Reklama

Reklama

Jubileuszowy zlot "Rzeczpospolitej Ptasiej"

Jubileuszowy X zlot obywateli i sympatyków "Rzeczpospolitej Ptasiej" - symbolicznego państwa miłośników ptaków - odbędzie się w sobotę w Słońsku (woj. lubuskie).

Słońsk położony jest na obrzeżach Parku Narodowego Ujście Warty, który należy do najcenniejszych ostoi ptactwa wodnego i błotnego w Europie. Celem istnienia "ptasiej republiki" jest edukacja, zapoznawanie ludzi z bogactwem przyrodniczym okolic Słońska i Ujścia Warty.

Reklama

"Rzeczpospolita Ptasia" zrzesza obywateli kilku państw, m.in. Polski, Niemiec i Holandii. Każdy ma specjalny paszport, w którym uczestnictwo w zlocie potwierdza pamiątkowa pieczęć. Symboliczne państwo ma swojego prezydenta i radę gabinetową Rzeczpospolitej. Podczas zlotów można zostać jej "obywatelem".

- Dziesięć lat zabawy w ptasią republikę minęło niepostrzeżenie, a 1920 osób posiada już nasze paszporty. Na 16 kwietnia przygotowujemy nowe upominki, urozmaicony program z konkursami, ciekawymi prelekcjami, wystawami i wyjątkowymi fantami na aukcję - powiedziała Izabella Engel z Towarzystwa Przyjaciół Słońska Unitis Viribus.

Na swoich zlotach obywatele "Rzeczpospolitej Ptasiej" wybierają ptaka roku - w bieżącym roku jest nim łabędź krzykliwy, który wygrał głosowanie na poprzednim zlocie. Który ptak zostanie patronem 2012 roku - okaże się w sobotę.

Uczestnicy zlotu w ramach wpisowego otrzymają nową monetę z "Rzeczpospolitej Ptasiej", kubek, pamiątkową naklejkę z łabędziem krzykliwym oraz poczęstunek. Podczas spotkania zaplanowano też wyprawę w teren w poszukiwaniu skrzydlatych mieszkańców ujścia Warty, których o tej porze roku nie brakuje.

Zlot odbędzie się na Placu Zamkowym koło kościoła w Słońsku. Swoje stoiska ustawią tam m.in. pracownicy Parku Narodowego Ujście Warty oraz Redakcja "Ptaków Polski". Nagrodami w konkursach będą m.in. książki i filmy przyrodnicze, płyty z nagraniami głosów ptaków, noclegi w kwaterach agroturystycznych, udział w spływie kajakowym.

"Ptasie państwo" jest jedną z inicjatyw Towarzystwa Przyjaciół Słońska Unitis Viribus (łac. wspólnymi siłami). Powstało ono w czerwcu 2001 roku. Celami jego działalności jest m.in. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, przyczynianie się do podniesienia świadomości historycznej, kulturowej i ekologicznej społeczności lokalnej.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama