Reklama

Reklama

Olkusz: Urząd w zastaw

Kolejna gmina oddaje swoje nieruchomości w zastaw za kredyt. Podczas ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Bukownie radni wyrazili zgodę na obciążenie hipoteką nieruchomości należących do gminy do kwoty 8 mln zł.

Kilka tygodni wcześniej olkuscy radni wyrazili zgodę, aby założyć hipotekę na budynku Centrum Kultury do kwoty 12 mln zł.

Reklama

Sprawa dotyczy kredytu, jaki jeszcze w tym roku musi zaciągnąć olkuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na inwestycje ujęte w programie "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach Gmin: Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze". W najbliższych dniach olkuski PWIK chce złożyć wniosek do Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Jeśli wniosek uzyska akceptację, to unijna dotacja szacowana na 126 mln zł pokryje większość kosztów inwestycji, które mają wynieść 197 mln zł. Na pozostałą kwotę potrzebny jest kredyt, a ponieważ PWiK nie ma aż takiej zdolności kredytowej, muszą go zaciągnąć gminy, na terenie których będą prowadzone inwestycje. Jak wyjaśniał burmistrz, ustanowienie hipoteki jest najbardziej korzystną dla władz gminy formą zabezpieczenia kredytu, która nie angażuje środków budżetowych.

Podczas sesji radny Stanisław Wyciślik pytał burmistrza, na jakich konkretnie nieruchomościach będzie założona hipoteka. Okazało się, że władze miasta planują obciążyć wpisem o hipotece budynek Urzędu Miasta, Centrum Kultury, przychodni zdrowia, targowiska i pasażu handlowego, a także budynek MOPS-u, biblioteki w filiach Centrum Kultury w Wodącej i Podlesiu oraz strażnicę OSP przy ul. Górniczej. Jak zauważył radny Jacek Janda w wykazie znajduje się także budynek domu turysty "Tramp" wyceniony na 1 mln 163 tys. zł. Ponieważ ten budynek jest przewidziany do sprzedaży, a trudno byłoby go sprzedać, gdyby jego hipoteka została obciążona kredytem, radna Ewa Wolska zaproponowała, aby wyłączyć "Tramp" z listy nieruchomości przewidzianych do objęcia wpisem do hipoteki. Za takim rozwiązaniem głosowali wszyscy radni. Po wyjaśnieniu kwestii "Trampa" radni jednogłośnie przyjęli uchwałę. Także jednogłośnie przyjęli uchwałę, w której zaakceptowali zakres inwestycji, jakie mają zostać wykonane w ramach projektu "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I" realizowanego przez olkuski PWiK.

SYP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama