Reklama

Kraków: Postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego Macieja Ferka

Wobec sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Macieja Ferka wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Jak wynika z komunikatu rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Piotra Schaba, przedstawiono mu zarzuty popełnienia przewinień dyscyplinarnych.

Jak poinformowano, postępowanie dyscyplinarne wszczął w czwartek zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Przemysław Radzik.

11 sędziów odmówiło orzekania

Z piątkowego komunikatu wynika, że chodzi o trzy sprawy, w których sędzia Maciej Ferek był przewodniczącym składów sędziowskich i według rzecznika dyscyplinarnego uchybił godności urzędu w ten sposób, że przekraczając swoje uprawnienia, przyznał sobie kompetencje do badania zgodności z prawem powołania dwojga sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i sędziego krakowskiego Sądu Apelacyjnego.

W rezultacie - czytamy w komunikacie - "podjął bezprawne działania kwestionujące skuteczność powołania oraz istnienie stosunku służbowego" tych sędziów oraz "kwestionujące umocowanie konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej - Trybunału Konstytucyjnego oraz Krajowej Rady Sądownictwa".

Reklama

We wrześniu informowano, że 11 krakowskich sędziów odmówiło orzekania w składach, w których zasiądą sędziowie wybrani przez obecną KRS. Zarazem zapowiedzieli oni "podjęcie środków prawnych w celu uniknięcia wadliwości wydanych z ich udziałem wyroków". Jednym z nich jest sędzia Ferek.

Sędzia "naruszył powagę sądu"

Pod koniec października sędzia odmówił nadania klauzuli wykonalności wyrokowi wydanemu przez krakowski sąd okręgowy, który stał się prawomocny po rozpoznaniu apelacji. Powodem miało być to, że w składzie sędziowskim zasiadał sędzia awansowany z sądu okręgowego do sądu apelacyjnego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa wybranej w marcu 2018 r.

Następnie prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmara Pawełczyk-Woicka zawiesiła sędziego na miesiąc w wykonywaniu czynności służbowych, uzasadniając, że zachowanie sędziego "narusza powagę Sądu, a także godzi w dobro obywateli i porządek prawny obowiązujący w Rzeczypospolitej Polskiej".

Pod koniec października informowano także, że po zawiadomieniu prezes krakowskiego SO podjęto czynności wyjaśniające w sprawach sędziów SO w Krakowie. Chodzi m.in. o publiczne kwestionowanie skuteczności powołania I prezes SN oraz umocowania KRS i TK.

PAP
Dowiedz się więcej na temat: Maciej Ferek | sędzia | Kraków | sąd

Reklama

Reklama

Reklama