Reklama

Reklama

​Ks. Artur Ważny nowym biskupem w Tarnowie

Ks. Artur Ważny - mianowany przez papieża biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej - przyjął w sobotę sakrę biskupią. Uroczystość odbyła się w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach. "Życzę, aby w realizacji tej odpowiedzialnej misji cieszył się Ekscelencja nieustanną opieką i pomocą Bożej Opatrzności, a także wciąż tym samym zaufaniem, szacunkiem i szczerą sympatią, które zyskał ksiądz biskup wśród szerokiej rzeszy wiernych swojej diecezji" - napisał prezydent Andrzej Duda.

Mszy św. przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

Reklama

Homilię wygłosił ordynariusz tarnowski bp Andrzej Jeż. - Serce biskupa poddane jest pewnego rodzaju arytmii, płynącej ze świata, który dzisiaj szczególnie jest targany napięciami, niepokojami, stresem, samotnością - mówił bp Jeż. Zauważył, że kiedy to wszystko zostanie ulokowane w sercu Jezusa, wtedy serce biskupa uzyskuje "miarowe pulsowanie".

Ordynariusz tarnowski mówił, że aby biskup sprostał powierzonym mu zadaniom, "jego głowę i serce musi wypełniać Ewangelia", którą powinien czytać rozważać i głosić bez zniekształceń, nie próbując zdobyć krótkotrwałej popularności. - Każdy biskup musi być stróżem i głosicielem Ewangelii bez zniekształceń - podkreślił bp Jeż.

- Jesteśmy świadkami olbrzymich zmian cywilizacyjnych, których skutków nawet w najbliższej przyszłości nie da się przewidzieć - mówił bp Jeż, pytając, dokąd zmierza biskup ze swoim ludem, czy nie jest już "muzealnym artefaktem" i czym może ująć ludzi.

- Czym może zachwycić biskup obecne i przyszłe pokolenia, nie posiadając rozbudowanych korporacji medialnych, wielkich środków finansowych na tworzenie profesjonalnych struktur duszpasterskich i charytatywnych, bez koneksji politycznych, które mu się wmawia, nękany przez różne ideologie? To właśnie dzięki tym brakom może wiele dokonać w tym, który nas umacnia - powiedział ordynariusz tarnowski. Dodał, że jeśli biskup będzie wierny Bogu, ludzie będą otwarci na jego posługę.

- W miłości Boga zawsze ujawnia się nowe odrodzenie dla świata, który technologicznie dzisiaj osiąga ustawiczny wzrost, ale starzeje się równocześnie duchowo. Miłość zawsze jednak zakłada pewnego rodzaju wyniszczenie - mówił biskup tarnowski. Bp Jeż podkreślił, że w posłudze biskupiej potrzebne jest zawsze myślenie z miłosierdziem. - Serce, jak wiemy, nieustannie pracuje. Niech Twoje serce będzie nieustanną emanacją pasterskiej miłości wobec Chrystusowej owczarni. Wędruj nadal szlakiem maryjnym po drogach, które są przed tobą - życzył nowemu biskupowi diecezji tarnowskiej.

Głównym konsekratorem był bp Andrzej Jeż, a współkonsekratorami nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio i metropolita lubelski abp Stanisław Budzik.

Bp Artur Ważny: Wybaczcie

Bp Artur Ważny powiedział, że u początku swojej nowej misji prosi o "przebaczenie i miłosierdzie" Boga i każdego, kogo świadomie czy nieświadomie skrzywdził. - Wybaczcie - prosił. Dziękował "za wszystkich i wszystko, co za mną i za teraz".

Modlił się za tych, którzy "dają Bogu szansę na Jego istnienie w ich życiu, w życiu innych i w życiu społecznym", a także za tych, "którzy świadomie, wprost czy nie wprost, z uszanowaniem czy też nawet agresywnie odmawiają Bogu i wierzącym miejsca w dialogu i życiu społecznymi".

Nowo konsekrowany biskup prosił o modlitwę. - Módlcie się za mnie, abym się nie przestraszył i bym nie zgłupiał, czyli bym był chrześcijaninem i biskupem modlącym się i wierzącym, uczestniczącym w Jezusowym sposobie widzenia, patrzącym oczami Jezusa na każdego: z miłością, ale i w ewangelicznej prawdzie; bym pokornie umiał przyjmować wasze napomnienia, gdy zbłądzę i bym nie dystansował się od waszego życia i cierpienia; by Bóg kształtował we mnie ojcowskie serce - mówił bp Artur Ważny.

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski życzył nowemu biskupowi, by "głosił prawdę Chrystusa". - Z miłością, ale też w porę i nie w porę, bo tylko ta prawda wyzwala. Czyń to "corde patris" - "sercem ojca" - mówił abp Jędraszewski.

Listy gratulacyjne nadesłali prezydent RP Andrzej Duda i prymas Polski abp Wojciech Polak. "Życzę, aby w realizacji tej odpowiedzialnej misji cieszył się Ekscelencja nieustanną opieką i pomocą Bożej Opatrzności, a także wciąż tym samym zaufaniem, szacunkiem i szczerą sympatią, które zyskał ksiądz biskup wśród szerokiej rzeszy wiernych swojej diecezji" - napisał prezydent Duda.

14 biskup pomocniczy w historii diecezji tarnowskiej

Artur Ważny urodził się 12 października 1966 r. w Rzeszowie. Pochodzi z parafii Przemienienia Pańskiego w Ropczycach. W 1985 r. wstąpił do seminarium w Tarnowie, a w 1991 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w parafii Matki Bożej Bolesnej w Limanowej i NMP Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach, gdzie później był także proboszczem.

Był zaangażowany w duszpasterstwo młodzieży - jako dyrektor diecezjalnego biura duszpasterstwa młodzieżowego i duszpasterz akademicki. Prowadził m.in. rekolekcje dla kobiet, które cierpiały po aborcji i angażował się w duszpasterstwo małżeństw, które straciły swoje dzieci lub nie mogły ich mieć. W latach 2014-2019 był dyrektorem diecezjalnego biura nowej ewangelizacji; pełnił także posługę ojca duchownego kapłanów diecezji tarnowskiej. Decyzją Ojca Świętego Franciszka 12 grudnia został mianowany biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej.

Jest 14 biskupem pomocniczym w historii diecezji tarnowskiej. Dołączy do posługujących w diecezji biskupów pomocniczych: bpa Stanisława Salaterskiego i bpa Leszka Leszkiewicza. Trzeci z biskupów pomocniczych bp Wiesław Lechowicz jest delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej i w związku z tym przebywa poza diecezją.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama