Reklama

Reklama

Ta ulica ma już swoje imię

Dotychczas bezimienna ulica pomiędzy ul. Pienistą a ul. Maratońską przyjęła imię retkińskiego działacza społecznego i gorącego patrioty Franciszka Plocka.

O nazwanie fragmentu ulicy imieniem człowieka zaangażowanego w działania społeczne na rzecz Retkini wystąpili do Rady Miejskiej mieszkańcy osiedla, zorganizowani w Kółku Rolniczym, Kole Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej. Uchwałę o nadaniu retkińskiej ulicy takiej nazwy Rada Miejska przyjęła 12 lipca 2007 roku.

Reklama

Franciszek Plocek był mieszkańcem Retkini. Bardzo wcześnie zaangażował się w działalność Kółka Rolniczego i Ochotniczej Straży Pożarnej. Działał w licznych organizacjach patriotycznych. W 1920 r. wstąpił do Wojska Polskiego i walczył w pułkach piechoty.

W okresie międzywojennym wstąpił do BBWR i został posłem, a potem senatorem. W czasie II wojny światowej został wraz z rodziną wysiedlony do Generalnej Guberni, a za swą działalność patriotyczną był aresztowany i maltretowany przez gestapo. Po wyzwoleniu kraju wrócił do Łodzi. W czasach PRL był prześladowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Zmarł 23 października 1980 r. Za zasługi został uhonorowany licznymi odznaczeniami.

Uroczystość nadania ulicy imienia przygotowały retkińskie organizacje - pomysłodawcy uczczenia pamięci działacza. Zaproszeni zostali przedstawiciele różnych instytucji i władz lokalnych m.in. wiceprezydent Łodzi Halina Rosiak i przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kacprzak. Działacze rolniczych organizacji szczególne podziękowania złożyli radnej Agnieszce Nowak.

Licznie przybyli mieszkańcy osiedla, rodzina Franciszka Plocka oraz uczniowie szkoły Podstawowej nr 137 im. Aleksandra Kamińskiego. Zaprezentowano biografię działacza, zaś członkowie zespołu "Retkinianie" zaśpiewali piosenki patriotyczne.

AnK

Informacja pochodzi z oficjalnej strony UM Łódź.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama