Reklama

Reklama

Ponownie rozpatrzą oferty na wagony metra

Metro Warszawskie będzie musiało ponownie rozpatrzyć oferty złożone w przetargu na nowe wagony dla podziemnej kolejki. We wtorek Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła oba odwołania od decyzji miejskiej spółki, która za najkorzystniejszą uznała ofertę Siemensa.

KIO uznała, że spółki odwołujące się od decyzji komisji przetargowej metra - hiszpański CAF i czesko-rosyjskie konsorcjum Skoda-Wagonmasz - nie miały pełnego wglądu w treść oferty złożonej przez Siemens. Klauzulą tajności opatrzone były w niej m.in. informacje dotyczące mocy silnika, który miałby być instalowany w wagonach tego producenta.

Reklama

Jednocześnie KIO uznała, że Metro Warszawskie prawidłowo wykluczyło CAF z postępowania ze względu na niewniesienie wadium i nieuprawnione dokonanie zmian w treści oferty. CAF zmienił m.in. zapis dotyczący czasu reakcji serwisu tej firmy na zgłoszenie usterki. Takie orzeczenie KIO oznacza, że oferta tej firmy będzie rozpatrywana ponownie, ale powinna zostać wykluczona.

Od ponownej decyzji komisji przetargowej oferenci będą mogli odwołać się do prezesa KIO. Rzecznik metra Paweł Siedlecki powiedział jednak, że nie spowoduje to opóźnienia w podpisaniu umowy z wykonawcą, który zostanie wybrany po rozpatrzeniu ofert. Od początku planowane było ono na pierwszy kwartał przyszłego roku.

W połowie października komisja przetargowa metra zdecydowała, że najkorzystniejszą ofertę w przetargu na dostawę 210 nowych wagonów dla podziemnej kolejki w stolicy złożyło konsorcjum Siemensa i Newagu.

Zaproponowana przez nie cena to ponad 1 mld 69 mln zł netto (1 mld 305 mln zł brutto). Oferta CAF opiewała na 1 mld 199 mln zł brutto, a czeskiej Skody i rosyjskiego Wagonmaszu - na 1 mld 109 mln zł netto (ceny brutto w ofercie nie podano).

Cena była głównym kryterium wyboru oferty, ale pod uwagę były brane także zużycie energii elektrycznej (20 proc.), system utrzymania pojazdu (20 proc.), ekologia (8 proc.) oraz wydłużenie gwarancji powyżej 30 miesięcy (2 proc.). Konsorcjum Siemens i Newag otrzymało 100 pkt na 100 możliwych, Skoda i Wagonmasz - 83,8 pkt.

Pierwsze z 210 wagonów mają trafić do stolicy w czwartym kwartale 2012 r., zaś ostatnia dostawa przewidywana jest na czwarty kwartał 2013 r. Z 35 nowych składów 20 ma obsługiwać budowany centralny odcinek II linii podziemnej kolejki (ma być gotowy na przełomie 2013 i 2014 r.), a pozostałe pierwszą, istniejącą linię - ma to związek z przewidywanym zwiększeniem częstotliwości kursowania pociągów.

Nowe pociągi będą różnić się od tych, które jeżdżą obecnie. Będą jednoprzestrzenne (nie trzeba będzie wysiadać z pociągu, by przejść do innego wagonu), wyposażone w wewnętrzny monitoring, w przyciski umożliwiające otwieranie drzwi przez pasażera, system wizyjnej i głosowej łączności z maszynistą, wysuwane platformy dla wózków inwalidzkich. W każdym pociągu będzie 230 miejsc siedzących, a w sumie ma zmieścić się w nim ponad 1400 osób, czyli mniej więcej o 200 więcej niż w używanych obecnie.

W połowie lipca stołeczny ratusz złożył w Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosek o dofinansowanie ze środków wspólnotowych budowy centralnego odcinka i prac projektowych całej II linii metra oraz zakupu 20 wagonów, które mają ją obsługiwać. Wniosek opiewa na 5,3 mld zł, a dofinansowanie ma wynieść 2,9 mld zł.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy