Reklama

Reklama

Mazowsze: Rząd za zmianą podziału statystycznego województwa

Podział statystyczny województwa mazowieckiego na dwie odrębne jednostki ze względu na poziom zamożności, po to by można było lepiej planować ich rozwój i wsparcie - taki ma być skutek propozycji, której założenia przyjął we wtorek rząd. Chodzi m.in. o wsparcie unijne.

"Wstępnie zaproponowano podział województwa mazowieckiego na dwa regiony NUTS 2: miasto Warszawa wraz z otaczającymi powiatami i pozostałą część województwa. NUTS to unijna Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych służąca m.in. do określania regionów kwalifikujących się do korzystania ze wsparcia unijnego. Obecnie całe województwo mazowieckie stanowi jedną jednostkę poziomu NUTS 2 (NUTS 0 to cała Polska, NUTS 1 to makroregiony statystyczne, NUTS 2 to województwa)" - głosi komunikat CIR po posiedzeniu rządu.

Propozycja podziału województwa mazowieckiego na dwie jednostki NUTS 2 wynika z jego znacznego zróżnicowania - w porównaniu do innych regionów - pod względem poziomu rozwoju gospodarczego (mierzonego wielkością PKB na mieszkańca), stopy bezrobocia, sposobu zagospodarowania terenu, kwestii społecznych i infrastruktury transportowej.

Reklama

Statystyczny podział województwa mazowieckiego na dwie odrębne jednostki na poziomie NUTS 2 ma pozwolić zakwalifikować je do dwóch różnych kategorii zamożności: obszar lepiej rozwinięty (Warszawa z otoczeniem) i obszar słabiej rozwinięty (pozostała część województwa mazowieckiego). "Rozwiązanie takie umożliwi lepsze planowanie rozwoju tych obszarów, a także bardziej precyzyjne dopasowanie wsparcia publicznego do ich potrzeb" - wskazało CIR. Propozycje te mają być skonsultowane z Komisją Europejską.

Przyjęte przez Radę Ministrów założenia propozycji modyfikacji podziału statystycznego województwa mazowieckiego na dwie jednostki terytorialne poziomu NUTS 2, przedłożył minister infrastruktury i rozwoju. 

"Jesteśmy o krok od racjonalnego rozwiązania, o które walczyliśmy od kilku lat. Ta decyzja zamyka dyskusję o konieczności administracyjnego podziału województwa. To statystyczne, a nie administracyjne zmiany pozwolą w przyszłości skorzystać Mazowszu z funduszu spójności. Ważne, że rząd przyjął takie stanowisko, bo w 2016 r. będą miały miejsce decydujące obrady Eurostatu. To ma ogromne znaczenie przy planowaniu przyszłego podziału środków unijnych. Dzięki temu po 2020 r. obszary Mazowsza poza Warszawą mogłyby liczyć na unijne wsparcie" - skomentował cytowany w komunikacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego marszałek Adam Struzik.

Jego zdaniem podział statystyczny, a nie administracyjny województwa to dla Mazowsza "jedyne rozsądne rozwiązanie". "Wydzielenie statystyczne zachowuje dochody Mazowsza i pozwala uwzględnić jego zróżnicowanie gospodarcze. Różnice w poziomie PKB (produktu krajowego brutto) w przeliczeniu na jednego mieszkańca pomiędzy Warszawą a najbiedniejszymi podregionami województwa wynoszą obecnie ponad 4:1. NUTS-2 obejmujący region poza metropolią warszawską mógłby liczyć na unijne wsparcie w ramach polityki spójności jako region słabo rozwinięty" - tłumaczy marszałek.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy