Reklama

Reklama

Miesiąc Języka Ojczystego z UJ i Interią: 21.02-25.03.2017

Miesiąc Języka Ojczystego jest inicjatywą, której celem jest popularyzacja nauki, w tym języka ojczystego. Poprzez tego rodzaju przedsięwzięcie chcemy dotrzeć do każdego – dzieci, młodzieży, dorosłych, kto jest zainteresowany szeroko pojmowaną poprawnością językową, kulturą języka i wiedzą z tym językiem związaną.

Planowane działania:

1. II Narodowy Test Wiedzy o Języku Polskim - (od 21 II do 25 III dostępny na Interii i stronie MJO):

Test Wiedzy o Języku Polskim zainauguruje Miesiąc Języka Ojczystego i jednocześnie Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Będzie trwał od 21 lutego do 25 marca 2017 roku. Obejmie przede wszystkim zagadnienia dotyczące kultury języka oraz poprawności językowej. Każda z sekcji KNJS UJ brała udział w tworzeniu pytań. Test to doskonały sposób promocji języka polskiego, zważywszy na fakt, że test w formie elektronicznej zostanie umieszczony na oficjalnej stronie  przedsięwzięcia i na stronie głównego patrona medialnego - Interii. Zatem każda osoba będzie mogła sprawdzić swoje możliwości i wiedzę z zakresu języka.

Reklama

Wszystkie pytania (15) będą miały formę zamkniętą, co pozwoli na szybką weryfikację odpowiedzi. 

2. III Dyktando Krakowskie - 25 marca:

Dyktanda Krakowskie, które miały miejsce w ubiegłych latach pokazały, że tego rodzaju inicjatywy budzą niezwykłe zainteresowanie wśród użytkowników języka. Zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci chcą sprawdzić swoje umiejętności ortograficzne. Świadczy o tym liczba chętnych, którzy chcieli brać udział w dyktandzie.

Warto podkreślić, że do Jury poprzednich edycji dyktanda zaproszony był prof. dr hab. Walery Pisarek. 

Finał wraz z wręczeniem nagród odbędzie się tego samego dnia, tj. 25 marca 2016 roku. W czasie, w którym będą sprawdzane prace uczestników proponujemy także zaprezentowanie prac laureatów konkursów dla szkół, które zostaną przeprowadzone w ramach MJO.

3. II Konkurs na reklamę dla uczniów klas 4-6 (zasięg ogólnopolski) 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych. Pierwszy etap obejmuje stworzenie filmu reklamującego dowolny produkt, ideę lub usługę związaną z tematem konkursu: "Etyka języka". Nagranie powinno być przygotowane pod opieką nauczyciela-polonisty. Nadesłane przez uczniów prace będą następnie weryfikowane i oceniane pod kątem kreatywności, poprawności i walorów językowych. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na uroczysty finał, w czasie którego przed publicznością zaprezentują swoje reklamy. Zwycięzców wyłoni Jury pod przewodnictwem Dziekana Wydziału Polonistyki UJ. Należy podkreślić, że wszystkie konkursy będą organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Polonistów.

4. II Konkurs na komentarz dla gimnazjalistów (zasięg ogólnopolski) 

Konkurs na komentarz jest skierowany do uczniów gimnazjów. Pierwszy etap polega na stworzeniu oryginalnego, nagranego przez uczestników filmu prezentującego komentarz na bieżąco do dowolnego wydarzenia sportowego, kulturalnego lub związanego ze światem mody. Długość nagrania nie może przekroczyć 3 minut. Nadesłane przez uczniów prace będą następnie weryfikowane i oceniane pod kątem kreatywności, poprawności i walorów językowych. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na uroczysty finał, w czasie którego przed publicznością zaprezentują swoje komentarze. Zwycięzców wyłoni Jury pod przewodnictwem Dziekana Wydziału Polonistyki UJ.

5. II Konkurs na gadkę 

Konkurs skierowany do mieszkańców województwa małopolskiego i ma na celu popularyzację małopolskich gwar oraz tradycji regionalnych. Polega na stworzeniu krótkiego monologu na temat: "Małopolska. Moje miejsce na ziemi". Długość nagrania nie może przekroczyć 10 minut. Ocenie podlegać będą zarówno walory językowe (przede wszystkim gwara), jak i te związane z treścią, tj. anegdotami, rodzinnymi historiami lub tradycją.Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na uroczysty finał, w czasie którego przed publicznością zaprezentują swoje monologi. Zwycięzców wyłoni Jury pod przewodnictwem Dziekana Wydziału Polonistyki UJ.

6. II Agon retoryczny dla licealistów 

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich. Udział w konkursie polega na ułożeniu mowy na temat: "Literatura i social media - wrogowie czy przyjaciele?", nagraniu jej i przesłaniu w formie filmu. Czas nagrania nie może przekroczyć 10 minut. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na finał, w czasie którego będą mieli okazję zaprezentować swoje przemówienia przed publicznością. Zwycięzców wyłoni Jury pod przewodnictwem Dziekana Wydziału Polonistyki UJ.

7. Warsztaty dla szkół (marzec 2017) 

Studenci z Koła Naukowego Językoznawców Studentów UJ im. M. Karasia będą prowadzić warsztaty dotyczące języka polskiego w krakowskich liceach i gimnazjach (tematy warsztatów w załączeniu)

8. Cykl debat oksfordzkich dla uczniów krakowskich liceów (marzec 2017)

Dwie debaty na Wydziale Polonistyki i jedna finałowa w Collegium Novum. Ich tematyka będzie oscylować wokół etyki i estetyki słowa.

9. Konferencja studencko-doktorancka “Nasz język ojczysty: etyka i estetyka słowa" (31 III - 1 IV) 

W tym roku konferencja jest organizowana wraz z Zespołem Etyki Słowa RJP PAN. Proponujemy, aby nasze wspólne rozważania zogniskowały się wokół następujących kwestii: 

- etyka wypowiedzi publicznych, 

- perswazja i manipulacja,

- wartościowanie w języku i tekście, 

- zasady dobrej komunikacji, 

- wulgaryzacja języka,

 - grzeczność językowa, 

- język wobec wyzwań starych i nowych mediów, 

- język w Internecie, 

- etyka i estetyka słowa w edukacji polonistycznej.

Ogół problemów jest szeroki, więc pozwoli zarówno studentom, jak i doktorantom wygłosić referaty dotykające różnych płaszczyzn języka polskiego. W ramach konferencji zorganizowane zostaną również warsztaty prowadzone przez członków Zespołu Etyki Słowa RJP PAN. 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje