Reklama

Reklama

Z wizytą u Kozaków

Na zaproszenie Kozackiego Koła oraz Gubernatora Województwa Wołyńskiego (Ukraina) gościła w Łucku delegacja Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

W skład delegacji weszli: Adam Gołembowski sekretarz Zjednoczenia, oraz tucholscy bracia odpowiedzialni za kontakty ze stroną ukraińską Mariusz Słomiński i Mariusz Wegner.

Reklama

Przybyciu do Łucka pierwsze kroki Bracia skierowali do Konsulatu Generalnego RP.

- Rafałowi Plewińskiemu wicekonsulowi podziękowaliśmy za okazaną pomoc w nawiązaniu kontaktu z Kozakami. Wymieniliśmy wzajemne uwagi odnośnie pracy konsulatu oraz możliwości pomocy Konsulatu we współpracy z organizacjami kozackimi. Konsul poinformował nas, że jest bardzo zadowolony z podjęcia przez Bractwa współpracy z Kozakami. Będzie jej sprzyjać chociaż na brak zajęć nie narzeka bo przy obecnych zasadach wydawanie karty Polaka ma dużo pracy na wiele lat ? opowiada Mariusz Wegner. - Jest to spowodowane skomplikowanymi zasadami przyznawania karty oraz dużą ilością zainteresowanych, wg jego oceny około 150 tysięcy osób. Na to wszystko nakłada się codzienna duża ilość podań o polskie wizy.

Delegacja udała się do siedziby Wołyńskiego Urzędu Wojewódzkiego na spotkanie z zastępcą Gubernatora Światosławem Krawczukiem. Gubernator z dużym zaciekawieniem wysłuchał informacji o odtwarzaniu w Polsce historycznych stowarzyszeń jakimi są Bractwa Kurkowe oraz ich europejskiej tradycji. Okazało się, że jest orędownikiem rozwijania współpracy pomiędzy Brawami strzeleckimi i kozackimi oraz włączeniu tych ostatnich do struktur europejskich EGS. - Przedstawił nam propozycję udziału w corocznych spotkaniach w rocznicę bitwy pod Beresteczkiem. Celem tych spotkań ma być wzbudzenie refleksji nad bezsensem bratobójczej wojny, wymiana doświadczeń oraz przygotowanie wspólnych obchodów 360 rocznicy bitwy w czerwcu 2011 roku. Gubernator zaskoczył nas swoją wiedzą o Tucholi oraz serdeczności jej władz i mieszkańców - opowiada Mariusz Wegner.

Podczas oficjalnego powitania przez Kozaków w skansenie Kozacki Zimownik polska delegacja przekazała na ręce sekretarza Aleksandra (Saszki) Sokura prezent od burmistrza Tucholi - obraz z dedykacją. Następnie od Braci trzy szable dla znanych z wizyty w Tucholi: Saszki, Włodymira i Wiktora. Kolację w historycznej izbie ponad 150 letniej chaty skończono grubo po północy przy śpiewach i niezliczonych toastach.

Polacy odwiedzili wiele ciekawych miejsc Wraz z Kozakami uczestniczyli m.in. jako honorowa asysta w ingresie Jozafata Gowera biskupa na nowo odtworzonej diecezji łucko - rówieńskiej wołyńskiego Ukraińskiego Kościoła Greko-katolickiego. Po ingresie zostali zaproszeni wraz z delegacją Tucholskiej Izby Gospodarczej na uroczysty obiad. Podczas obiadu spotkali się z Tomaszem Janikiem Konsulem Generalnym RP w Łucku.

Robert Grygiel

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama