Reklama

Reklama

Kraków: V Kongres Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie

W dniach 17-21 października odbędzie się w Krakowie V Kongres Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania jest "Inteligencja polska w świecie".

Uczestnicy kongresu będą dyskutować na temat roli i sytuacji polskiej inteligencji poza granicami kraju. Wśród omawianych zagadnień pojawią się pozycja inteligencji polskiej za granicą, jej miejsce w lokalnych społecznościach, rola towarzystw naukowych w integracji środowisk polonijnych, wpływ uczonych polskiego pochodzenia na wizerunek Polski w świecie oraz osiągnięcia polskich uczonych, które zyskały uznanie w nauce światowej, poczynając od nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych, poprzez filozofię i nauki humanistyczne.

Oddzielna sesja poświęcona zostanie uczczeniu pamięci wybitnego uczonego i polskiego patrioty, Profesora Zbigniewa Brzezińskiego, członka zagranicznego Polskiej Akademii Umiejętności.

Reklama

Udział w Kongresie potwierdzili wybitni polscy uczeni pracujący na uniwersytetach poza granicami kraju, członkowie zagraniczni Polskiej Akademii Umiejętności oraz przewodniczący polonijnych i polskich towarzystw naukowych.

Oddzielne sesje Kongresu dotyczyć będą historii rodzin zasłużonych w zachowaniu i kształtowaniu postaw patriotycznych w miejscach zamieszkania oraz tragicznych losów polskich uczonych w czasach wojennych.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Poniedziałek, 16 października
16.00 konferencja prasowa (Duża Aula)
16.00-19.30 rejestracja w Kancelarii PAU
poczęstunek (sale PAU)
17.00-19.30 Projekcje filmów (Duża Aula)
Z dala od orkiestry, film dokumentalny
Rafaela Lewandowskiego, poświęcony życiu
i twórczości Zygmunta Lubicz-Zaleskiego
Dyplomaci II Rzeczypospolitej - Edward Raczyński,
archiwum MSZ

Wtorek, 17 października
9.00 rejestracja w Kancelarii PAU
10.00 inauguracja V Kongresu:
Prof. Andrzej BIAŁAS
(Prezes Polskiej Akademii Umiejętności)
10.30-11.30 przemówienia zaproszonych gości
11.30 Prof. Leszek ZASZTOWT
(Uniwersytet Warszawski)
Emigracja uczonych polskich - kilka uwag
historycznych
12.00 Senator Jaś GAWROŃSKI
(polityk, dziennikarz)
Ludzie, którzy tworzyli historię - impresje
dziennikarza
13.00-14.00 przerwa

14.00-16.00 HISTORIE RODZINNE
prowadzenie: Prof. Maryla Laurent
(czł. zagr. PAU, Francja)
14.00 Prof. Tadeusz GROMADA
(czł. zagr. PAU, b. Prezes PIASA, USA)
Rodzina Gromadów w Ameryce: wartości
i zasady działalności
14.30 Aleksandra PODHORODECKA
(Honorowy Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej,
Wielka Brytania)
Saga Rodziny Giertychów
15.00 Prof. Kazimierz P. ZALESKI
(Prezes Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, Dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu,
czł. zagr. PAU)
Zygmunt Lubicz-Zaleski i Maria ze Zdziarskich Zaleska
15.30 Dr Elżbieta ORMAN
(Polski Słownik Biograficzny PAN)
i Dr Joanna WINIEWICZ-WOLSKA
(Zamek Królewski na Wawelu)
Europa w rodzinie Lanckorońskich
16.00-16.30 przerwa kawowa
16.30-19.00 SEMINARIUM POŚWIĘCONE PAMIĘCI PROFESORA ZBIGNIEWA BRZEZIŃSKIEGO
prowadzenie: Prof. Andrzej Borowski
(Wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności)
Andrzej LUBOWSKI
(ekonomista, analityk i pisarz, USA)
Zbig. Człowiek, który podminował Kreml
Dr Ryszard SCHNEPF
(b. ambasador RP w USA)
Zbigniew Brzeziński - strateg globalny
film Strateg
z komentarzem reż. Katarzyny KOLENDY-ZALESKIEJ, TVN

Środa, 18 października
9.00-14.00 POLSKIE TOWARZYSTWA NAUKOWE
W ŚWIECIE I ICH ROLA W KSZTAŁTOWANIU ETOSU INTELIGENCJI POLSKIEJ, cz. I
prowadzenie: Tadeusz A. Pilat (EUWP)
i Dr hab. Hubert Chudzio (UP)
9.10 Prof. Grażyna J. KOZACZKA
(Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Historyczne PAHA, USA)
9.30 Dr Bożena LEVEN
(Polski Instytut Naukowy w Ameryce PIASA)
9.50 Dr Jolanta TATARA
(Kongres Oświaty Polonijnej, USA)
10.10 Dr Iwona DRĄG KORGA
(Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce)
10.30 Prof. Andrzej S. NOWAK
(Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej)
10.50 Adam WARZEL
(Australijski Instytut Spraw Polskich)
11.10-11.40 przerwa kawowa
prowadzenie: Dr Iwona Drąg Korga
(Instytut J. Piłsudskiego w Ameryce)
i Dr hab. Hubert Chudzio (UP)
11.40 Stanisław LATEK
(Polski Instytut Naukowy w Kanadzie)
12.00 Tadeusz A. PILAT
(Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Szwecja)
12.20 Prof. Georges MINK
(Biblioteka Polska w Paryżu
i Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu)
12.40 Janusz PTAK
(Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych, Francja)
13.00 Jadwiga KOWALSKA
(Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie)
13.20 Anna BUCHMAN
(Muzeum Polskie w Rapperswilu, Szwajcaria)
13.40-15.00 przerwa
15.00-16.30 POLSKIE TOWARZYSTWA NAUKOWE
W ŚWIECIE I ICH ROLA W KSZTAŁTOWANIU ETOSU INTELIGENCJI POLSKIEJ, cz. II
prowadzenie: Dr Iwona Drąg Korga i Dr hab. Hubert Chudzio
15.00 Barbara KUKULSKA
(Zjednoczenie Polskie w Johannesburgu, RPA)
15.20 Dr Carolina BIERNAT
(National University of Quilmes, Argentyna)
15.40 Witalij CHMIELEWSKI
(Karagandyjskie Obwodowe Stowarzyszenie Polaków "Polonia", Kazachstan)
16.00 podsumowanie panelu:
Dr Iwona Drąg Korga i Tadeusz A. Pilat
16.30-17.00 przerwa kawowa
17.00-19.00 POLSKIE I ZAGRANICZNE TOWARZYSTWA NAUKOWE - panel dyskusyjny
Wykład wprowadzający do dyskusji
Prof. Janusz LIPKOWSKI (Towarzystwo Naukowe Warszawskie)

Czwartek, 19 października
10.00-11.00 WOJENNE LOSY POLSKICH UCZONYCH
prowadzenie: Dr Krzysztof Smolana (Uniwersytet Warszawski)
10.00 Dr hab. Sławomir ŁUKASIEWICZ
(Katolicki Uniwersytet Lubelski)
10.30 Dr Ewa KOWALSKA
(Muzeum Katyńskie, Warszawa)
11.00-11.30 przerwa kawowa
11.30-13.40 POLSCY UCZENI W ŚWIECIE, cz. I
prowadzenie: Prof. Jacek Kubiak (CNRS, Francja)
11.30 Prof. Maria DELAPERRIERE
(czł. zagr. PAU, Francja)
11.50 Prof. Claudine KIEDA
(czł. zagr. PAU, Francja)
12.10 Prof. Jerzy W. KUPIEC-WĘGLIŃSKI
(czł. zagr. PAU, USA)
12.30 Prof. Krystyna KUPERBERG
(Auburn University, USA)
12.50 Prof. Andrzej S. NOWAK
(Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej)
13.10 Prof. Stanisław RODZIŃSKI
(czł. czynny PAU)
13.40-15.00 przerwa

15.00-17.00 POLSCY UCZENI W ŚWIECIE, cz. II
prowadzenie: Prof. Claudine Kieda (czł. zagr. PAU, Francja)
15.00 Prof. Andrzej Kajetan WRÓBLEWSKI
(Wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności)
15.20 Prof. Andrzej JOACHIMIAK
(czł. zagr. PAU, USA)
15.40 Prof. Jacek KUBIAK
(Centre National de la Recherche Scientifique, Francja)
16.00 Prof. Krzysztof J. CIOS
(czł. zagr. PAU, USA)
16.20 Prof. Leszek DEMKOWICZ
(czł. zagr. PAU, USA)
16.40 Prof. Krzysztof ZANUSSI
(czł. czynny PAU)
17.00-17.30 przerwa kawowa
17.30-18.00 dyskusja

Piątek, 20 października
10.00-12.00 JĘZYK I TOŻSAMOŚĆ, cz. I
10.00 Ks. Bogusław BRZYŚ
(Polska Misja Katolicka we Francji)
10.30 Prof. Henryk SIEWIERSKI
(Universidade de Brasilia)
11.00 Prof. Grażyna J. KOZACZKA
(Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Historyczne PAHA, USA)
11.30 Ewa E. BARCZYK
(Polish-American Librarians Association, USA)
12.00-12.30 przerwa kawowa
12.30-13.40 JĘZYK I TOŻSAMOŚĆ, cz. II
12.30 Dr Jolanta TATARA
(Kongres Oświaty Polonijnej, USA)
12.50 Tomasz KARAWAJCZYK
(Kongres Oświaty Polonijnej, Niemcy)
13.10 Małgorzata LASOCKA
(Polska Macierz Szkolna, Wielka Brytania)
13.40 Dr Aleksandra GALASIŃSKA
(Wolverhampton University, Wielka Brytania)
14.00-15.00 przerwa
15.00-17.00 POLONIA AMERYKAŃSKA
W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ I MEDIALNEJ
prowadzenie: Prof. Dorota Praszałowicz (UJ)
15.00 Dr Anna D. JAROSZYŃSKA-KIRCHMANN
(Eastern Connecticut State University, USA)
15.30 Dr Czesław KARKOWSKI
(Hunter College, USA)
16.00 Dr Maja TROCHIMCZYK
(Moonrise Press, Polsko-Amerykańskie Towarzystwo
Historyczne PAHA, USA)
16.30 dyskusja

Sobota, 21 października
10.00-12.00 Prof. Andrzej BIAŁAS (Prezes PAU)
podsumowanie V Kongresu PTNwŚ
Uroczyste zakończenie obrad
12.00 poczęstunek
17.30 msza św. w Katedrze na Wawelu

Wystawy towarzyszące:
Polscy uczeni w świecie
ze zbiorów Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie
Polskie towarzystwa naukowe w świecie
Delegatury RP na terenach Kazachstanu w latach 1941-1943

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama