Reklama

Reklama

Be.Safe. Niepełnosprawni bezpieczni w sieci

17 września w Warszawie odbyła się konferencja II TIKON. To drugie wydarzenie z cyklu konferencji Technologie Informatyczno-Komunikacyjne dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną organizowane przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W tym roku była to konferencja kończąca projekt Be.Safe „Edukacyjne wsparcie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną doświadczających skutków przemocy i przestępstw w internecie”, finansowanego z Programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych.

Zaprezentowano rezultaty projektu: publikacje "Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną doświadczających skutków przemocy i przestępstw w internecie. Studium przypadków" oraz "Jak policja może mi pomóc. Przewodnik dla self-adwokatów", komunikator wspierający osoby z dysfunkcjami mowy oraz materiały dla nauczycieli, terapeutów, trenerów. Komunikator będący narzędziem AAC (alternatywnej i augmentatywnej komunikacji) ma w swoim założeniu umożliwiać informowanie osób wspierających lub policji o problemach, jakie napotkała osoba z niepełnosprawnością intelektualną w czasie korzystania z sieci. Dlatego wśród danych do wykorzystania można znaleźć unikalny zbiór słów i wyrażeń związanych z takimi wydarzeniami, np. "kradzież tożsamości na Facebooku", "wyzwiska na czacie" itp.

Reklama

W czasie projektu partnerzy współpracowali z policją, stąd też obecność przedstawicieli Komendy Głównej Policji.  Dzięki temu uczestnicy konferencji dowiedzieli się, z jakimi problemami w sieci można zgłaszać się na policję.

W czasie konferencji goszczono także Dyrektora IT Microsoft Polska, pana Piotra Bralskiego, który pokazał jak Microsoft w swoich systemach i aplikacjach stosuje zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Pani Anna Kamont z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przedstawiła założenia projektu "Szansa. Nowe możliwości dla dorosłych", a psycholożka, pani Magdalena Jabłońska z Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI wyjaśniła, jak rozpoznawać symptomy doświadczania cyberprzemocy oraz jak wspierać dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które mają takie problemy.

Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną wzięły udział w warsztatach, w czasie których poznały aplikację do komunikacji oraz nauczyły się rozpoznawać niebezpieczne sytuacje w internecie, unikać ich oraz dowiedziały się, co zrobić, gdy już stanie się coś złego.

Konferencja była czasem nie tylko poznawania innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie ochrony przez cyberprzemocą i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, ale także szansą na spotkania specjalistów i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną z całej Polski.

Następne takie spotkanie za dwa lata. Zapraszamy!

Więcej o projekcie Be.Safe można znaleźć na portalu besafe-project.eu

Reklama

Reklama

Reklama