Reklama

Reklama

Uroczyste otwarcie obwodnicy Hrebennego

Obwodnica Hrebennego w ciągu drogi krajowej nr 17 na odcinku Tomaszów Lubelski - Hrebenne została oficjalnie oddana do użytku. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała wojewoda Genowefa Tokarska.

Długość obwodnicy wynosi 2,006 km. Inwestycję rozpoczęto w lipcu 2006 r. Całkowity koszt zadania wyniósł prawie 35 mln zł i był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego TRANSPORT. Udział Unii Europejskiego stanowił 75% wartości projektu, udział budżetu państwa 25%.

Reklama

Zakres robót objął m.in. budowę drogi o parametrach ekspresowej na dł. 2,006 km, budowę dróg dojazdowych dla ruchu lokalnego, budowę 9 obiektów mostowych, w tym: wiaduktu nad drogą wojewódzką o dł. 43,58 m, wiaduktu nad linią kolejową o dł. 63,6 m, 5 przepustów, przejścia dla zwierząt, odłówki rybackiej o dł. 18 m.

Ponadto wykonano oświetlenie obwodnicy i stacji transformatorowej, przebudowę linii średniego i niskiego napięcia, linii teletechnicznych, PKP i TP, przebudowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę kanalizacji deszczowej.

Budowa obwodnicy wiązała się nie tylko z pracami inżynieryjnymi, ale i z pracami saperskimi oraz archeologicznymi. Podczas przygotowań do budowy obwodnicy w Hrebennem 10 ha zostało sprawdzone i oczyszczone z niewypałów, niewybuchów i innych niebezpiecznych materiałów.

Teren miejscowości Hrebenne oraz okolic był bowiem od września 1939 roku był terenem Głównego Pasa Obrony Rawsko - Ruskiego Rejonu Umocnionego tzw. "Linii Mołotowa".

W czerwcu 1941 roku na tym terenie trwały zacięte walki pomiędzy wojskami ZSRR a III Rzeszy o przełamanie obrony "Linii Mołotowa".

W latach 1942 - 1944 prowadzone były walki pomiędzy partyzantami a wojskami III Rzeszy. Zaistniałe fakty historyczne spowodowały konieczność sprawdzenia terenu.

W wyniku prac wydobyto 19 pocisków artyleryjskich, 3 miny przeciwpancerne, 3 granaty ręczne, 1 granat moździerzowy, 1 bombę lotniczą 250 kg. Działania te pozwoliły zapewnić bezpieczeństwo pracujących przy budowie osób.

W trakcie prac odkryto ruiny dawnego zespołu dworskiego Sapiehów w Hrebennem, zniszczonego pod koniec II wojny światowej. Zakres i czas prowadzenia prac archeologicznych dodatkowo wydłużył się, ponieważ natrafiono także na ślady osadnictwa obejmujące okres paleolitu, młodszą epokę kamienia, aż po czasy nowożytne. Odkryto m. in. studnie, piece garncarskie, półziemianki a nawet groby ciałopalne - w sumie ok. 90 tys. przedmiotów o różnej wartości historycznej.

Wiadomość pochodzi z oficjalnej strony lubelskiego urzędu wojewódzkiego.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje