Reklama

Rozpoczął się nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej

W Łódzkiem rozpoczął się nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). O przyjęcie do służby mogą się starać kobiety i mężczyźni, którzy nie pełnili wcześniej żadnej formy służby wojskowej, oraz rezerwiści. W tym roku planuje się przeszkolenie 450 ochotników.

"Na terenie woj. łódzkiego w ramach tworzonych WOT formowana jest 9. Łódzka Brygada OT. Docelowo w strukturze brygady planowane jest sformowanie czterech batalionów lekkiej piechoty: w Zgierzu, Kutnie, Łasku i Piotrkowie Trybunalskim. Poza dowództwem brygady pierwszym formowanym pododdziałem jest batalion w Zgierzu. Jego rejon odpowiedzialności to powiaty: brzeziński, łęczycki, łódzki wschodni, poddębicki, pabianicki, zgierski oraz miasto Łódź. Już teraz wszyscy chętni do wstąpienia w szeregi WOT mogą starać się o przyjęcie do służby" - poinformowała w środę por. Paulina Popiel, oficer prasowy 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Reklama

Jak dodała, do rozpoczęcia formowania kolejnego batalionu w Kutnie, batalion w Zgierzu będzie przyjmował ochotników nie tylko z powiatów swojego rejonu odpowiedzialności, ale z całego województwa.

O przyjęcie do WOT mogą się ubiegać osoby, które nie odbywały służby wojskowej, i rezerwiści. Oferta jest skierowana do polskich obywateli, niekaranych za przestępstwa umyślne, którzy mają wykształcenie minimum gimnazjalne i 18-55 lat. Dla ochotników na stanowiska podoficerskie i oficerskie górna granica wieku to 63 lata.

Ochotnicy w pierwszej kolejności powinni się skontaktować z Wojskową Komendą Uzupełnień. W regionie łódzkim są one w Łodzi, Sieradzu, Skierniewicach i Tomaszowie Mazowieckim. Podstawowe informacje można uzyskać również na stronach internetowych WKU lub WOT.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji ochotnik będzie mógł odwiedzić jednostkę wojskową i zapoznać się z warunkami pełnienia służby. Następnie odbędzie rozmowę kwalifikacyjną, po której - jeżeli jej wynik będzie pozytywny - zostanie skierowany na badania lekarskie i psychologiczne. Kartę powołania otrzyma nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez por. Popiel, na potrzeby WOT wdrożono trzyletni system szkolenia, który zaplanowano w taki sposób, aby umożliwić pogodzenie życia osobistego i zawodowego ze służbą wojskową. Jego pierwszym etapem są 16-dniowe szkolenia podstawowe i 8-dniowe szkolenia wyrównawcze.

Szkolenia podstawowe są przeznaczone dla osób, które wcześniej nie były w wojsku, i obejmują m.in. naukę bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią. Zajęcia wyrównawcze są przeznaczone dla rezerwistów, którzy rozpoczynają terytorialną służbę wojskową.

Po ich zakończeniu żołnierze WOT rozpoczynają trzyletni cykl szkoleń rotacyjnych, prowadzonych najczęściej w systemie weekendowym. Dodatkowo raz w roku każdy żołnierz OT będzie brał udział w poligonowych szkoleniach zintegrowanych. W ciągu trzech lat żołnierze OT będą się szkolili co najmniej 124 dni po 12 godzin dziennie - dotyczy to tylko szkolenia indywidualnego. Kształcenie specjalistów będzie realizowane w większym wymiarze czasowym.

Jak przekazała por. Popiel, misją żołnierzy WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności, co w czasie pokoju będzie realizowane m.in. przez przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenie działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. Natomiast w czasie wojny WOT mają w strefie bezpośrednich działań bojowych wspierać wojska operacyjne, a poza nią stanowić główną siłę.

Pierwsze szkolenie WOT w Łódzkiem ma ruszyć 1 września. Pierwszą przysięgę żołnierzy tej formacji zaplanowano na 16 września.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama