Reklama

Reklama

RMF: Rakotwórcze odpady w Krakowie?

W Olszanicy w Krakowie mają powstać tzw. poletka remediacyjne, gdzie ma być oczyszczana skażona gleba. I choć firma Petroster odpowiedzialna za inwestycję oraz urzędnicy zapewniają, że chodzi jedynie o ziemię z substancjami ropopochodnymi, to mieszkańcy i ekolodzy obawiają się, że może ona zawierać silnie toksyczne związki chemiczne. Ostateczna decyzja w sprawie poletek jeszcze nie zapadła.

W ubiegłym roku, pod koniec lipca do Wydziału Kształtowania Środowiska wpłynął wniosek dotyczący lokalizacji na jednej z działek w Olszanicy tzw. poletka remediacyjnego. - Na tym poletku miałaby być prowadzona remediacja (oczyszczanie) ziemi przywożonej z terenu Krakowa, ziemia ta byłaby skażona jakimiś substancjami - tłumaczy w rozmowie z dziennikarzem RMF MAXXX Przemkiem Błaszczykiem Ewa Olszowska-Dej, zastępca dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska. Jak zapewnia, skażenie to ma dotyczyć tylko obecności w glebie substancji ropopochodnych.

Reklama

Zgodnie z przedstawionym wnioskiem, przewidziane jest tam przetwarzanie odpadów z rodzaju: "gleba i ziemia zawierająca substancje ropopochodne, kod: ex 17 05 03*". Okazuje się jednak, że rodzaj odpadów określanych kodem "17 05 03*" jest inny. - To "gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne np. PCB - polichlorowane bifenyle - wyjaśnia dr Agnieszka Policht-Latawiec z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wprowadzenie takiego symbolu daje możliwość nadużyć - dodają ekolodzy.

- Dowiedzieliśmy się, że to są odpady niebezpieczne, które niestety nie nazywają się "gleba i ziemia zawierająca substancje ropopochodne". Tylko mogą to być substancje, które mogą znacząco wpłynąć na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi. Tym bardziej nas dziwi, że taki opis został podany w oficjalnych urzędowych dokumentach - podkreśla Tomasz Fiszer ze Stowarzyszenia "Nasza Olszanica".

PBC to polichlorowane bifenyle to grupa związków chemicznych zakwalifikowanych jako szczególnie niebezpieczne. Stanowią o tym przede wszystkim dwie cechy: kancerogenność i niemal brak możliwości biodegradacji - tłumaczy Fiszer. 

- Oczywiste jest zatem, że zakres planowanej inwestycji obejmował będzie odpady niebezpieczne, zawierające substancje niebezpieczne, w tym silnie toksyczne na człowieka o udowodnionym działaniu rakotwórczym i mutagennym. Tak będzie niezależnie, czy będzie to gleba i ziemia zawierająca substancje ropopochodne, czy również inne substancje niebezpieczne (np. PCB) - twierdzi przedstawiciel Stowarzyszenia "Nasza Olszanica". 

Dziennikarze RMF skontaktowali się z firmą Petroster, która planuje inwestycję. Zapewnia, że"poletka remediacyjne" w Olszanicy są w pełni transparentnym przedsięwzięciem, ale na spotkanie w tej sprawie umówili się dopiero na przyszły tydzień. 

Urzędnicy Wydziału Kształtowania Środowiska zapewniają, że nad inwestycją - jeżeli w ogóle powstanie - czuwać będzie nad nią Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. 

Autor: Przemysław Błaszczyk

Czytaj więcej na stronie RMF24

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy