Reklama

Reklama

Przeciwdziałać narkomanii

Uchwalono Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Włocławek.

Jednym z priorytetów Programu na 2007 rok jest prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej skierowanej do dzieci, młodzieży oraz ogółu społeczności lokalnej.

Reklama

W tym obszarze działań mieści się wiele zadań,są to : programy profilaktyczne prowadzone na terenie szkół włocławskich, programy kierowane do rodziców, organizacja szkoleń podnoszących kompetencje osób działających w sferze problematyki uzależnień itd.

Duży nacisk w tych działaniach kładzie się na wspieranie wszelkiego rodzaju przedsięwzięć profilaktycznych inicjowanych i prowadzonych przez dzieci i młodzież włocławskich szkół. W roku ubiegłym w ramach realizacji zadań MPPiRPA- Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie przy współpracy przedstawicieli samorządów lokalnych ogłosiła ogólnopolski konkurs na najlepszy spektakl profilaktyczny pn. "Młodzieżowy Ogólnopolski Przegląd Spektakli Profilaktycznych" .

W ramach tego przedsięwzięcia dwie włocławskie szkoły odniosły duży sukces kwalifikując się do finału konkursu. Sukces odniosły: dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 19 i młodzież z Gimnazjum Nr 1. Uczniowie z kółka teatralnego klasy V i VI Szkoły Podstawowej Nr 19 (pod kierunkiem nauczycieli Agnieszki Krychowiak i Anny Radzkiej) opracowały i przygotowały przedstawienie o tematyce antyalkoholowej pt. "Ku przestrodze". Grupę teatralną stanowią uczniowie klas V i VI. Klasa V : Sara Trendewicz, Oskar Trendewicz, Angelika Terpińska, Klaudia Stankiewicz, Lena Gliszczyńska, Michał Zieliński, Adrianna Banasik, Daria Gawłowska. Klasa VI: Justyna Rybarkiewicz, Justyna Chmurzyńska, Marcin Daroszewski, Patrycja Kardacz Natomiast uczniowie klas III Ginazjum Nr 1 pod kierunkiem pedagoga Daniela Szymańskiego i wychowawcy klasy III, Piotra Lipińskiego stworzyli grupę teatralną pn.

'Black Street" i przygotowali spektakl pn. "Życie patologiczne".

Na ogromną uwagę zasługuje to, że w grupie teatralnej pracują uczniowie, którzy w przeszłości sprawiali kłopoty wychowawcze. Zaangażowanie ich do tej pracy przyniosło sukces wychowawczy. Poświęcenie się w pracy nad przygotowaniem spektaklu sprawiło, że ci uczniowie poprawili swoje zachowanie i co bardzo istotne często reagują na przejawy złych zachowań swoich kolegów.

Grupę "Black Street" tworzą : Maksym Kruszyński, Bartek Pułanecki, Filip Kulpa, Aneta Kotlewska, Aleksandra Kalinowska, Malwina Stankiewicz, Karol Jasman, Monika Muszyńska, Przemek Sareło. Dzieci i młodzież były bardzo zaangażowane w przedsięwzięcie, którego sami byli pomysłodawcami, poświęcając dużo czasu wolnego na jego realizację (często do późnych godzin wieczornych). Okazało się, że jest wielki głód na sztukę w młodych ludziach. W dniu 24 marca w Warszawie odbył się finał Młodzieżowego Ogólnopolskiego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych. Był to wielki sukces uczniów szkół włocławskich ! Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 19 zajęli I miejsce w kategorii "szkoły podstawowe", zaś uczniowie Gimnazjum Nr 1 zajęli II miejsce w kategorii - "gimnazja".

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje