Reklama

Reklama

Pacjenci KOZZD w Gostyninie protestują. Rozpoczęli głodówkę

32 z 91 pacjentów Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (KOZZD) w Gostyninie (woj. mazowieckie) rozpoczęło protest głodowy. Powodem protestu są m.in. warunki lokalowe i znaczne, według pacjentów, przeludnienie ośrodka.

Podobne postulaty pacjenci KOZZD wysuwali w czerwcu 2020 r., wtedy także część z nich przystąpiła do protestu głodowego - zakończył się on wówczas po kilku dniach w wyniku podjętych negocjacji.

Reklama

KOZZD w Gostyninie powstał jako podmiot leczniczy podlegający Ministerstwu Zdrowia na mocy ustawy z listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzających zagrożenie wobec życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Placówka działa na terenie Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej, który użycza jej pomieszczeń.

Jak poinformował w środę dyrektor KOZZD w Gostyninie dr n. med. Ryszard Wardeński, protest pacjentów rozpoczął się tam 1 lutego - wtedy też protestujący złożyli skierowane do dyrekcji placówki podpisane oświadczenia zawierające ich żądania. - Od dnia 01.02.2021 r. przystąpienie do protestu głodowego zdeklarowały 42 osoby, spośród których aktywnie głodują 32 osoby - przekazał dyrektor gostynińskiego KOZZD.

Jak zaznaczył, odnosząc się do przebiegu i formy protestu, część pacjentów korzysta ze swoich produktów żywnościowych, piją oni więcej płynów niż zazwyczaj, dosładzając je cukrem bądź miodem, korzystają także z suplementów diety.

Postulaty pacjentów

- Postulaty pacjentów dotyczą m.in. kwestii warunków lokalowych, w szczególności znacznego przeludnienia placówki, pobytu w placówce osób chorych psychicznie, wznowienia odwiedzin, które zostały wstrzymane z powodu rozprzestrzeniania się SARS-COV-2 oraz szeroko rozumianej poprawy jakości ich życia w ośrodku - oświadczył dr Wardeński. Podał, iż aktualnie w KOZZD w Gostyninie przebywa 91 osób.

- Pacjenci Ośrodka zostali poinformowani o negatywnych skutkach zdrowotnych prowadzenia głodówki - zaznaczył dyrektor gostynińskiego KOZZD. Zastrzegł jednocześnie, że placówka ta "z uwagi na charakter problemu nie udziela bliższych informacji".

Czerwcowy protest

Pod koniec czerwca 2020 r. w KOZZD protest głodowy podjęła część z przebywających tam pacjentów - protest trwał kilka dni. Według danych placówki, uczestniczyło w nim 36 z 87 przebywających tam wówczas pacjentów. Ostatecznie, po negocjacjach z udziałem mediatora z listy stałych mediatorów prezesa Sądu Okręgowego w Płocku, zawarto porozumienie. Jak informowało wtedy Ministerstwo Zdrowia, protestujący domagali się m.in. dostępu do własnych urządzeń elektronicznych i internetu oraz odwiedzin bez pracownika ochrony. Resort podawał przy tym, że zgłoszone postulaty obejmowały też "żądania dotyczące zabezpieczenia socjalnego i bytowego".

Pierwszy pacjent placówki

Pierwszy do KOZZD w Gostyninie trafił Mariusz T., skazany w 1989 r. za zabójstwo czterech chłopców na karę śmierci, zamienioną potem na mocy amnestii na 25 lat więzienia. Na początku 2014 r. zakończył on odbywanie tej kary. Od września 2019 r. przebywa w jednym z zakładów karnych, gdzie z kolei odbywa karę pięciu lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności za posiadanie pornografii dziecięcej w latach 2006-2014, gdy odbywał on pierwszy wyrok w placówce penitencjarnej w Strzelcach Opolskich. Chodzi o wyrok wobec Mariusza T., jaki w lipcu 2015 r. wydał Sąd Rejonowy w Gostyninie.

Planowane zmiany

W 2017 r. powstał projekt utworzenia osobnej siedziby KOZZD w Gostyninie. Dzięki temu jego działalność miała zostać oddzielona od Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej. Przewidywano wówczas, że w nowej siedzibie KOZZD o łącznej powierzchni użytkowej ponad 5,5 tys. mkw. funkcjonowałyby trzy pawilony z sześcioma oddziałami, na każdym po 10 jednoosobowych sal - taki układ gwarantować miałby bezpieczeństwo i ograniczyć niekontrolowane kontakty między pensjonariuszami. Uruchomienie placówki planowano wstępnie na 2019 r.

W lipcu 2020 r. Ministerstwo Zdrowia informowało, że z uwagi na znaczne przekroczenia liczby osób umieszczanych w KOZZD w Gostyninie konieczne jest wskazanie innego zakładu psychiatrycznego, w którym będzie wykonywana obserwacja. Resort skierował do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd. Projekt przygotowano w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości. Jak podawano, nowym zakładem wykonującym obserwację orzeczoną przez sąd będzie Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim.

W sierpniu 2020 r. Ministerstwie Zdrowia informowało, że planowane są prace przygotowawcze do rozbudowy KOZZD w Gostyninie - inwestycja miałaby zostać zrealizowana do 2023 r. W związku z tym do resortu sprawiedliwości skierowano wówczas projekt zmian legislacyjnych. 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy