Reklama

Reklama

Kobieta potrafi, czyli Fundacja na rzecz kobiet

Za motto dla swojej działalności wybrały słowa piosenki Seweryna Krajewskiego "Nie jesteś sama". Nie znaczy to bynajmniej, że powołały do życia fan club tegoż piosenkarza.

Ta piosenka mówi też o tym, by uwierzyć w ludzi, by uwierzyć w założycielki Fundacji "Nie jesteś sama", bo one są jak okna, które płoną cały czas. Grupa inicjatywna, czyli Katarzyna Wołoszyn, Małgorzata Gomulińska, Marianna Fostakowska i Irena Liberadzka postawiły sobie za cel promocję i wspomaganie działalności kobiet aktywnych, jak również tych, które są ofiarami przemocy, mobbingu, molestowania.

Reklama

Cztery przedsiębiorcze kobiety z Zamościa chcą działać na rzecz kobiet. Dobrze się pochyliły nad tą ważną sprawą i doprowadziły do zarejestrowania aktu notarialnego Fundacji "Nie jesteś sama", która ma wnieść nową jakość do sytuacji kobiet w Zamościu i regionie.

Jak mówi Katarzyna Wołoszyn, radna Zamościa i inicjatorka powołania fundacji:

- Zamość jest dużym miastem, gdzie wiele problemów kobiet umyka uwadze władz, a często władze nie mają możliwości działania w jednostkowych przypadkach. Tu konieczna jest organizacja pozarządowa - z jednej strony centrum informacji dla kobiet, z drugiej ośrodek konkretnej i celowej pomocy."

Rozpoczęcie statutowej działalności deklarują jesienią.

Zastanawiające a przede wszystkim budujące jest to, że działaczki na rzecz kobiet, to kobiety aktywne zawodowo, spełnione, i tak naprawdę bardzo zajęte wieloma obszarami swoich zainteresowań. Do tego trzeba dorzucić obowiązki rodzinne i osobiste potrzeby, które są przecież czasochłonne. Dlaczego szukają sobie dodatkowego zajęcia?

Okazuje się, że aktywne są i społecznie, a do tego bliski ich sercu jest los kobiety zamojskiej i jej pozycja w społeczeństwie. Zdecydowanie chcą ta pozycje poprawić, a że kobieta potrafi - to nie od dzisiaj wiadomo!

Fundacja nakreśliła sobie następujące cele:

* promocja i wspomaganie działalności kobiet aktywnych w środowisku lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym na polu politycznym, społecznym i gospodarczym,

* pomoc kobietom, które są ofiarami mobbingu, molestowania, oraz innego rodzaju przemocy,

* podejmowanie działań na rzecz poprawy życia oraz sytuacji materialnej kobiet i dzieci - ofiar przemocy w rodzinie,

* pomoc dzieciom z rodzin i środowisk patologicznych,

* wpływanie na postawy społeczne wobec osób dotkniętych przemocą, oddziaływanie na ich integrację z otoczeniem,

Swoje cele chcą realizować przez:

1. działalność informacyjną,

2. promowanie i propagowanie akcji charytatywnych ,

3. propagowanie działalności kobiet aktywnych na rzecz środowiska lokalnego,

4. działalność oświatową i edukacyjną:

1. szkolenia i kursy,

2. zajęcia psychoedukacyjne

3. socjoterapię w szkołach, zakładach pracy i innych placówkach użyteczności publicznej

5. pomoc osobom dotkniętym przemocą w rozwiązywaniu problemów prawno-administracyjnych

6. poradnictwo prawne i ekonomiczne

7. stymulowanie rozwoju własnej osobowości

8. pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dla osób dotkniętych przemocą,

9. pośrednictwo w przekazywaniu pomocy materialnej osobom dotkniętym przemocą,

10. zapewnianie miejsc czasowego pobytu dla osób dotkniętych przemocą

11. dokonywanie zbiórek publicznych na cele statutowe

12. współpracę z organami samorządowymi i państwowymi.

Fundacja pozyska środki finansowe z:

* dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego i praw majątkowych,

* darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,

* działalności gospodarczej,

* dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

* innych wpływów.

W ramach współpracy Fundacji "Nie jesteś sama", która została nawiązana ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia w Tyszowcach, 22 sierpnia Katarzyna Wołoszyn odwiedziła placówkę prowadzoną przez Annę Sikorską i spotkała się z Teresą Chrystian, Sekretarzem Gminy. Rozmawiano o możliwościach współpracy fundacji i ośrodka.

W placówce znajdują bezpieczne schronienie ofiary przemocy, które przeżyły głębokie, traumatyczne wydarzenia życiowe związane z przemocą fizyczną, emocjonalną, seksualną i materialną w swoich rodzinach, są w złym stanie psychicznym i nie mogą czasowo przebywać we własnych domach. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach daje bezpieczne schronienie, oferuje opiekę psychologiczną, medyczną i pomoc prawną dla osób pokrzywdzonych jak również ciepło i poczucie bezpieczeństwa.

Więcej informacji na temat Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach można uzyskać na stronie: www.sowtyszowce.pl

My trzymamy kciuki za aktywność założycielek Fundacji i chętnie napiszemy o dalszych ich poczynaniach.

Teresa Madej

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy