Reklama

Kraków: Sędziowie odchodzą z kolegium na znak protestu

Sześcioro z ośmiu członków Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie podjęło decyzję o opuszczeniu tego organu. Jak oświadczyli, decyzja podyktowana była brakiem możliwości współpracy z prezes Sądu Okręgowego w Krakowie.

Jako powód sędziowie podali również nieuprawnione treści w protokole o odwołaniu sędziego Waldemara Żurka z funkcji rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie ds. cywilnych. Chodziło o sformułowanie o "jednogłośnie pozytywnej opinii" - pomimo braku zarządzonego głosowania.

Uchwały nie było

W oświadczeniu sześcioro sędziów informuje, że w poniedziałek złożyli rezygnacje z członkostwa w Kolegium Sądu Okręgowego. "Powyższa decyzja podyktowana była brakiem możliwości dalszej współpracy w ramach tego organu z przewodniczącym kolegium, którym z mocy ustawy jest prezes SO w Krakowie" - stwierdzili.

Reklama

Jak podali, w ich "głębokim przeświadczeniu i ocenie nieuprawnione było zamieszczenie w protokole posiedzenia Kolegium z 15 stycznia sformułowania o jednogłośnie pozytywnej opinii co do odwołania z funkcji rzecznika prasowego ds. cywilnych SO sędziego Waldemara Żurka".

"Nieuprawnionym pozostawało również zamieszczenie w protokole sformułowania o wyrażeniu przez Kolegium zgody na jego dowołanie, gdyż w ramach przyznanych ustawowo kompetencji kolegium wyraża jedynie opinię w tym przedmiocie. Nadto w powyższej kwestii nie zostało zarządzone głosowanie" - napisali sędziowie. Stwierdzili także, że opinia w tej sprawie zgodnie z przepisami powinna zapaść w formie uchwały, "która nie zapadła na tym posiedzeniu wbrew treści protokołu".

Kolegium nie może już funkcjonować

Sędziowie piszą także, że 22 stycznia jako członkowie kolegium zwrócili się do prezesa SO o pilne zwołanie posiedzenia na 29 stycznia. "Wobec braku odpowiedzi na powyższy wniosek, zmuszeni byliśmy złożyć rezygnację z członkostwa" - napisała szóstka byłych członków Kolegium.

Oświadczenie sędziów, którzy zrezygnowali z zasiadania w Kolegium zaprezentowali dziennikarzom we wtorek przedstawiciele Stowarzyszenia Sędziów Themis i Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Iustitia.

Jak poinformowała dziennikarzy poprzednia prezes SO Beata Morawiec, obecnie prezes Stowarzyszenia Sędziów Themis, po rezygnacji sześciorga członków Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie nie może już funkcjonować i prezes sądu musi zwołać zgromadzenie ogólne sędziów, aby ci mogli dokonać wyboru kolejnych członków tego organu.

"Nie ma wątpliwości, że Kolegium Sądu Okręgowego opiniuje każdy wniosek prezesa w formie uchwały. Uchwała musi być głosowana, szczególnie w sytuacji, kiedy mówimy o kompetencjach, które należą do prezesa sądu. Powołanie i odwołanie rzecznika prasowego jest kompetencją prezesa SO, który przed podjęciem takiej decyzji musi zasięgnąć opinii kolegium. Ale wszyscy członkowie kolegium jednoznacznie stwierdzają, że nie poddano pod głosowanie tej kwestii, ani też głosowanie się nie odbyło. Pani prezes prawdopodobnie przyjęła brak sprzeciwu jako przyjęcie do wiadomości, bo trudno powiedzieć, że było to wyrażenie zgody na przedstawioną przez nią kwestię" - powiedziała sędzia Morawiec.

Żurek domaga się sprostowania

Sędzia Waldemar Żurek zapowiedział, że będzie chciał sprostowania protokołu posiedzenia kolegium. "To jest rzecz dla mnie istotna, tak jak dla członków kolegium" - podkreślił. "Dla mnie było trudne to, że nowa pani prezes chcąc mnie odwołać nie przeprowadziła żadnej rozmowy, nie pozwoliła mi wypowiedzieć się na forum kolegium ani nie przeprowadziła żadnego głosowania" - dodał.

Do czasu emisji depeszy PAP nie udało się uzyskać stanowiska Sądu Okręgowego.

Od 9 stycznia prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie jest sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, powołana na to stanowisko przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

Poprzednia prezes Beata Morawiec, odwołana przez ministra z końcem listopada ub.r., złożyła pozew przeciwko Zbigniewowi Ziobrze dotyczący naruszenia jej dóbr osobistych i godności sprawowanego urzędu.

Sędzia Waldemar Żurek, rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa, jest obecnie członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów Themis.

PAP
Dowiedz się więcej na temat: Kraków

Reklama

Reklama

Reklama