Reklama

Reklama

Maj należy do maturzystów

Ponad 9 tys. uczniów w Łodzi i prawie 30 tys. w województwie łódzkim przystąpiło dziś do egzaminu maturalnego.

O godz. 9 uczniowie rozpoczęli obowiązkowy, pisemny egzamin z języka polskiego, który zdawać będą na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Reklama

Egzamin sprawdzić ma umiejętności maturzysty w zakresie rozumienia czytanego tekstu oraz pisania. W pierwszej części zdający odpowiadać będą na 10 (poziom rozszerzony) lub 10-16 pytań, związanych z otrzymanymi w arkuszu egzaminacyjnym tekstami nieliterackimi. Na poziomie podstawowym uczniowie pracować będą z jednym tekstem, na rozszerzonym - otrzymać mogą jeden lub kilka tekstów.

W drugiej części zdający pisać będą pracę w oparciu o otrzymane teksty lub fragmenty tekstów literackich. Egzamin potrwa ok. 3 godziny - uczniowie z poziomu rozszerzonego mają na rozwiązanie zadań o 10 minut więcej niż na poziomie podstawowym.

Dzisiejszy egzamin to początek maturalnej sesji, która potrwa do końca maja. Oprócz obowiązkowego, pisemnego i ustnego egzaminu z polskiego maturzyści zdać muszą język obcy oraz jeden lub więcej przedmiotów dodatkowych. Do pisemnych egzaminów uczniowie przystępować będą w terminach wyznaczonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, do ustnych- według harmonogramu szkolnych zespołów egzaminacyjnych. Jutro odbędzie się pisemny egzamin z języka angielskiego.

Aby otrzymać świadectwo dojrzałości maturzysta uzyskać musi minimum 30 % punktów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych, zarówno w części ustnej jak i pisemnej. Jeden nie zdany egzamin poprawić będzie można w sierpniu.

Uczniowie, którzy nie zaliczą przedmiotu obowiązkowego lub będą chcieli poprawić wynik z któregokolwiek przedmiotu mogą spróbować zdać go w kolejnych sesjach maturalnych, do pięciu lat od daty pierwszego egzaminu. Wysoki wynik egzaminu podnosi szansę przyjęcia na studia - matura nie gwarantuje automatycznej akceptacji na wybrany kierunek, ale wyniki z konkretnych przedmiotów uwzględniane będą podczas procesu rekrutacji. (kz)

Wiadomość pochodzi ze strony oficjalnej Łodzi.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy