Reklama

Reklama

Potrzeba wolności w MOCAK-u

Marina Abramović, Cristina Lucas, Mirosław Bałka - to tylko kilka nazwisk czołowych współczesnych artystów, których prace pojawią się na wystawie w MOCAK-u Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Zgromadzone prace przedstawiają społeczno-polityczny krajobraz współczesnej Europy. Intencją kuratorów ekspozycji jest wywołanie refleksji wokół problemów praw człowieka, równości, demokracji i autonomii jednostki.

Wolność to temat często podejmowany przez artystów. Doświadczenia II wojny światowej i totalitaryzmu do dziś budzą szczególne zainteresowanie twórców. Refleksja nad zniewoleniem człowieka jest obecna w sztuce współczesnej. Kuratorzy 30. wystawy Rady Europy Potrzeba wolności. Sztuka europejska po 1945 roku stawiają widzom pytanie, w jaki sposób jednostka pragnie żyć i próbuje rozliczyć się z historią. Chcą również ukazać różnorodność postaw wobec autorytarnych rządów. Prezentowani artyści demaskują społeczne tabu, piętnują systemy kontroli i odnoszą się do polityki rządów oraz ich obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwu.

Reklama

Na wystawie zostaną zaprezentowane prace 37 artystów z 19 krajów europejskich. Wśród niech zobaczymy m.in. film dokumentujący akcję Yves'a Klein'a z cyklu Anthropométries de l'Époque bleue, która odbyła się 9 marca 1960 roku w Paryżu. Cykl składa się z prawie 180 obrazów, ukazujących żywe stemple z nagich ciał, pokrytych niebieską farbą. Aspekty granic cielesności i psychiki dokumentuje wideo Thomas Lips (The Star) Mariny Abramović. Serbska artystka w akcji performatywnej świadomie poddała swoje ciało i umysł torturom, badając możliwości kontroli i władzy nad sobą. Równie silny przekaz ma prezentowana w ekspozycji videoinstalacja Mirosława Bałki BlueGasEyes, należąca do Kolekcji MOCAK-u. Krążki ognia na palnikach kuchenki gazowej tworzą wibrujące, estetyczne wzory. Postrzeganie tego obrazu zmienia się, kiedy syk gazu przywołuje skojarzenie z tragicznymi wydarzeniami Holocaustu.

Wystawie towarzyszyć będzie polsko-angielski katalog. Autorami publikowanych w nim tekstów są: Zygmunt Bauman - socjolog i filozof, Monika Flacke - historyk i historyk sztuki, Thorbj?rn Jagland - norweski polityk, oraz Maria Anna Potocka - krytyk i kurator sztuki, dyrektor MOCAK-u.

Inicjatorem i koordynatorem projektu jest Deutsches Historisches Museum w Berlinie, w którym jesienią 2012 roku zaprezentowano pierwszą odsłonę wystawy. Kolejne odbyły się w Mediolanie (Palazzo Reale) i Tallinnie (Eesti Kunstimuuseum - Kumu Kunstimuuseum). W Krakowie zainaugurowana zostanie jego nowa wersja. Współfinansowany przez Komisję Europejską projekt jest 30. jubileuszową wystawą organizowaną pod patronatem Rady Europy.

Artyści biorący udział w wystawie: Adel Abdessemed, Marina Abramović, Absalon, AES+F, Pilar Albarracín, Paweł Althamer, Mirosław Bałka, Blue Soup Group (Alex Dobrov, Daniel Lebedev, Alexander Lobanov, Valery Patkonen), Sergey Bratkov, Marcel Broodthaers, Günter Brus, Jordi Colomer, Oskar Dawicki, Jiří David, Zofia i Oskar Hansen, Sanja Iveković, Nikita Kadan, Yves Klein, György Kovásznai, Oleg Kulik, Kwiekulik, Lars Laumann, Victor Lind, Richard Long, Cristina Lucas, Vladimir Mitrev, Neša Paripović, Art?ras Raila, Józef Robakowski & Tadeusz Junak & Ryszard Meissner, Ulrike Rosenbach, Vladimir Seleznyov & Alexander Sitnikov, Sabina Shikhlinskaya, Janek Simon, VALIE EXPORT, Wolf Vostell, Krzysztof Wodiczko, Erwin Wurm, Nil Yalter.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama