Reklama

Reklama

​Lublin: Ksiądz suspendowany za "wielokrotnie wywoływane zgorszenie"

Ks. Paweł Wojciech Maciąg z archidiecezji lubelskiej został ukarany suspensą za "wielokrotnie wywoływane zgorszenie". Oznacza to, że nie może on wykonywać czynności kapłańskich ani nosić stroju duchownego. Wobec księdza toczy się postępowanie karne.

Komunikat dotyczący ukaranego księdza opublikowała Kuria Metropolitalnej w Lublinie na stronie internetowej archidiecezji lubelskiej.

"W dniu 17 czerwca 2020 roku Arcybiskup Metropolita Lubelski wymierzył karę suspensy ks. Pawłowi Wojciechowi Maciągowi, kapłanowi archidiecezji lubelskiej. Wcześniej, w dniu 2 grudnia 2019 roku, duchowny otrzymał upomnienie kanoniczne, do którego się nie zastosował. Powodem nałożenia kary było wielokrotnie wywoływane zgorszenie w kilku miastach w Polsce, jak również interwencje policji spowodowane skandalicznym zachowaniem" - głosi komunikat kurii.

Reklama

Jak wyjaśniono, kara suspensy oznacza, że ukarany nie może wykonywać czynności kapłańskich oraz nosić stroju duchownego.

Kuria poinformowała też, że otrzymała zawiadomienie o skierowaniu przez Prokuraturę Rejonową Lublin-Północ do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód aktu oskarżenia przeciwko księdzu "na podstawie kodeksu postępowania karnego". "Jest to już drugie postępowanie prokuratorskie w sprawie wyżej wymienionego duchownego" - głosi komunikat. Nie sprecyzowano, jakiego przestępstwa dotyczy to postępowanie.

W komunikacie zaznaczono też, że informacja ta jest wyjaśnieniem zamieszczonym "z powodu gorszącej aktywności w mediach społecznościowych ks. Pawła Wojciecha Maciąga oraz umieszczania kłamliwych informacji, godzących w dobre imię osób".

Sprawa dotyczy przestępstwa z art. 178a Kodeksu karnego. Przepis ten mówi o prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Z informacji uzyskanych w biurze prasowym Sądu Okręgowego w Lublinie wynika, że akt oskarżenia przeciwko księdzu wpłynął do sądu w pierwszych dniach października, ale został zwrócony prokuraturze celem uzupełnienia. 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama