Reklama

Lasy dla życia - rekreacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych

Wyjazdy osób niepełnosprawnych do lasów z programem rehabilitacji ruchowej i edukacji przyrodniczej, realizacja krótkometrażowego filmu o życiu mieszkańców krakowskiego Domu Pomocy Społecznej oraz seminarium szkoleniowe dla osób pracujących na rzecz aktywizacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych - to najważniejsze elementy realizowanego w Krakowie projektu "Lasy dla życia - rekreacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych".

Wyjazdy osób niepełnosprawnych do lasów z programem rehabilitacji ruchowej i edukacji przyrodniczej, realizacja krótkometrażowego filmu o życiu mieszkańców krakowskiego Domu Pomocy Społecznej oraz seminarium szkoleniowe dla osób pracujących na rzecz aktywizacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych - to najważniejsze elementy realizowanego w Krakowie projektu "Lasy dla życia - rekreacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych".

Celem projektu jest popularyzowanie aktywnych form rehabilitacji osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zdrowotnych właściwości środowiska przyrodniczego regionu oraz integracja różnych środowisk, w tym studentów i naukowców krakowskich uczelni, wokół problematyki aktywizacji i poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych.

- Chcieliśmy wykorzystać potencjał intelektualny wielu środowisk. Dlatego do realizacji zadania zaprosiliśmy młodych i starszych wolontariuszy m.in. krakowskich studentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego, Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF, Uniwersytetu Trzeciego Wieku Jana Pawła II, którzy towarzyszyli niepełnosprawnym podczas pobytu w lasach oraz prowadzili zajęcia rehabilitacyjne i edukacyjne w terenie. W wyjazdach do lasów i imprezie plenerowej wzięło udział ok. 200 osób, w tym 40 osób wymagających opieki drugiego człowieka - mówi Joanna Tlałka, koordynator projektu.

Reklama

Podczas wyjazdów do lasów i pobytów w Puszczy Niepołomickiej, Ojcowskim Parku Narodowym, na ścieżkach Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, Dolinek Krakowskich i lasów leśnictwa Goszcza, niepełnosprawni odwiedzali również Zamek Królewski w Niepołomicach, Sanktuarium w Paczółtowicach i Bazylikę Grobu Bożego w Miechowie.  

- Oprócz zajęć rehabilitacji ruchowej prowadzonej na leśnych ścieżkach edukacyjnych, w tym elementów sylwoterapii, chcieliśmy także zapewnić niepełnosprawnym dostęp do obiektów dziedzictwa kulturowego. Dla wielu uczestników projektu były to wydarzenia o wielkim, pozytywnym ładunku emocjonalnym, aktywizujące i dające siły do pokonywania swoich słabości - dodaje Tlałka.

Niepełnoprawni mieszkańcy krakowskiego DPS przy ul. Łanowej 41, w tym osoby niepełnosprawne intelektualnie, zrealizowali film o swoim życiu i udziale w projekcie, który zostanie wyemitowany przez TVP Kraków.

- Praca nad filmem trwała kilka miesięcy. Uczyliśmy się nie tylko podstaw obsługi sprzętu filmowego, a więc prowadzenia kamery, ustawiania statywu, wykorzystania mikrofonu, przygotowania planu zdjęciowego, ale przede wszystkim bardzo trudnej sztuki poznawania siebie, porozumienia i zasad wzajemnej komunikacji. To było bardzo trudne. Czy możliwe? Film jest również próbą odpowiedzi na to pytanie - mówi Gabriela Mruszczak, autorka i opiekunka realizacji filmowej.

Równolegle z pracami skierowanymi bezpośrednio do niepełnosprawnych prowadzono działania promujące terapeutyczne właściwości środowiska leśnego i istniejącą leśną infrastrukturę edukacyjną. W Ośrodku Edukacji Leśnej "Leśnik" w Zakopanem odbyło się szkolenie studyjne i terenowe dla kilkudziesięciu przedstawicieli podmiotów różnych dziedzin życia społecznego współpracujących z niepełnosprawnymi.

 - Leśnicy wspólnie ze specjalistami różnych dziedzin zastanawiali się jak skutecznie wykorzystywać las w leczeniu i profilaktyce przewlekłych schorzeń i co robić, by ogólnodostępne tereny Lasów Państwowych były przestrzenią odpowiednio przygotowaną, dostępną i przyjazną osobom starszym i niepełnosprawnym. Mówiono o konkretnych rozwiązaniach, a także o metodach komunikacji z osobami niepełnosprawnymi. Jesteśmy przekonani, że wiedza zdobyta podczas wykładów i poparta doświadczeniem w terenie, zostanie wykorzystana w codziennej pracy - mówi Bogusław Sobczak, wiceprezes FRIL.

Jednym  z wykładowców był Krzysztof Wostal, prezes Instytutu Edukacji  i Rozwoju ALFA PRIM w Katowicach, członek zarządu Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, który jest człowiekiem niewidzącym i niedosłyszącym.

- Osoby o różnych rodzajach niepełnosprawności, także niewidome, głuchonieme, poruszające się na wózkach inwalidzkich, mogą i powinny doświadczać przyrody. Kontakt z lasem jest  dla nas rodzajem terapii. Środowisko leśne ma szczególny, bardzo pozytywny wpływ na zdrowie osób niepełnosprawnych, przebywanie wśród przyrody wymusza na niepełnosprawnych aktywność fizyczną i sprawność intelektualną. Poprawia nastrój i mobilizuje - mówi Krzysztof Wostal, zachęcając do działań pozwalających ludziom niepełnosprawnym na szerszy dostęp do lasów, tam gdzie jest to możliwe.

Zwrócił również uwagę na konieczność testowania i opiniowania przez  osoby o różnych rodzajach  niepełnosprawności powstającej infrastruktury turystyczno-leśnej już na etapie jej projektowania przez Lasy Państwowe.

Działania projektowe popularyzuje serwis internetowy lasydlazyciainfo poświęcony leśnej turystyce rekreacyjnej niepełnosprawnych. Na antenie Radia Kraków pojawiły się dwie audycje poświęcone działaniom projektowym, a w TVP Kraków emitowany był spot filmowy promujący "Lasy dla życia 2015".

Projekt "Lasy dla życia - rekreacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych" już drugi rok jest realizowany przez fundację Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41 w Krakowie oraz we współpracy z Domem Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Krakowie przy ul. Nowaczyńskiego 1. Merytorycznie projekt wspierają pracownicy naukowi AWF w Krakowie - specjaliści rehabilitacji oraz pracownicy naukowi UR w Krakowie - specjaliści leśnictwa. Patronat honorowy sprawuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie. Jego realizacja była możliwa dzięki wsparciu finansowemu ze środków Programu  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

materiały prasowe

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy