Reklama

Reklama

Toruń dla młodych

Chcemy przyciągać do Torunia ludzi młodych - powiedział prezydent Michał Zaleski Torunia podpisując w Urzędzie Marszałkowskim umowę wstępną na realizację I etapu projektu "Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży". Inwestycja powstanie przy placu św. Katarzyny.

2 lipca 2008 r. przedstawiciele kilku miast i instytucji naszego regionu zawarli z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrem Całbeckim umowy wstępne, dzięki którym strategiczne dla rozwoju lokalnego inwestycje, realizowane przez te miasta i instytucje, uzyskają znaczne wsparcie z funduszy unijnych. Wśród dofinansowanych zadań, ujętych w Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 znalazł się I etap utworzenia "Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu".

Reklama

Inwestycja ta będzie realizowana w latach 2009-2011 w oparciu o budynki zlokalizowane przy placu św. Katarzyny 9 w Toruniu. Po przeprowadzeniu prac remontowo-adaptacyjnych powstanie tam nowoczesna, spełniająca europejskie standardy baza noclegowa na 100 miejsc, sala spotkań i zaplecze gastronomiczne. Teren wokół budynków będzie zagospodarowany na cele rekreacyjno-sportowe.

Podstawową misją MCSM będzie prowadzenie aktywnej międzynarodowej wymiany dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej z całego świata, wpieranie procesu integracji europejskiej oraz rozwijanie i promowanie aktywnych form wypoczynku i turystyki wśród młodzieży. Miasto zrealizuje ten projekt wspólnie z podmiotem wyłonionym w otwartym konkursie, ogłoszonym w trybie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 6 mln euro, z czego 52,8% kwoty (3,6 mln euro) stanowić będzie dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, a pozostała kwota 2,4 mln euro (47,2%) będzie stanowiła wkład własny Gminy Miasta Toruń.

Wiadomość pochodzi ze strony oficjalnej Torunia.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

ZAKUPY

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy