Reklama

Reklama

Prognoza GUS: W 2050 roku będzie nas o 4,5 mln mniej

Urząd Statystyczny w Warszawie informuje, że mimo, iż w 2050 r. w Polsce będzie mieszkało o 4,5 mln osób mniej niż obecnie, woj. mazowieckie jako jedyne w kraju będzie miało więcej mieszkańców niż teraz. Odpowiedzialnym za to będzie migracja ludzi na Mazowsze.

Według prognozy GUS przedstawionej podczas wtorkowej konferencji prasowej w 2050 roku liczba ludności w Polsce wyniesie 34 mln osób. Jak podkreśliła Justyna Wrocławska z Urzędu Statystycznego w Warszawie oznacza to, że w porównaniu do 2013 roku będzie nas mniej o blisko 4,5 mln (o blisko 12 proc.).

- Spadek liczby ludności jest spodziewany we wszystkich województwach z wyjątkiem woj. mazowieckiego - dodała. Zgodnie z prognozą największe ubytki, powyżej 20 proc., spodziewane są w woj. lubelskim, łódzkim, opolskim i świętokrzyskim.

Reklama

Wrocławska powiedziała, że w 2050 r. liczba mieszkańców Mazowsza wyniesie 5 mln 319 tys. osób blisko o 2 tys. więcej niż w 2013 roku. Nie oznacza to, że w województwie będzie rodziło się więcej dzieci. Odpowiedzialną za wzrost ludności w województwie będzie migracja osób na Mazowsze. Urząd prognozuje, że podobnie jak to się dzieje od lat, największą grupą osób jaka osiedli się w regionie, będą to mieszkańcy województw łódzkiego i lubelskiego.

Według Wrocławskiej liczba ludności na Mazowszu zwiększy się przede wszystkim w centralnych powiatach otaczających Warszawę i samej stolicy. Więcej ludzi będzie też mieszkać w powiatach płockim i radomskim, a największy przyrost ludności wystąpi w powiatach: piaseczyńskim, legionowskim i wołomińskim.

Największe ubytki obserwowane będą w powiecie sokołowskim, lipskim i w Ostrołęce.

Przedstawicielka urzędu poinformowała ponadto, że do 2050 roku spadnie liczba mieszkańców miast, a wzrośnie na wsi. Zastępca dyrektora urzędu Agnieszka Ajdyn wyjaśniła, że ma to związek przede wszystkim z tym, że ludność miast coraz chętniej będzie osiedlała się na wsi.  

Prognoza wskazuje też, iż ludność Mazowsza będzie się starzała. Przewiduje się, że w 2050 roku udział osób w wieku produkcyjnym, po uwzględnieniu podwyższonego wieku emerytalnego, będzie wynosił blisko 28 proc., czyli jego wzrost o ponad 9 proc. niż w 2013 roku.

Wrocławska zaznaczyła, że w 2013 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 59 osób niepracujących. W 2050 roku liczba osób w wieku nieprodukcyjnym wzrośnie do 77 osób. Przedstawicielka urzędu zwróciła uwagę, że przy starych zasadach przechodzenia na emeryturę ten współczynnik byłby jeszcze większy, ponieważ aż 103 osoby niepracujące przypadałoby na 100 pracujących.

Według prognozy dla Mazowsza w 2050 roku liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn wyniesie 107 i będzie nieznacznie niższa niż obecnie. Wydłuży się też oczekiwana długość życia, dla kobiet o ponad 6 lat, a dla mężczyzn niemal o 9 lat. Przeciętny mieszkaniec województwa w 2050 roku będzie miał ponad 50 lat, obecnie jest to 39 lat.

Wrocławska oceniła, że starzejące się społeczeństwo będzie wyzwaniem dla opieki zdrowotnej przede wszystkim dla opieki geriatrycznej. Dodała, że trzeba też będzie zwiększać aktywność ludzi starszych na rynku pracy, zapobiegać ich wykluczeniu społecznemu.

Reklama

Reklama

Reklama