Reklama

Reklama

MSP: 100 mln zł wsparcia dla Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

- Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) w Łodzi otrzyma 100 mln zł wsparcia - poinformowało w piątek Ministerstwo Skarbu Państwa. Jak podano, jest to możliwe dzięki znowelizowaniu rozporządzenia w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną.

Jak poinformowało MSP, szef tego resortu Andrzej Czerwiński podpisał umowę, na mocy której Centrum Zdrowia Matki Polki otrzyma 100 mln zł wsparcia niebędącego pomocą publiczną z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców. Środki te zostaną przeznaczone na realizację działań naprawczych, które są niezbędne do kontynuowania działalności medycznej instytutu - m.in. sfinansowania restrukturyzacji zadłużenia.

Instytut przedstawił biznesplan zakładający restrukturyzację finansową, majątkową oraz zatrudnienia. Efekty jego realizacji będą monitorowane przez MSP.

Reklama

Podstawą do przyznanego wsparcia jest nowelizacja rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną, które włączyło instytuty medyczne do grona podmiotów mogących ubiegać się o środki z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców oraz zwolniło je z wymogu zapewnienia wkładu własnego w finansowaniu planu naprawczego.

Wsparcie dla ICZMP z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców jeszcze w lipcu zapowiedziała premier Ewa Kopacz. Mówiła, że analogiczne środki otrzymają również warszawskie placówki Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Instytut Matki i Dziecka przy ul. Kasprzaka oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy W Krakowie - Prokocimiu.

Zgodnie z wcześniejszymi przepisami wsparcie niebędące pomocą publiczną mogło być udzielane wyłącznie w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa oraz w celu finansowania inwestycji, w odniesieniu do którego spełniony jest tzw. test prywatnego inwestora. Po zmianach w rozporządzeniu wsparcie takie jest możliwe również dla instytutów medycznych (ale nie dla innych placówek ochrony zdrowia); warunkowane jest jednak koniecznością wdrożenia szeregu działań naprawczych.

Minister skarbu państwa jest dysponentem państwowego funduszu celowego - Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców. Ze środków znajdujących się na rachunku FRP minister ma możliwość udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację oraz wsparcia finansowego niebędącego pomocą publiczną. Od 2008 r. z FRP minister Skarbu Państwa wypłacił przedsiębiorcom 5,6 mld zł.

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki - ICZMP w Łodzi jest jednym z największych w kraju wysokospecjalistycznych ośrodków medycznych. Placówka składa się z dwóch części: ginekologiczno-położniczej oraz pediatrycznej; zapewnia opiekę nad kobietami w tzw. ciążach wysokiego ryzyka oraz nad płodem i noworodkami z wadami rozwojowymi; jest ośrodkiem o najwyższej referencyjności. Rocznie w ICZMP hospitalizuje się ok. 40 tys. pacjentów, w przychodniach udziela się ponad 180 tys. porad specjalistycznych.

Placówka ma blisko 90 mln zobowiązań wymagalnych (czyli natychmiastowych), a w całości prawie 300 mln.

Program restrukturyzacyjny od dwóch lat prowadzi także CZD; w 2012 r. instytut miał ok. 200 mln zł długów.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje