Reklama

Reklama

CBA zawiadamia prokuraturę. W tle kara umowna na ponad dwa miliony złotych

Byłemu wójtowi gminy Pszczew (Lubuskie) mogą zostać postawione zarzuty niedopełnienia obowiązków. To efekt przeprowadzeniu analizy przedkontrolnej w tym samorządzie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Według CBA wójt, który sprawował ten urząd w latach 1998-2018, odpowiada za nieprawidłowości przy wykorzystaniu nieruchomości przekazanych nieodpłatnie gminie przez Agencję Nieruchomości Rolnych w 2005 roku. Ponieważ gmina nie wywiązała się co do przeznaczenia tych gruntów z umowy z Agencją, ta nałożyła na gminę karę ponad 2 mln zł.

Reklama

Wydział komunikacji społecznej CBA wyjaśnił, że podczas prowadzonej przez poznańską delegaturę Biura analizy okazało się, że ANR przekazała położone na terenie gminy Pszczew dwie nieruchomości.

Zgodnie z umową gmina miała 10 lat, by je przeznaczyć na ogólnodostępny teren usług rekreacyjnych i turystycznych oraz pod infrastrukturę komunalną i izolacyjną zieleń. Tymczasem były one użytkowane przez osoby trzecie, początkowo w ramach umów dzierżawy, a później w ramach bezumownego korzystania, w celach rolniczych, czyli niezgodnie z umową.

Nieprawidłowości wykryto podczas kontroli prowadzonych przez ANR w latach 2008-2015. Wynikiem kontroli było naliczenie przez ANR kary umownej w wysokości 2 mln 162 tys. 373 zł 39 gr. za niezagospodarowanie - zgodnie z przeznaczeniem - nieruchomości przekazanej gminie przez Agencję w zapisanym okresie 10 lat.

Wydział postępowań kontrolnych poznańskiej delegatury CBA analizował dokumenty przedkontrolne w gminie Pszczew od 22 września do 16 grudnia 2020 r. i w połowie lutego przekazał do Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim zawiadomienie przeciw b. wójtowi.

Biuro w zawiadomieniu o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego wójta oceniło, że samorządowiec swoim postępowaniem wyczerpał on znamiona czynu zabronionego zapisanego w Kodeksie karnym - nie dopełnił swoich obowiązków, działając na szkodę zarządzanej przez siebie gminy.

Rozlicz pit online już teraz lub pobierz darmowy program

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy