Reklama

Reklama

Rozpoczęły się "stare matury" dla dorosłych

We wtorek po południu rozpoczęły się egzaminy dojrzałości przeprowadzane na starych zasadach. Z danych z kuratoriów oświaty wynika, że chęć przystąpienia do "starych matur" deklarowało prawie 10 tys. osób w całym kraju.

"Starzy maturzyści" to głównie tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych oraz osoby, które wcześniej ukończyły takie szkoły, ale nie przystąpiły do matury lub ją oblały. Wśród maturzystów jest też duża rozpiętość wiekowa - są m.in. osoby, które kończyły szkołę ponad 20 lat temu.

Reklama

W pierwszym dniu matur absolwenci zdawali egzamin pisemny z języka polskiego i mieli pięć godzin na napisanie jednego z czterech zadań zaproponowanych przez kuratoria. Prace napisane przez maturzystów sprawdzać będą uczący ich nauczyciele.

Jak poinformowało Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie, maturzyści na Mazowszu pisali w tym roku wypracowanie na jeden z dwóch podanych tematów: 1. "Wielu pisarzy uważa, że nie można być autorem dla każdego. Potraktuj ten pogląd jako punkt wyjścia do rozważań na temat swoich potrzeb i gustów literackich. Odwołaj się do wybranych utworów. Swoje wybory uzasadnij"; 2. "Mieć wpływ na losy innych i losy świata, potwierdzić własną wartość, zaspokoić ambicje, zdobyć pieniądze i sławę... Dlaczego ludzie pragną władzy? Odpowiedz na to pytanie odwołując się do wybranych utworów literackich oraz filmów".

Zamiast wypracowania mogli wybrać sprawdzian z rozumienia czytanego tekstu i napisania własnego. W tym roku był to 3- stronicowy tekst Ryszarda Kapuścińskiego pt. "Afryka" wraz z 19 pytaniami sprawdzającymi jego zrozumienie. Następnie trzeba było napisać własny tekst na 3-4 strony na jeden z dwóch wybranych tematów: 1. Czy pisarzy można uznać za świadków historii? Rozważ tę opinię odwołując się do kilku swoich lektur; 2. Obce kraje czy rodzima historia i współczesność? Co interesuje Cię najbardziej? Uzasadnij odpowiedź na to pytanie, odwołując się do 2-3 utworów literackich.

Czwarte zadanie, które mogli wybrać maturzyści, brzmiało: Dokonaj interpretacji wiersza Adama Mickiewicza pt. "Nad wodą wielką i czystą...". Zwróć uwagę na znajdujące się w tekście obrazy natury oraz związki między naturą a człowiekiem.

W drugim dniu matur - w środę - zdających czeka egzamin z przedmiotu do wyboru. W tej grupie znalazły się: matematyka, biologia, historia, chemia, fizyka, geografia oraz języki obce.

Od lat w większości województw najczęściej wybierana jest geografia, na drugim miejscu plasują się wymiennie historia i matematyka. Najmniejszym powodzeniem cieszą się języki obce oraz fizyka i chemia. Egzaminy pisemne z poszczególnych języków obcych w zależności od województwa zdaje od kilku do kilkudziesięciu osób; najwięcej zdecydowało się na język rosyjski.

Kilka dni po ogłoszeniu wyników egzaminów pisemnych, rozpoczną się egzaminy ustne.

Najwięcej maturzystów jest w województwie mazowieckim - ponad 1700 osób; liczebnie na drugim miejscu uplasowani się zdający w Wielkopolsce - 1300 osób, na kolejnych są maturzyści na Śląsku - 1020 osób, i w Łódzkiem - 1000.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy