Reklama

Reklama

Nowy sposób naliczania opłat za przedszkola

Rada Warszawy, przyjmując jednogłośnie uchwałę, zdecydowała, że od nowego roku szkolnego 2014/2015 w Warszawie będzie obowiązywał nowy sposób naliczania opłat za korzystanie przez dzieci z przedszkoli po godzinie 13.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, opłata za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej - powyżej pięciu godzin bezpłatnych - nie może wynosić więcej niż jeden złoty. W Warszawie obowiązuje dodatkowo zasada, że przedszkola świadczą usługi bezpłatnie od momentu ich otwarcia do godziny 13. W praktyce jest to, co najmniej sześć godzin dziennie, czyli co najmniej jedną godzinę więcej niż ustawowe minimum.

Zgodnie z przyjętą w czwartek uchwałą od 1 września opłata za każdą godzinę opieki po godz. 13 wyniesie tak jak dotąd jeden zł. Jednocześnie zmieniony zostanie sposób naliczania opłaty za ostatnią płatną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu - opłata za niepełną godzinę ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu (np. za 20 minut pobytu dziecka w przedszkolu rodzic zapłaci 33 gr.).

Reklama

Obecnie rodzic wnosi opłatę za każdą rozpoczęta godzinę. W efekcie w sytuacji, gdy np. dziecko korzysta z opieki przez 2,5 godziny to rodzic zobowiązany jest uiścić opłatę za 3 godziny.

Jak poinformowała  Katarzyna Pienkowska z biura prasowego stołecznego ratusza, średnia wysokość opłat wnoszonych przez rodziców to około 40 zł miesięcznie (dotyczy to tylko opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu po godz. 13, bez wyżywienia). Po wprowadzeniu nowych zasad naliczania opłata ta może zostać obniżona o około 3 zł miesięcznie.

Uchwała rozszerza też grupę dzieci zwolnionych całkowicie z opłat za przedszkola o dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Prawo do bezpłatnego korzystania z przedszkoli zachowują wychowankowie rodzinnych domów dziecka, dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, a także dzieci z rodzin, w których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie do 1260 zł.

Zachowane zostają też dotychczasowe ulgi w opłatach. Prawo do 50 proc. nadal będą miały dzieci z rodzin, w których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 75 proc., ale nie przekracza 100 proc. minimalnego wynagrodzenia (obecnie jest to dochód od 1260,01 zł do 1680 zł). Z kolei 25 proc. ulga przysługuje dzieciom, których rodzeństwo uczęszcza do innych przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych lub ma dziennego opiekuna.

Za przyjęciem uchwały głosowało 58 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie  wstrzymał się od głosu. Jedna osoba nie głosowała.

Jak podaje stołeczny ratusz, wpływy do budżetu miasta za okres styczeń - maj 2014 r. z opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego realizowanego po godzinie 13 wyniosły 6,8 mln zł i pokryły one 3,8 proc. rzeczywistych kosztów utrzymania przedszkoli publicznych w Warszawie.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje