Reklama

Reklama

Lublin: Trzech sędziów Sądu Apelacyjnego złożyło wnioski o wyłączenie z orzekania

Trzech sędziów Sądu Apelacyjnego w Lublinie, nominowanych przez obecną Krajową Radę Sądownictwa, złożyło wnioski o wyłączenie ich ze składów orzekających w prowadzonych sprawach. To efekt uchwały Sądu Najwyższego z ubiegłego tygodnia.

Rzeczniczka Sądu Apelacyjnego w Lublinie sędzia Barbara du Chateau powiedziała, że sprawy, które prowadzone były z udziałem tych sędziów zostały odroczone. We wtorek takich spraw było trzy. 

W Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Lublinie pracuje 13 sędziów, w tym czworo zostało nominowanych przez obecną KRS. Du Chateau powiedziała, że trzech sędziów w tym wydziale (powołanych przez obecny skład KRS) złożyło wnioski o wyłączenie ich od rozpoznania konkretnych spraw, które zostały przydzielone do ich referatu i mają wyznaczone terminy na wtorek lub w najbliższym czasie. 

Reklama

"Te wnioski nie będą w tej chwili rozpoznane, bo sąd oczekuje na uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego" - znaczyła du Chateau. 

Jak wyjaśniła, w uzasadnieniu tym będą m.in. zawarte kryteria, według których należy procedować w przedmiocie takich wniosków. 

W Wydziale Karnym lubelskiego Sądu Apelacyjnego pracuje 12 sędziów, w tym dwoje to sędziowie wyłonieni przez obecną KRS. "Ci sędziowie orzekają" - powiedziała du Chateau. Jak dodała, był złożony wniosek o wyłączenie ze składu orzekającego jednego z tych sędziów, ale nie został uwzględniony, ponieważ zgodnie z uchwałą SN w sprawach karnych, które już są w toku, postępowania te mają być dokończone z udziałem obecnych składów sędziowskich. 

Wnioski o wyłączenie także w Sądzie Okręgowym

W Sądzie Okręgowym w Lublinie pojawiły się pierwsze wnioski o wyłączenie sędziów w związku z uchwałą SN. Jak poinformowała rzeczniczka tego sądu sędzia Barbara Markowska, w dwóch sprawach w III Wydziale Cywilnym strony złożyły wnioski o wyłączenie sędziów, którzy zostali mianowani przez obecną KRS. "Te wnioski uzasadniono uchwałą Sądu Najwyższego" - powiedziała Markowska. 

"Sprawy zostały odroczone. Wnioski o wyłączenie sędziów zostały przedstawione przewodniczącej wydziału, celem nadania im biegu, rozpozna je inny wylosowany skład sądu" - dodała Markowska. 

Trzy kolejne sprawy odroczone zostały Wydziale II Cywilnym Odwoławczym. "W odroczeniu powołano się na treść uchwały Sądu Najwyższego" - dodała Markowska. O odroczeniu w tych sprawach zdecydowali w tym przypadku sędziowie po naradach. 

"Odroczono je z uwagi na potrzebę zapoznania się motywami uchwały SN. Wyznaczono kolejne terminy" - zaznaczyła rzeczniczka. 

W Sądzie Okręgowym w Lublinie orzeka 18 sędziów powołanych przez obecny skład KRS. W sądach rejonowych okręgu lubelskiego takich sędziów jest czterech. W ubiegły czwartek trzy Izby SN podjęły uchwałę dotyczącą udziału w składach orzeczniczych sędziów nominowanych przez obecną KRS. 

Uchwała SN

Z dokonanej przez SN wykładni prawa wynika, że nienależyty jest skład Sądu Najwyższego, jeśli bierze w nim udział sędzia wyłoniony przez Krajową Radę Sądownictwa ukształtowaną w trybie zapisanym obecnie w ustawie o KRS. W sądzie powszechnym nienależyta obsada sądu ma miejsce, gdy w składzie sędziowskim uczestniczy sędzia wyłoniony przez obecną KRS, jeżeli wadliwość procesu powoływania go prowadzi w konkretnych okolicznościach do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności. 

W posiedzeniu nie uczestniczyli sędziowie z Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN oraz siedmioro sędziów z Izby Cywilnej SN. Uchwała została podjęta przy udziale 59 sędziów; do uchwały zgłoszone zostało sześć zdań odrębnych. 

Uchwała ta nie wywołuje skutków prawnych, została wydana z rażącym naruszeniem prawa - oświadczyło Ministerstwo Sprawiedliwości. Według ministerstwa narusza ona m.in. art. 179 Konstytucji RP, który stanowi, że sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy