Reklama

Reklama

"Literackie twarze Zamojszczyzny"

Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu organizuje w dniu 15 maja 2008 r. sympozjum naukowe "Literackie twarze Zamojszczyzny".

Celem konferencji jest naukowa refleksja i dyskusja nad wybranymi zjawiskami literackimi twórców związanych z Zamojszczyzną od czasów renesansu do współczesności: Szymona Szymonowica, Bolesława Leśmiana, Józefa Czechowicza, Izaaka Babla, Icchaka Lejbusza Pereca, Stanisława Młodożeńca, Urszuli Kozioł i Piotra Szewca.

Reklama

Autorami prezentowanych referatów są profesorowie i wykładowcy polonistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, będący równocześnie pracownikami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu, a także z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Organizatorzy wiążą z tym naukowym przedsięwzięciem nadzieje, że przyczyni się ono do pełniejszego rozpoznania inspirującej roli Zamojszczyzny dla twórczych osiągnięć pisarzy i poetów z nią związanych.

Sympozjum będzie towarzyszyć wystawa "Literackie twarze Zamojszczyzny" przygotowana przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zamościu.

Sympozjum naukowe "Literackie twarze Zamojszczyzny" rozpocznie się o godz. 9:30 w Sali nr 11 Instytutu Humanistycznego PWSZ w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 24.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Autor: Ewa Kołtun

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama