Reklama

Reklama

Dziś francuski i hiszpański

4,8 tys. tegorocznych maturzystów przystąpiło we wtorek rano do pisania egzaminu z języka francuskiego. Chęć zdawania egzaminu z tego przedmiotu zadeklarowało ok. 1 proc. abiturientów.

Francuski można zdawać na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 58,7 proc. zdających egzamin z tego przedmiotu wybrało poziom podstawowy; 26,8 proc. - poziom rozszerzony; 14,6 proc. maturzystów będzie rozwiązywać specjalny test dla uczniów z klas dwujęzycznych. 84 proc., czyli ponad 4 tys. maturzystów zdających francuski, to uczniowie z liceów ogólnokształcących.

Reklama

Pisemne egzaminy maturalne odbywają się przed i po południu - rozpoczynają się o godzinie 9.00 i o 14.00. W turze popołudniowej przeprowadzane są egzaminy z przedmiotów rzadko wybieranych przez uczniów. We wtorek po południu ma odbyć się egzamin z języka hiszpańskiego.

Chęć zdawania egzaminu z hiszpańskiego zadeklarowało 831 maturzystów. 38,1 proc. z nich będzie pisać egzamin na poziomie podstawowym, 34,9 proc. - na poziomie rozszerzonym, 14,6 proc. - test dla uczniów z klas dwujęzycznych. Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo: język polski, język obcy i wybrany przedmiot (lub przedmioty - maksymalnie trzy).

Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że najchętniej wybieranym przez maturzystów językiem obcym, podobnie jak w latach ubiegłych, jest angielski. Do egzaminu z tego języka przystąpiło w tym roku prawie 360 tys. abiturientów, czyli ponad 3/4 maturzystów.

Na drugim miejscu znalazł się niemiecki: zdawało go - 73,9 tys. maturzystów, czyli 16 proc. Język rosyjski wybrało 29,5 tys. osób, czyli 6,7 proc.; francuski - 4,8 tys., czyli około jednego procenta, hiszpański i włoski mniej niż jeden proc. abiturientów (ten pierwszy wybrało 831 osób, drugi - 611).

Egzaminy z języków znalazły się także w grupie przedmiotów do wyboru. 162 maturzystów zadeklarowało, że przystąpi do egzaminu z łaciny i kultury antycznej, a 13 - z języka kaszubskiego.

Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego: 291 osób przystąpi do egzaminu z białoruskiego, 109 - z ukraińskiego i 37 - z litewskiego.

Wszyscy maturzyści muszą jeszcze zdać dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Maturę w całej Polsce zdaje w tym roku ponad 440 tys. uczniów. Sesja egzaminów pisemnych rozpoczęła się w 5 maja, potrwa do 21 maja. Egzaminy ustne przeprowadzane będą do 31 maja.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama