Reklama

Reklama

Międzynarodowe Zawody Pływackie

Celem zawodów jest popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży integracja środowisk miast partnerskich planowy mityng zawodników WMOZP rocznik 1996 - Liga WMOZP zawody kontrolne przed KMP 10 i 11 lat.

I. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Reklama

10.V.2008 r. /sobota/ - rozgrzewka: 9:00 - 9:45; oficjalne otwarcie 9:45; zawody: 10:00

Pływalnia: MCSiR w Płońsku

ul. Kopernika 3, 09-100 Płońsk

tel./fax 23 662 27 01

II. ORGANIZATORZY

Burmistrz Miasta Płońska

Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku

Pływacki Uczniowski Klub Sportowy - Płońsk.

III. UCZESTNICTWO

W zawodach mają prawo startu zawodnicy urodzeni w latach: 1989 - 1998 i młodsiW grupach wiekowych:

I - 1998 i młodsi

II - 1997

III - 1996

IV - 1995

V - 1994 - 1992

VI - 1991 - 1989

Zawodnicy muszą mieć aktualne, badania lekarskie dla sportowców - odpowiedzialni kierownicy ekip klubowych.

IV. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW

Należy przesyłać tylko w formie elektronicznej w obowiązującym programie do wypełniania zgłoszeń zawodników tj. Entry Editor do 06.05.2008r.do godz.12.00. Lista zgłoszonych zawodników opublikowana będzie na stronie internetowej WMOZP dnia 06.05.2008. Zgodnie z regulaminem PZP po opublikowaniu listy, zmiany mogą być jeszcze dokonane wyłącznie drogą elektroniczną do dn.07.05.2008 do godz.15.00 i dotyczyć:

wycofania zawodnika z konkurencji,

wpisania na miejsce wycofanego zawodnika / w tej samej konkurencji / innego reprezentanta tego samego klubu.

Narada techniczna w dniu zawodów o godz. 8.30 w sali konferencyjnej MCSiR na terenie pływalni.

V. PROGRAM ZAWODÓW

Otwarcie zawodów w dniu 10.V.2008 r. o godzinie 9:45

Pierwszy start o godz. 10:00

1/ 100 m.st. dowolnym dz. i ch. - grupy I, II, III, IV, V, VI

2/ 100 m.st. klasycznym dz. i ch. - grupy I, II, III, IV, V, VI

3/ 100 m.st. grzbietowym dz. i ch. - grupy I, II, III, IV, V, VI

4/ 50 m.st. motylkowym dz. i ch. - grupy I, II

5/ 100 m.st. zmiennym dz. i ch. - grupy I, II

6/ 200 m.st. zmiennym dz. i ch. - grupy III, IV, V, VI

7/ 400 m.st. dowolnym dz. i ch. - grupy III, IV, V, VI

8/ 4x100 m.st dowolnym rocznik 1996 dz. i ch.

9/ 100 m.st. motylkowym dz. i ch. - grupa III, IV, V, VI - wyścig pucharowy.

VI. PRZEPISY TECHNICZNE

Zawody przeprowadzone będą seriami na czas.

W grupach wiekowych - patrz punkt III

Każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych i w sztafecie./dot. rocznika1996/

Dla rocznika 1996 prowadzona będzie klasyfikacja na potrzeby Ligi WMOZP.

Długość pływalni: 25 metrów, 6 torów; temperatura wody: 27 st. C.

Pomiar czasu: elektroniczny.

Podczs zawodów, udostępniony będzie mały basen z przeznaczeniem na dodatkową rozgrzewkę.

VII. NAGRODY

Medale za trzy pierwsze miejsca w grupach wiekowych na każdym dystansie.

Dyplomy za sześć pierwszych miejsc w grupach wiekowych na każdym dystansie.

Upominki dla najlepszej zawodniczki i zawodnika w każdej grupie wiekowej za sumę punktów z dwóch wyścigów w/g punktacji wielobojowej.

Puchar i nagroda rzeczowa dla triumfatorów /najlepszy wynik w stylu/ w wyścigu pucharowym - 100m stylem motylkowym /dla kobiety i mężczyzny./

VIII. ZASADY FINANSOWANIA

Koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator.

Koszty uczestnictwa ponoszą Kluby - opłata startowa wynosi 15 zł od każdego zawodnika.

Skreślenia zgłoszonych zawodników można dokonać do 07.05.2008r. do godziny 15.00.

po tym terminie, opłaty startowe będą pobierane w/g zgłoszenia.

Opłata za komplet komunikatów wynosi 20 zł.

Wszelkie świadczenia płatne gotówką w biurze zawodów do godziny 9:00 w dniu zawodów.

IX. Postanowienia końcowe

Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP

W sprawach spornych decyzje w dniu zawodów, podejmuje Sędzia Główny Zawodów.

Wiadomość pochodzi z oficjalnej strony miasta Płońsk.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje