Reklama

Reklama

Nagrody Allianz już po raz 15. trafiły do rąk krakowskich znakomitości

W dniu 19 lutego, podczas uroczystej gali w Teatrze im. Słowackiego, zostały ogłoszone nazwiska laureatów Krakowskich Nagród Allianz - Kultura, Nauka, Media. Statuetki Nike trafiły do prof. Krzysztofa Globisza, prof. dr. hab. Pawła Olko oraz dr Dominiki Kozłowskiej.

Krakowskie Nagrody Allianz - Kultura, Nauka, Media przyznane zostały już po raz piętnasty. Jak w poprzednich latach, również w tym roku konkurs pozwolił na uhonorowanie wybitnych intelektualistów, dziennikarzy i ludzi kultury, których dorobek ma zasięg dużo większy niż tylko regionalny i przyczynia się do tworzenia unikalnych wartości społecznych na skalę ogólnopolską.

- Od początku jestem zaangażowana w tworzenie Nagród Allianz i mam osobistą satysfakcję, że nagroda tak dobrze wpisała się w krakowską tradycję - powiedziała Nina Lichota, dyrektor Oddziału Allianz Kraków 1. - Chcemy tą nagrodą zwrócić uwagę na dokonania ponadczasowe, dające nam wszystkim powód do dumy i satysfakcji, że jesteśmy krakowianami i Polakami. Długa i imponująca lista laureatów Nagród Allianz świadczy o ich randze i prestiżu, ale budują go w takim samym stopniu znakomici uczeni, dziennikarze i twórcy, którzy zasiadają w Kapitule. Przyznam, że co roku jest to dla mnie wielka przyjemność spotykać się z tym znakomitym gronem wybitnych osób i wspólnie z nimi działać na rzecz szczytnej idei honorowania wartościowych dokonań.

Reklama

O przyznaniu nagród decyduje Kapituła, składająca się z osób powszechnie znanych nie tylko w środowisku krakowskim, ale również ogólnopolskim. Wybiera ona w tajnym głosowaniu dziewięciu nominowanych (po trzech w każdej kategorii), a następnie trzech laureatów.

Wybór nagrodzonych był niezwykle trudny, bo - jak co roku - do Nagród Allianz zostały zgłoszone osoby o uznanym dorobku i wybitnych osiągnięciach. Ostatecznie srebrne statuetki Nike, autorstwa artysty plastyka Pawła Szcześniaka, powędrowały do prof. Krzysztofa Globisza, prof. dr. hab. Pawła Olko  oraz dr Dominiki Kozłowskiej. Zwycięzca każdej kategorii otrzymał również otwartą polisę o wartości 5000 zł na wybrane ryzyka ubezpieczeniowe. 

Nagrody wręczono podczas uroczystej ceremonii, która odbyła się w Teatrze im. Słowackiego.

LAUREAT NAGRODY W DZIEDZINIE KULTURY:

Prof. Krzysztof Globisz - wybitny aktor teatralny i filmowy, pedagog PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie, przez jedną kadencję dziekan Wydziału Aktorskiego PWST, przez dwie kadencje jego prorektor. W swojej karierze zawodowej stworzył wiele wybitnych kreacji na scenach Starego Teatru i Teatru STU w Krakowie, a także Teatru Narodowego w Warszawie. Do historii teatru polskiego przejdą jego niezapomniane role m.in. tytułowa rola w "Karierze Artura Ui", rola Puka w "Śnie nocy letniej", Sajetana w "Szewcach" Witkacego oraz ks. Tischnera w "Wariacjach Tischnerowskich". Laureat wielu nagród teatralnych i filmowych. W 2004 r. został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, zaś w 2005 - Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W 2009 r. otrzymał Nagrodę Miasta Krakowa za wybitne dokonania aktorskie.

POZOSTALI NOMINOWANI DO NAGRÓD W DZIEDZINIE KULTURY:

Cricoteka - Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora, założony w Krakowie w 1980 r. z inicjatywy samego artysty. Przez blisko 10 lat tworzył instytucjonalne podstawy do funkcjonowania kantorowskiego teatru, pełniąc równocześnie rolę archiwum twórczości Tadeusza Kantora (w br. obchodzimy 100-lecie urodzin artysty). Po jego śmierci Cricoteka zajęła się upowszechnianiem dzieł artysty, zarówno w dziedzinie teatru, jak i sztuk plastycznych. We wrześniu 2014 r. została otwarta nowa siedziba Cricoteki. W efekcie rewitalizacji zabudowań Elektrowni Podgórskiej i budowy nowego obiektu przy ul. Nadwiślańskiej w Krakowie powstała wielofunkcyjna instytucja kultury, w skład której wejdą: Muzeum Tadeusza Kantora, nowoczesne centrum wystawiennicze, centrum teatralno-konferencyjne oraz ośrodek dokumentacji historii teatru i sztuki wizualnej.

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie - jedna z najsłynniejszych i najbardziej zasłużonych scen polskich, funkcjonująca nieprzerwanie od 1893 r. Tu odbył się debiut młodopolskich artystów, m.in. Stanisława Wyspiańskiego, a prapremiery jego dzieł, m.in. "Wesela" (1901) i "Wyzwolenia" (1903) stały się kamieniami milowymi w polskiej kulturze. Scena związana z działalnością najwybitniejszych osobowości teatralnych kraju: Solskiego, Osterwy, Frycza, Kantora czy Lupy. Od 1999 r. dyrektorem naczelnym i artystycznym teatru jest prof. Krzysztof Orzechowski. Przy teatrze działa też Krakowski Salon Poezji Anny Dymnej, offowa Scena w Bramie, a w okresie letnim ogródkowa Scena przy Pompie.

LAUREAT NAGRODY W DZIEDZINIE NAUKI:

Prof. dr hab. Paweł Olko - zajmuje się fizyką medyczną i dozymetrią. W 1982 r. ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Elektroniki, Automatyki i Elektrotechniki AGH w Krakowie. W tym samym roku został zatrudniony w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, z którym związany jest do dziś. Miał wiodący udział w utworzeniu w Krakowie pierwszego w Polsce i jednego z nielicznych w Europie ośrodków radioterapii protonowej. We współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim i Centrum Onkologii w Krakowie kierował budową i uruchamianiem stanowiska do leczenia nowotworów oka przy skonstruowanym w IFJ PAN cyklotronie AIC-144. Członek wielu stowarzyszeń oraz organizacji naukowych polskich i międzynarodowych. Uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (2005) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013).

POZOSTALI NOMINOWANI DO NAGRÓD W DZIEDZINIE NAUKI:

Prof. dr hab. Michał Ostrowski - astronom, specjalista w zakresie astrofizyki wysokich energii, popularyzator nauki. Absolwent astronomii na Uniwersytecie Jagiellońskim, którego cała kariera naukowa związana jest z Obserwatorium Astronomicznym UJ. Autor lub współautor ponad 250 prac naukowych, m.in. dotyczących fizyki promieniowania kosmicznego i astronomii promieniowania gamma, procesów akceleracji cząstek w relatywistycznych i ultra-relatywistycznych falach uderzeniowych. Jego praca o fizyce dżetów astrofizycznych miała znaczący wpływ na zrozumienie zachodzących w tych obiektach procesów przyśpieszania cząstek. Członek Komitetu Astronomii PAN i Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN oraz Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU). Współtworzył Krajową Radę Astrofizyki Cząstek, której jest wiceprzewodniczącym.

Prof. dr hab. Jerzy Vetulani - profesor nauk przyrodniczych, psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik. Członek PAN i PAU, doctor honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Członek honorowy Indian Academy of Neuroscience, zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN. Ukończył biologię oraz chemię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jako wykładowca związany z UJ i Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II. Jego praca naukowa dotyczy głównie mechanizmów działania leków psychotropowych, szczególnie przeciwdepresyjnych oraz hamujących procesy neurodegeneracyjne i rozwój uzależnień. Autor kilkuset prac badawczych i monograficznych. Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in.: nagrody Prezesa Rady Ministrów (2003), Nagrody Kopernikańskiej Miasta Krakowa (1996), odznaczony również Złotym Krzyżem Zasługi (1990) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004) oraz Odznaką Krakowa Honoris Gratia (2009). Członek licznych towarzystw naukowych krajowych i międzynarodowych.

LAUREATKA NAGRODY W DZIEDZINIE MEDIÓW:

Dominika Kozłowska - doktor filozofii, publicystka, redaktorka, absolwentka Wydziału Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 2006 r. związana ze Społecznym Instytutem Wydawniczym Znak, od 2010 r. jako redaktor naczelna miesięcznika "Znak". Związana ze środowiskiem uczniów i przyjaciół ks. Tischnera, skupionych wokół Instytutu Myśli Józefa Tischnera. W latach 2005-2011 redaktor naczelna "Thinking in Values", pisma prezentującego dorobek naukowy środowiska Instytutu.

POZOSTALI NOMINOWANI DO NAGRÓD W DZIEDZINIE MEDIÓW:

Bartek Dobroch i Przemysław Wilczyński - dziennikarze "Tygodnika Powszechnego". W 2014 r. opublikowali książkę "Broad Peak. Niebo i piekło", dotyczącą tragicznej polskiej wyprawy na Broad Peak z 2013 r. Dziennikarze cenieni za swoje wywiady, nominowani m.in. do nagrody w prestiżowym konkursie Grand Press. W 2013 r. otrzymali, przyznawaną przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Nagrodę im. Kazimierza Wierzyńskiego za cykl tekstów na temat wyprawy na Broad Peak. W 2014 r. zostali uhonorowani Nagrodą Dziennikarzy Małopolski w kategorii publicystyka za cykl reportaży o Broad Peak.

Radio RMF FM - pierwsza polska prywatna stacja radiowa. Powstała w Krakowie w 1990 r. Początkowo stacja retransmitowała sygnał francuskiego Radia Fun, a od października 1991 r. zaczęła nadawać własny 24-godzinny program. Od 1992 r. emituje program drogą satelitarną, a w 1994 r. otrzymała koncesję ogólnopolską od KRRiTV. Koncesja została przedłużona w 2001 r., jednak bez możliwości nadawania audycji lokalnych tzw. rozszczepień programowych. RMF FM to jedyne medium ogólnopolskie działające w tej skali, które wyrosło od początku w Krakowie i odgrywa szczególną rolę na mapie medialnej miasta. W tym roku Radio RMF FM świętuje 25. rocznicę swojego powstania.

W bieżącym roku Kapitułę Krakowskich Nagród Allianz tworzyli:

KULTURA

Krzysztof Gierat - Prezes Krakowskiej Fundacji Filmowej

Zofia Gołubiew - Dyrektor Naczelna Muzeum Narodowego

Bogusław Nowak - Dyrektor Naczelny Opery Krakowskiej

Jan Poprawa - Prezes Stowarzyszenia Autorów Polskich

Jerzy Trela - Krakowski Teatr Scena STU

NAUKA

prof. dr hab. med. Jacek S. Dubiel - Kierownik II Kliniki Kardiologii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski - Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości

prof. dr hab. Piotr Sztompka - Kierownik Zakładu Socjologii Teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski - Sekretarz Generalny Polskiej Akademii Umiejętności

prof. dr hab. Agnieszka Zalewska - Przewodnicząca Rady Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN)

MEDIA

red. Leszek Dziura - Dyrektor Oddziału TVP w Krakowie

red. Krzysztof Fijałek - Dyrektor Wydawniczy Grupa Interia.pl

red. Marek Kęskrawiec - Redaktor Naczelny "Dziennika Polskiego"

red. Janina Paradowska - tygodnik "Polityka"

red. Marcin Pulit - Prezes Zarządu Radia Kraków SA

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy