Reklama

Reklama

Za 102 mln zł Uniwersytet Łódzki zmodernizował budynki kilku wydziałów

Ponad 102 mln zł kosztowała budowa i modernizacja wydziałów biologii, chemii i fizyki Uniwersytetu Łódzkiego. Był to największy w ostatnich latach projekt modernizacyjny realizowany przez łódzką uczelnię; większość środków pochodziło z UE.

Projekt realizowany był od kilku lat. Za ponad 37 mln zł zbudowany i wyposażony został pawilon Biologii Molekularnej, zmodernizowano budynek Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej (wartość projektu to 34 mln zł), za ponad 24 mln zł zmodernizowano i rozbudowano kompleks budynków Wydziału Chemii. Niemal 5,8 mln zł kosztowała modernizacja Terenowej Przyrodniczej Stacji UŁ w Spale.

Reklama

Prorektor ds. nauki UŁ prof. Antoni Różalski podkreślił, że laboratoria i pracownie zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt dostępny na rynku. Roboty budowlane pochłonęły w sumie ponad 87 mln zł, a sprzęt i wyposażenie obiektów kosztowało niemal 13,8 mln zł. 85 proc. środków pochodziło z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach projektu wybudowany został całkowicie nowy pawilon Biologii Molekularnej. W budynku o pow. ponad 5 tys. m. kw. znalazły się pomieszczenia Instytutów Biofizyki i Biochemii oraz Katedry Neurobiologii i Cytofizjologii. Łącznie powstało tam 78 sal dydaktyczno-badawczych, aula na 180 osób, sale wykładowe i pracownie m.in. komputerowe.

Zmodernizowano i rozbudowano także kompleks siedmiu budynków dawnego Technikum Chemicznego przy ul. Tamka, gdzie znalazł się Wydział Chemii. Powstało tam m.in. 41 sal dydaktycznych i laboratoryjnych, aula na ponad 150 osób oraz osiem specjalistycznych pracowni komputerowych (ponad 240 stanowisk). Przebudowano także pawilon tego wydziału przy ul. Pomorskiej, gdzie powstało dziewięć pracowni i laboratoriów, cztery sale dydaktyczne oraz dwie pracownie komputerowe.

W ramach projektu zmodernizowano obiekt Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. Przeprowadzono prace termomodernizacyjnej, unowocześniono wnętrze obiektu; powstało także 10 nowych laboratoriów. Zmodernizowano i rozbudowano także byłą szkołę w Spale na potrzeby Terenowej Przyrodniczej Stacji UŁ. W budynku powstały m.in. sala wykładowa na 80 miejsc, trzy pracownie i laboratoria oraz dwie sale seminaryjno-informatyczne. Znalazło się tam także 35 miejsc noclegowych dla studentów i wykładowców. Stacja służy studentom Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Nauk Geograficznych.

Była to największa w ostatnich latach inwestycja UŁ. Według władz uczelni jest szansa, że w przyszłym roku - dwa lata przed zakładanym terminem - zostanie oddany do użytku nowy gmach Wydziału Filologicznego. To jeden z największych wydziałów łódzkiej uczelni, który mieści się obecnie w siedmiu budynkach na terenie miasta. Nowa siedziba kosztować ma 90 mln zł.

Uczelnia stara się także o dodatkowe fundusze m.in. unijne, na częściową modernizację gmachu Wydziału Biologii, gdzie powstać mają laboratoria dydaktyczne biologii molekularnej i genetyki oraz na dokończenie modernizacji ostatniego, nie wyremontowanego jeszcze domu studenckiego.

Władze UŁ poszukują także pieniędzy na remont historycznego budynku przy ul. Narutowicza, w którym do niedawna mieścił się Wydział Chemii. Chcą do niego przenieść rektorat UŁ. Inwestycja kosztować ma kilkanaście mln zł.

- To jest historyczny budynek, piękna architektura. Uniwersytet by bardzo na tym zyskał i ta część miasta nabierze innego wyrazu. Ale to są duże koszty - mówił rektor UŁ. Przyznał, że jest gotowa dokumentacja i trwają starania o pozyskanie środków na ten cel. Mają one pochodzić m.in. ze sprzedaży starych obiektów Wydziału Filologicznego, a także z NFOŚiGW.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje