Reklama

Reklama

Miasto pozwoli zbudować galerię za przebudowę skrzyżowania

60 mln zł na przebudowę skrzyżowania ma wydać Echo Investment, właściciel ponad 100 ha terenu w Lublinie. W zamian za to miasto zmieni plan zagospodarowania przestrzennego, aby na części tego obszaru mogła powstać galeria handlowa, a resztę terenu odkupi.

Reklama

Takie są główne założenia porozumienia wynegocjowanego przez władze Lublina i kielecką spółkę Echo Investment.

Reklama

Na jego podstawie radni miasta Lublin przyjęli w czwartek uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Poligonowej i gen. Ducha. Za uchwałą głosowało 22 radnych, przeciw było pięciu, trzech wstrzymało się od głosu.

- Każdego inwestora chcemy traktować tak samo, w sposób rzetelny i uczciwy budować wzajemne relacje. Miasto zawsze będzie miało odrębne interesy od komercyjnego inwestora i te interesy musimy zabezpieczać. W tych negocjacjach udało nam się to zrobić. Cieszę się, że udało się z radnymi uzyskać tutaj wspólnotę podglądów - powiedział dziennikarzom prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Uchwała radnych ma charakter intencyjny - otwiera drogę do procedury przeprowadzenia zmian w planie. Ostateczny kształt zmian, aby mógł być wprowadzony w życie, będzie musiał być znów uchwalony przez radnych.

Zmiana dotyczyłaby części tzw. Górek Czechowskich. To ponad 100 ha terenu po dawnym poligonie wojskowym, które Echo Investment kupiło przed ponad 10 laty od Agencji Mienia Wojskowego za ok. 12 mln zł. W planie zagospodarowania przestrzennego grunty te wpisane są jako tzw. tereny zielone, przeznaczone na cele związane z odpoczynkiem i rekreacją.

Wynegocjowane porozumienie miedzy Echem a miastem zakłada, że w części tej działki miasto zmieni plan zagospodarowania przestrzennego tak, aby mogła tam powstać galeria handlowa.

Pozostałą część działki - ok. 70 ha - miasto odkupi od Echa za cenę taką, jaką kielecka firma zapłaciła Agencji Mienia Wojskowego za ten teren. Było to wtedy 10,75 zł netto za jeden metr kw. Obszar ten pozostanie terenem przeznaczonym na wypoczynek i rekreację. - Chcemy zachować istniejący tam cenny ekosystem - dodał Żuk.

Echo zobowiązuje się natomiast do sfinansowania do kwoty 60 mln zł przebudowy skrzyżowania (al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. gen. Ducha) będącego w sąsiedztwie z planowaną inwestycją. Skrzyżowanie to jest jednym z najbardziej obciążonych w mieście, tworzą się tu często bardzo długie korki. Jak przekonywał Żuk, na jego przebudowę nie ma pieniędzy w budżecie miasta, a usprawnienie przejezdności w tym miejscu ma wpływ na cały układ komunikacyjny w Lublinie. Gdyby Echo nie wywiązało się z tego zobowiązania, będzie musiało zapłacić na rzecz miasta karę umowną w wysokości 40 mln zł.

Według prezydenta Lublina, prace planistyczne związane ze zmianami w planie i studium zagospodarowania przestrzennego, ze względu na specyficzną strukturę terenu Górek Czechowskich, mogą potrwać około roku. Przebudowane skrzyżowanie ma być oddane do użytku do końca 2014 r.

Problem zagospodarowania Górek Czechowskich w Lublinie ciągnie się od wielu lat. Kilkakrotne próby porozumienia Echa z miastem w sprawie różnych ewentualnych inwestycji na tym terenie kończyły się dotychczas niepowodzeniem. Sprawa była też kilka razy przedmiotem obrad rad miejskich poprzednich kadencji, a w 2004 roku stała się tłem dla afery korupcyjnej z udziałem dyrektora kancelarii ówczesnego prezydenta Lublina, którego proces nadal się toczy się przed lubelskim sądem.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama