Reklama

Reklama

Kraków: Forum Młodych i sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO

41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie, prestiżowemu wydarzeniu, które odbędzie się w Polsce po raz pierwszy, towarzyszy World Heritage Young Professionals Forum.

Tegoroczne Forum Młodych jest przygotowywane przez Polski Komitet ds. UNESCO oraz Międzynarodowe Centrum Kultury, pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Weźmie w nim udział 32 młodych ekspertów zajmujących się ochroną dziedzictwa z 21 krajów tworzących Komitet Światowego Dziedzictwa (Azerbejdżan, Burkina Faso, Chorwacja, Filipiny, Finlandia, Indonezja, Jamajka, Kazachstan, Korea Południowa, Kuba, Liban, Peru, Polska, Portugalia, Tanzania, Tunezja, Wietnam i Republika Zimbabwe) oraz z Białorusi, Czech, Egiptu, Federacji Rosyjskiej, Indii, Iraku, Litwy, Mali, Niemiec, Słowacji, Syrii, Turcji, Ukrainy i Węgier.

Reklama

Tematem Forum Młodych jest problem dziedzictwa utraconego i przywróconego. Po zapoznaniu się z problematyką odbudowy Warszawy uczestnicy przyjadą 28 czerwca do Krakowa, gdzie - jak mówi prof. Jacek Purchla, dyrektor MCK i przewodniczący 41. Sesji: "będziemy pokazywać nasze sukcesy i nasze problemy związane z zarządzaniem tak wielkim historycznym zespołem urbanistycznym w dobie mcdonaldyzacji i disneylandyzacji. A jest się czym chwalić - by wymienić choćby dokonania Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków Krakowa i zapisy o Parku Kulturowym".

Dla Polski Forum, na które przyjadą młodzi specjaliści z całego świata, będzie wyjątkową okazją do zaprezentowania naszego dorobku i sposobu myślenia o ochronie dziedzictwa.

Kraków jako metropolia dziedzictwa jest jednym z najważniejszych miejsc na europejskim rynku turystyki kulturalnej. Równocześnie jednak przeżywa ogromny kryzys planowania i zarządzania przestrzenią. "Makdonaldyzacja, disneylandyzacja i uniformizacja przestrzeni naszych miast to zjawisko groźne, choć niekoniecznie tylko pejoratywne. Zderzenie twardej postawy historycystycznej z procesami modernizacji i globalizacji może być kreatywne. Dziedzictwo - to nie tylko materialne dobra kultury, lecz także nasza pamięć, wybór i tożsamość." /prof. Jacek Purchla, "Kraków w Europie Środka", Kraków 2016

***

Fora Młodych towarzyszą sesjom komitetu UNESCO od kilku lat. Tegoroczni uczestnicy, pomiędzy 22 a 32 rokiem życia, reprezentują różne dziedziny wiedzy związanej z ochroną dziedzictwa kulturowego. Wybrani zostali w procedurze konkursowej. Forum będzie dla nich okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu wdrażania Konwencji Światowego Dziedzictwa, metod pracy Komitetu Światowego Dziedzictwa, szans i wyzwań związanych z ochroną, konserwacją, renowacją wybranych miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, posiadających uniwersalną wartość.

Polska, jako gospodarz Forum Młodych, będzie dzielić się ze społecznością międzynarodową swoim unikalnym doświadczeniem w rekonstrukcji zniszczonych zabytków. Inauguracja Forum Młodych, z udziałem prof. Magdaleny Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odbędzie się 25 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie. Przez pierwsze 4 dni (25-28.06) uczestnicy będą realizować program w stolicy, gdzie odwiedzą: Zamek Królewski, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Warszawy oraz Muzeum Łazienki Królewskie. Dyskutowane będą wówczas kwestie związane z destrukcją miast, głównie w wyniku konfliktów zbrojnych, a także problemy ich odbudowy oraz granic rekonstrukcji. Ważnym punktem warszawskiego programu będą także warsztaty, podczas których omawiane będą sprawy dotyczące symbolicznego znaczenia odbudowy i rekonstrukcji miast, a także problem kultury jako obiektu celowego niszczenia.

Następnie grupa przeniesie się do Krakowa (28.06-3.07), gdzie będzie zajmować się kwestiami związanymi ze współczesnymi zagrożeniami dla miast historycznych, takimi jak masowa turystyka, suburbanizacja, gentryfikacja czy niekontrolowana rozbudowa miast. Uczestnicy Forum będą mogli poznawać i badać te problemy na przykładzie Krakowa w obrębie jego wpisu na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO (Stare Miasto i Kazimierz). Pojadą także do Tyńca, stanowiącego przykład zniszczonego dziedzictwa, które, dzięki umiejętnie przeprowadzonej rekonstrukcji, zachowało swoją tożsamość i funkcję. Natomiast podczas wizyty w Kopalni Soli w Wieliczce omawiane będą wyzwania związane z masową turystyką. Na zakończenie programu grupa uda się do Ojcowskiego Parku Narodowego, gdzie będzie mogła zapoznać się ze sposobami ochrony krajobrazu przyrodniczo-kulturowego w Polsce.

W trakcie wykładów i warsztatów uczestnicy będą również prezentować kwestie związane z tematyką forum na przykładach z własnych krajów. Dla Polski, tak ciężko doświadczonej w wyniku działań II wojny światowej, tematy omawiane podczas forum będą wyjątkowo istotne i aktualne.

Forum Młodych zakończy przyjęcie Deklaracji, która stanowić będzie przesłanie na temat tego, co robić wobec zjawiska niszczenia miast, skierowane do wszystkich uczestników 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje