym przejazdem. Wszystkie te zmiany będą utrudniały poruszanie się po Ochocie i Śródmieściu, także komunikacją miejską.

Reklama

Zamknięte dla ruchu będą m.in. ulice w rejonie pl. marsz. J. Piłsudskiego i Starego Miasta. Dodatkowo, na niektórych ulicach w rejonie Starego Miasta zostanie wprowadzony zakaz wjazdu samochodów ciężarowych. Ograniczenia dotkną także pieszych. Niedostępne będą place marsz. J. Piłsudskiego, Teatralny i Zamkowy. Wygrodzone zostaną także obszary w rejonie hoteli. Droga z Lotniska Chopina czyli ulice Żwirki i Wigury, Raszyńska i Al. Jerozolimskie nie będą zamknięte dla ruchu, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w czasie przejazdu kolumn z gośćmi.

Ze względu na specyfikę wydarzenia zmiany w ruchu mogą ulec zmianie. W trakcie trwania uroczystości służby państwowe mogą operacyjnie zdecydować o wyłączeniu z ruchu także innych ulic, np. na trasach przejazdów kolumn z gośćmi z hoteli na miejsce uroczystości.

Warszawiaków i gości, którzy od soboty do poniedziałku, 31 sierpnia do 2 września, planowali przemieszczanie się w rejonie wydarzeń planowanej wizyty, prosi się o wcześniejsze zapoznanie się ze zmianami. Pasażerów zachęca się do podróżowania w tych dniach metrem. W niedzielę oraz w poniedziałek pociągi podziemnej kolei na obu liniach będą kursowały częściej. Ponadto podróżnym jadącym na Lotnisko Chopina proponuje się wybór pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich.

Utrudnienia już w piątek

Od piątku, od godz. 22 do niedzieli do godz. 24 wyłączone z parkowania będą ulice: Wierzbowa, Skwer Książąt Czartoryskich, od ul. Senatorskiej do Ambasady Królestwa Belgii, Canaletta, Niecała, A. Fredry (włącznie z parkingiem znajdującym się na końcu ulicy przy Ogrodzie Saskim), pl. Teatralny wraz z parkingiem przed Teatrem Wielkim Operą Narodową, pl. marsz. J. Piłsudskiego wraz z parkingiem przed Hotelem Europejskim, pl. S. Małachowskiego, Mazowiecka, R. Traugutta, pasaż W. Niżyńskiego, T. Czackiego, Trębacka, Kozia, droga wewnętrzna łącząca ul. marsz. F. Focha z ul. Wierzbową, marsz. F. Focha, Moliera, Nowy Przejazd.

Od piątku, od godz. 22 do poniedziałku do godz. 20 wyłączone z parkowania będą ulice: Królewska od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Marszałkowskiej, Krakowskie Przedmieście od ul. Królewskiej do ul. Miodowej, Miodowa od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Senatorskiej, gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza wraz z parkingiem przed gmachem Dowództwa Garnizonu Warszawa, Ossolińskich.

Sytuacja w sobotę

Od soboty, od godz. 22 do niedzieli do godz. 24 wyłączone z ruchu kołowego będą ulice: Senatorska od ul. Wierzbowej do Nowy Przejazd, Wierzbowa, pl. marsz. J. Piłsudskiego, marsz. F. Focha, Moliera, Królewska od pl. S. Małachowskiego do ul. Krakowskie Przedmieście, pasaż W. Niżyńskiego od ul. R. Traugutta do ul. Królewskiej, pl. S. Małachowskiego, gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza, Trębacka, Ossolińskich (utrzymany wjazd do parkingu podziemnego hotelu od ul. Krakowskie Przedmieście).

Od 31 sierpnia od godz. 22  do 1 września do godz. 24 ograniczone będzie poruszanie się samochodów ciężarowych na ul. Senatorskiej oraz na obszarze ograniczonym ulicami (wraz z nimi): Marszałkowska, Królewska, pl. S. Małachowskiego, Mazowiecka, R. Traugutta. T. Czackiego, pasaż W. Niżyńskiego, pl. marsz. J. Piłsudskiego, marsz. F. Focha, Moliera, Wierzbowa.

Wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy na całej długości pasażu W. Niżyńskiego oraz ulic Canaletta i Koziej.

Ponadto, 1 września przez cały dzień wyłączone z ruchu pieszego będą: pl. marsz. J. Piłsudskiego wraz z obszarem przylegającym, pl. Teatralny wraz z obszarem przylegającym do Teatru Wielkiego.

Tam nie zaparkujesz

Od piątku, 30 sierpnia od godz. 22 do niedzieli, 1 września do godz. 24 wyłączone z parkowania będą ulice: pl. Zamkowy wraz z tzw. Dziedzińcem Trójkątnym, Senatorska, Podwale, Nowomiejska, Freta od ul. Nowomiejskiej do Długiej, Długa od ul. Miodowej do Freta, Miodowa od ul. Senatorskiej do Długiej, J. Kilińskiego, Kapitulna, Piekarska, Zapiecek, Wąski Dunaj od ul. Podwale do ul. Piwnej, Piwna, Świętojańska od pl. Zamkowego do ul. Zapiecek, Dziekania, Kanonia, Jezuicka, Celna, Brzozowa, Mostowa, Boleść, Grodzka, Nowy Zjazd, Bugaj, Wybrzeże Gdańskie po stronie zachodniej, od ul. Boleść do ul. Grodzkiej, parking pod al. "Solidarności" (pomiędzy ul. Grodzką a ul. Nowy Zjazd), estakady zjazdowe i wjazdowe z i na most Śląsko-Dąbrowski, parking przy budynku Mazowieckiego Centrum Stomatologii.

Od soboty, 31 sierpnia od godz. 22 do poniedziałku, 2 września do godz. 20 wyłączone z parkowania będą ulice: ul. Karowa od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Browarnej, parking przed kościołem pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Jezusa (przy ul. Krakowskie Przedmieście między Pałacem Prezydenckim a skwerem Adama Mickiewicza), Krakowskie Przedmieście od parkingu przed kościołem pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Jezusa do budynku Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" przy ul. Krakowskie Przedmieście 64, Bednarska.

Od soboty, 31 sierpnia od godz. 22 do poniedziałku, 2 września do godz. 20 wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy na ul. Bednarskiej.

Od soboty, 31 sierpnia od godz. 22 do niedzieli, 1 września do godz. 24 wyłączone z ruchu kołowego będą ulice: pl. Zamkowy wraz z tzw. Dziedzińcem Trójkątnym, Podwale, J. Kilińskiego, Kapitulna, Bugaj.

Ruch na moście Śląsko-Dąbrowskim może zostać wstrzymany operacyjnie przez Policję. Ponadto, od 31 sierpnia od godz. 22 do 1 września do godz. 24 zabronione będzie poruszanie się samochodów ciężarowych na obszarze ograniczonym ulicami (wraz z nimi): Krakowskie Przedmieście, Miodowa, Freta, Mostowa, Bugaj, Grodzka, al. "Solidarności" Długa.

Na całej długości ul. J. Kilińskiego, Podwale oraz ul. Senatorskiej od ul. Miodowej do ul. Podwale zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Ponadto, 1 września przez cały dzień wyłączone z ruchu pieszego będą pl. Zamkowy oraz tzw. Dziedziniec Trójkątny.

Od piątku, 30 sierpnia od godz. 16 do poniedziałku, 2 września do godz. 20 wyłączone z parkowania będą ulice: Al. Jerozolimskie od ul. T. Chałubińskiego do ul. Emilii Plater, Emilii Plater od Al. Jerozolimskich do ul. Nowogrodzkiej, Nowogrodzka od ul. Emilii Plater do T. Chałubińskiego, T. Chałubińskiego od ul. Nowogrodzkiej do Al. Jerozolimskich, parking przy skrzyżowaniu ulic Emilii Plater i Nowogrodzkiej, parking przy hotelu od strony ul. Nowogrodzkiej, parking pod wiaduktem ul. T. Chałubińskiego.

Od piątku, 30 sierpnia od godz. 18 do poniedziałku, 2 września do godz. 20 wyłączone z ruchu kołowego będzie ul. Emilii Plater od Al. Jerozolimskich do ul. Nowogrodzkiej.

O tym muszą pamiętać kierowcy ciężarówek

Od 30 sierpnia od godz. 18 do 2 września do godz. 20 ograniczone będzie poruszanie się samochodów ciężarowych na ulicach: Nowogrodzkiej od ul. J. Pankiewicza do ul. T. Chałubińskiego, Emilii Plater od ul. Wspólnej do ul. Nowogrodzkiej. Ograniczony zostanie także ruch pieszych w rejonie hotelu.

Ponadto od piątku, 30 sierpnia od godz. 10 do niedzieli, 2 września do godz. 22 wyłączone z parkowania będą ulice: Emilii Plater od ul. Śliskiej do ul. Siennej (strona zachodnia), Śliska od ul. Emilii Plater do ul. Sosnowej, Sosnowa od ul. Śliskiej do ul. Siennej, Sienna od ul Sosnowej do ul. Emilii Plater. Od piątku, 31 sierpnia od godz. 8 do niedzieli, 1 września do godz. 24 wyłączone z ruchu kołowego będzie ul. Emilii Plater po stronie zachodniej od ul. Pańskiej do ul. Złotej oraz po stronie wschodniej od Al. Jerozolimskich do ul. Świętokrzyskiej.

Ponadto, od 31 sierpnia od godz. 8, do 1 września do godz. 24 zakazane zostanie poruszanie się samochodów ciężarowych na ulicach: E. Plater, Śliska, Sienna.

Na ul. Pańskiej zostaną wprowadzone dwa kierunki ruchu (bez możliwości wyjazdu na ul. Emilii Plater). Ograniczony zostanie także ruch pieszych w rejonie hotelu.

Ruch przy ulicy Belwederskiej

Od piątku, 30 sierpnia od godz. 10, do niedzieli, 1 września do godz. 24 wyłączone z parkowania będą ulice: Belwederska od drogi wewnętrznej przy Hotelu Regent Warsaw (łączącej ul. Belwederską i ul. Spacerową) do ul. Spacerowej, Spacerowa (strona wschodnia) od ul. Belwederskiej do drogi wewnętrznej przy hotelu (łączącej ul. Belwederską i ul. Spacerową).

Od soboty, 31 sierpnia od godz. 22 do poniedziałku, 2 września br. do godz. 20 wyłączone z parkowania będą ulice: Belwederska od ul. Bagatela do ul. Spacerowej, skwer J. Giedroycia, ul. Bagatela od Al. Ujazdowskich do ul. Flory.

Ponadto, od soboty, 30 sierpnia od godz. 8, do niedzieli, 2 września do godz. 24 wyłączone z ruchu zostaną drogi rowerowe: wzdłuż ul. Belwederskiej od drogi wjazdowej do Hotelu Regent Warsaw do ul. Spacerowej, wzdłuż ul. Spacerowej od ul. Belwederskiej do wjazdu do hotelu.

Te miejsca też zostaną wyłączone z parkowania

Od piątku, 30 sierpnia od godz. 20 do poniedziałku, 2 września do godz. 24 wyłączone z parkowania (dotyczy także wyznaczonych miejsc parkingowych, zatok oraz chodnika) będą ulice: Żwirki i Wigury, A. Krzyckiego, Raszyńska, pl. A. Zawiszy, Al. Jerozolimskie od ul. Raszyńskiej do mostu Józefa Poniatowskiego, Marszałkowska od Al. Jerozolimskich do ul. Senatorskiej, Nowy Świat od ronda Ch. de Gaulle’a do pl. Trzech Krzyży, pl. Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskie, pl. Na Rozdrożu.

Od piątku, 30 sierpnia od godz. 20 do poniedziałku, 1 września do godz. 24 wyłączone z parkowania (dotyczy także wyznaczonych miejsc parkingowych, zatok oraz chodnika) będą ulice: al. 3 Maja oraz parkingi na al. 3 Maja pod mostem Józefa Poniatowskiego, estakady wjazdowe oraz zjazdowe na/z mostu Józefa Poniatowskiego oraz Wisłostrady, Wybrzeże Kościuszkowskie od mostu Józefa Poniatowskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego, powierzchnie pod mostem Józefa Poniatowskiego.

Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej

Ratusz podał także, że zmiany dotyczyć będą również Warszawskiego Transportu Publicznego. Pierwsze wprowadzone zostaną w piątek, 30 sierpnia. Około godziny 20 zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanku Dw. Centralny 01. W zamian autobusy będą się zatrzymywały na tymczasowym przystanku Dw. Centralny 51, który zlokalizowany zostanie około 80 m. za ulicą Emilii Plater. O 130 metrów przeniesiony zostanie również przystanek Spacerowa 04. Zmiana ta zostanie wprowadzona w sobotę, 31 sierpnia, około godz. 8.

W sobotę około godz. 8 służby zamkną ruch na ul. Emilii Plater: po stronie zachodniej na odcinku od ul. Pańskiej do ul. Złotej, a po stronie wschodniej od Al. Jerozolimskich do ul. Świętokrzyskiej. W związku z tym zmienią się trasy autobusów linii: 109, 117, 160 171, 227, 507 oraz linii nocnych: N11, N12, N13, N14, N16, N21, N31, N32, N33, N35, N36, N37, N38, N41, N44, N45, N46, N61, N62, N63, N64, N66, N71, N81, N83, N85, N88 i N91.

Kolejne zmiany zostaną wprowadzone 31 sierpnia o godzinie 22. Autobusy i tramwaje nie będą zatrzymywały się na przystankach Stare Miasto 01 i 02. Zamknięte dla ruchu zostaną również ulice: Senatorska, Wierzbowa, Moliera, marsz. F. Focha, pl. marsz. J. Piłsudskiego, Królewska od ul. Marszałkowskiej do ul. Krakowskie Przedmieście oraz pl. S. Małachowskiego. Zmienią się trasy autobusów linii: 102, 105, 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 400, 503, 518 i N44.

Policja i służby mogą dodatkowo podejmować decyzje o wyłączeniu kolejnych ulic. W przypadku wyłączenia mostu Śląsko-Dąbrowskiego objazdami będą jeździły autobusy linii: 160, 190 i 527 oraz tramwaje linii: 4, 13, 20, 23 i 26.

W rejonie zmian i na większych węzłach przesiadkowych (m.in. przy Dworcu Centralnym, na pl. Bankowym, w Centrum) będą informatorzy Zarządu Transportu Miejskiego. Na bieżąco będą przekazywać warszawiakom informacje o zmianach w komunikacji. Informacje o utrudnieniach będą również publikowane TUTAJ oraz profilu Warszawskiego Transportu Publicznego na Facebooku.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama