Reklama

Reklama

Kontrowersje wokół budowy w Wieliszewie. Stanowisko spółki RSJ House

Wypowiedzi wójta gminy Wieliszew Pawła Kownackiego, że spółka buduje "wieżowiec" są nieuprawnione i wprowadzają w błąd opinię publiczną - przekazała w czwartek (1 października) spółka RSJ House, pytana o inwestycję w Wieliszewie, gdzie ma powstać wśród domków jednorodzinnych ośmiopiętrowy budynek.

W ubiegłym tygodniu władze gminy poinformowały, że spółka RSJ House zamierza wybudować wśród domków jednorodzinnych ośmiopiętrowy budynek, korzystając z zapisów ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19. Specustawa antycovidowa zawiesiła część zapisów kodeksu budowlanego.

- Robimy wszystko, co możemy, aby tej budowie zapobiec - powiedział wójt gminy Wieliszew Paweł Kownacki. Jak tłumaczył, kolidują z nią kwestie ochrony przyrody, których - jak przypomniał - ustawa antycovidowa nie wyłącza. - Są tam pomniki przyrody, które wymagają stosownej procedury - wyjaśnił. Poinformował jednocześnie, że wysłał doniesienie do starosty, by zatrzymał tę inwestycję. Zawiadomił też ABW i prokuraturę. Na udostępnionej przez wójta wizualizacji budynek jest wyższy od wszystkich pozostałych budynków stojących obok, w tym znajdującego się nieopodal kościoła. Zaznaczył, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejsce, w którym spółka zgłasza realizację inwestycji, przeznaczone jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.

Reklama

"O przestępstwie nie może być mowy"

W odniesieniu do tych zapowiedzi i działań wójta, spółka przekazała, że liczne wypowiedzi wójta gminy Wieliszew, o tym, że deweloper buduje w centrum Wieliszewa "wieżowiec" są nieuprawnione i wprowadzają w błąd opinię publiczną w sprawach budownictwa mieszkaniowego. 

"Spółka nie buduje wieżowca w centrum Wieliszewa. Wprawdzie nie ma definicji legalnej pojęcia 'wieżowca', ale na sklasyfikowanie budynku jako wieżowca wpływa w szczególności jego wysokość. Całkowicie niezrozumiałym jest, że Wójt Gminy Wieliszew insynuuje w mediach, że spółka zamierza wybudować 'wieżowiec', podczas gdy realizowany ośmiokondygnacyjny budynek jest zaliczany do budynków średniowysokich" - wskazało RSJ House. Spółka uważa, że wójt gminy Wieliszew zagrał na ludzkich obawach i strachu, obwieszczając wszędzie, gdzie jest to możliwe, że zagrożone zostanie bezpieczeństwo ludzi, ich zdrowie i życie.

RSJ House zauważa również, że złożone przez wójta zawiadomienia do Prokuratury i ABW o możliwości popełnienia przestępstwa poprzez niezgodne z prawem wykorzystanie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 roku, jest niezasadne. "O przestępstwie nie może być mowy, albowiem spółka postąpiła zgodnie z przepisami ustawy. Takie zachowanie Wójta Gminy Wieliszew może być karalne, albowiem zgodnie z art. 238 k.k., kto zawiadamia o przestępstwie lub o przestępstwie skarbowym organ powołany do ścigania, wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch" - wskazała spółka. Jak podkreślono, RSJ House wszystkie swoje inwestycje realizowała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Tak jest też - jak przypomniała spółka - w przypadku inwestycji w gminie Wieliszew, która powstaje w oparciu o przepisy specustawy antycovidowej. "Realizowana inwestycja ma związek z przeciwdziałaniem COVID-19"- uzasadniono. Jak podkreśla spółka, inwestycja ma służyć lokalnej społeczności i przeciwdziałać COVID-19.

Spółka zapowiedziała także podjęcie kroków prawnych przeciw wójtowi. "W związku z naruszeniem dóbr osobistych RSJ House przez Wójta Gminy Wieliszew - Pawła Kownackiego, zarząd spółki podjął decyzję o wystąpieniu przeciwko niemu na drogę postępowania sądowego"- poinformowała spółka. Uzasadniono to tym, że zamiast współpracować ze spółką w zakresie przeciwdziałaniu COVID-19 na rzecz lokalnej społeczności, wójt podważa wizerunek spółki i jej dobre imię.

Kontrola PINB

W związku z tą inwestycją także Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie wszczął postępowanie w sprawie planów tej budowy. 

We wtorek (29 września) Waldemar Graczyk, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Legionowie, poinformował, że PINB przeprowadziła kontrolę oraz wszczęła postępowanie w tej sprawie. - Strony zostały o tym poinformowane, przeprowadziliśmy kontrolę i teraz analizujemy dane - dodał. Jak wyjaśnił, po zakończeniu analizy zapadnie decyzja o ewentualnym wstrzymaniu budowy. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy