Reklama

Reklama

Nadzwyczajna sesja ​Rady Warszawy. Mówiono o ofiarach "dzikiej reprywatyzacji"

Podczas piątkowej, nadzwyczajnej sesji Rady Miasta wiceprezydent stolicy Paweł Rabiej przekonywał, że należy wypłacić odszkodowania ofiarom "dzikiej reprywatyzacji", jednak trzeba zrobić to zgodnie z prawem. Radni PiS zarzucali Koalicji Obywatelskiej bezczynność w tej kwestii.

Sprawa wypłaty odszkodowań jest jednym z czterech punktów zwołanej na wniosek klubu PiS nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Radny PiS Wiktor Klimiuk złożył na niej projekt uchwały zobowiązujący miasto m.in. do natychmiastowej wypłaty odszkodowań i wycofania z sądów administracyjnych skarg na decyzje komisji weryfikacyjnej. Odrzucono go jednak głosami Koalicji Obywatelskiej.

Wiceprezydent stolicy Paweł Rabiej podkreślał, że stanowisko prezydenta w tej kwestii jest jasne. "Odszkodowania muszą być wypłacone, natomiast musi się to dokonać w sposób absolutny zgodny z prawem" - powiedział.

Reklama

"Gdyby wątpliwości prawne zostały na poziomie ustawy rozstrzygnięte w sposób jednoznaczny, to nie byłoby żadnych problemów z tym, żeby odszkodowania komisji weryfikacyjnej wypłacić" - powiedział. Podkreślił przy tym, że ma "bardzo duży żal" do byłego wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego i "jego środowiska" za brak należytych konsultacji w kwestii ustawy o komisji weryfikacyjnej oraz jej nowelizacji.

Stanowczy głos Drewniaka

Zastępca Biura Prawnego stołecznego ratusza Jaromir Drewniak przypomniał, że do tej pory komisja weryfikacyjna wydała 168 decyzji przyznających zadośćuczynienia opiewające łącznie na ok. 5,2 mln zł.

"Wszystkie decyzje komisji reprywatyzacyjnej zostały zaskarżone przez beneficjentów bądź uzasadnienie zostało zaskarżone przez miasto. Do czasu rozstrzygnięcia przez sądy legalności tych decyzji brak jest pewności, czy będzie istnieć podstawa do przyznania odszkodowania" - mówił.

Ponadto - jak tłumaczył - przyznając odszkodowania, komisja weryfikacyjna nie analizuje sytuacji materialnej wnioskodawcy, podczas gdy przyznanie go uzależnione jest zgodnie z przepisami od "istotnego pogorszenia sytuacji materialnej lokatora".

Drewniak wskazał też na to, że środki uzyskane od beneficjentów decyzji reprywatyzacyjnych mogą być im zwrócone. "Mając na uwadze możliwość uchylenia decyzji komisji, argument, że środki są w budżecie, może dość szybko stracić na aktualności, a miasto pozostanie bez funduszy na realizację roszczeń lokatorów" - zauważył.

Jego zdaniem wątpliwości budzi też m.in. nakładanie na miasto "odpowiedzialności odszkodowawczej za działanie osób trzecich, na które nie miało one wpływu".

Kaleta: Miasto jest w sporze z mieszkańcami

W imieniu klubu radnych PiS głos zabrał radny Sebastian Kaleta. Przekonywał on, że do wypłaty zadośćuczynienia wystarczy decyzja komisji. "Miasto jest w sporze ze swoim mieszkańcem" - ocenił. "W czyim interesie działało miasto stołeczne Warszawa? (...) Ja mam poważne obawy, że m.st. Warszawa bardziej przychylnym okiem patrzy na beneficjentów reprywatyzacji, i to nie byle jakich beneficjentów. Wszyscy znamy Jakuba R. i wszyscy znamy historię Kazimierzowskiej 34" - powiedział Kaleta.

Przypomniał też, że jego zdaniem pieniądze, które odzyskała komisja, powinny zostać wypłacone ofiarom reprywatyzacji z Funduszu Reprywatyzacji podległemu rządowi. "Te pieniądze po prostu im się należą, ich cierpienia zasługują w końcu na godne zadośćuczynienie" - przekonywał.

"Nic nie widzieliście"

Przewodniczący klubu radnych KO Jarosław Szostakowski wskazywał, że nie jest dla niego zaskakujące, że Kaleta broni swojej pracy. Wyraził jednocześnie opinię, że wykorzystuje on funkcję radnego do prowadzenia swojej kampanii przed wyborami do parlamentu. Opowiedział się także za uchwaleniem tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej.

"Wy - jako radni - przez dwie kadencje nic nie widzieliście" - mówił z kolei radny PiS Dariusz Lasocki. Przekonywał jednocześnie, że miasto również nękało ofiary reprywatyzacji. "Ponieważ nie zapewniło im dostatecznej pomocy" - dodał. "Dla tych ludzi ze Skaryszewskiej, Grochowskiej, Kobielskiej (...) pani Hanna Gronkiewicz-Waltz nigdy nie powinna być prezydentem tego miasta" - ocenił.

"Nie macie absolutnie moralnego prawa w sprawie reprywatyzacji wypowiadać się na tej sali, bo moim zdaniem zaniechaliście działań, do których byliście zobowiązani" - mówił. Cytując statut m.st. Warszawy, Lasota podkreślił, że radny powinien utrzymywać więź z mieszkańcami. "Wyście tej więzi nie zawiązali (...) Wyście tę więź absolutnie spalili tak, jak mordercy spalili Jolantę Brzeską" - powiedział.

Radni KO: Za pieniądze zrobicie wszystko

W odpowiedzi szef klubu KO podkreślał, że była prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz nie miała nic wspólnego ze śmiercią Brzeskiej. Przypomniał też, że to z jej inicjatywy została uchwalona tzw. mała ustawa reprywatyzacyjna.

Z kolei radna KO Anna Nehrebecka-Byczewska podkreśliła, że radni PiS nie mają żadnego prawa do "wymyślania radnym KO od morderców". "Ja rozumiem, że robicie kampanię wyborczą, żerując na ludzkich tragediach, ale w ogóle się nimi nie przejmując. Za pieniądze zrobicie wszystko" - powiedziała.

Na piątkową Radę Miasta przybyło kilkudziesięciu mieszkańców, m.in. działacz Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów Janusz Baranek, który trzymał transparent z napisem "Sprawiedliwość dla Joli Brzeskiej".

Komisja weryfikacyjna od czerwca 2017 r. bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. We wtorek jej szef Sebastian Kaleta przedstawił tezy raportu z działalności komisji. Wynika z niego, że w latach 2007-2016 doszło do systemowej niewydolności w procesie reprywatyzacji, a b. prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz dopuściła się licznych zaniedbań. 

Reklama

Reklama

Reklama