Reklama

Reklama

Centrum Eksperckie Policji Wojskowej zacznie działać w 2014 r.

Tworzone Centrum Eksperckie Policji Wojskowej NATO w Bydgoszczy powinno osiągnąć gotowość do działania pod koniec 2013 r., a działalność rozpocznie w 2014 r. - poinformował we wtorek komendant Żandarmerii Wojskowej gen. dyw. Mirosław Rozmus.

Jednostka będzie zajmować się szkoleniem na szczeblu strategicznym i operacyjnym, prowadzeniem analiz i upowszechnianiem wniosków, wypracowywaniem koncepcji i przeprowadzaniem eksperymentów, rozwijaniem doktryn i interoperacyjności policji wojskowej i żandarmerii państw NATO. Będzie też przygotowywać policjantów i żandarmów do udziału w misjach zagranicznych.

Reklama

Centrum jako pierwsza jednostka działająca w Polsce, po akredytacji przez Radę Wojskową NATO, będzie miała status niezależnej organizacji wojskowej, czyli ośrodka eksperckiego niezależnego od wpływów wewnętrznych i zewnętrznych. Organem nadzorującym centrum będzie komitet sterujący, w którym będą reprezentowane, na równych prawach, wszystkie tworzące go państwa.

Jednostka wejdzie w skład sieci 21 centrów eksperckich NATO w Europie i USA. Obecnie przy dowództwie Sojuszu jest akredytowanych 16 ośrodków, a pozostałe są w różnych fazach tworzenia.

Tworzeniem Centrum Eksperckiego Policji Wojskowej zajmuje się zespół, którego przewodniczącym jest komendant główny Żandarmerii Wojskowej, a zastępcą - doradca szefa Zarządu Szkolenia P-7 Sztabu Generalnego. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele departamentów Ministerstwa Obrony oraz zarządów Sztabu Generalnego, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia i Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej.

Przewidziano, że Centrum będzie miało 44 etaty, w tym 11 obsadzonych przez Polaków. Na czele ośrodka będzie stał dyrektor, którym będzie polski pułkownik. Na razie otwartą sprawą pozostaje, ile państw zgłosi akces współdziałania w ramach NATO.

Gen. dyw. Rozmus podkreślił, że na siedzibę centrum wybrano Bydgoszcz, gdyż w mieście jest sprzyjający klimat, są dobre doświadczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO, a także odpowiednia infrastruktura (m.in. budynki, lotnisko, szkoły dla dzieci międzynarodowego personelu).

Koszt utworzenia Centrum (przystosowanie budynków, stworzenie systemu łączności i bezpieczeństwa, wyposażenie), który wyniesie 10 mln zł, pokryje strona polska. Szacuje się, że utrzymanie ośrodka będzie kosztować 2 mln zł rocznie, a wkład Polski będzie zależeć do liczby krajów zaangażowanych w projekt.

W Polsce od czterech lat działa Międzynarodowy Batalion Policji Wojskowej, w skład którego wchodzi Polska, Chorwacja, Czechy, Słowacja. Jest to batalion, który przeszedł pełne przygotowanie do działania w ramach NATO i UE, a w tym roku przejdzie ćwiczenia dopuszczające do działań w ramach Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie.

Sprawom tworzenia Centrum poświęcona jest rozpoczęta we wtorek w Bydgoszczy dwudniowa konferencja, w której uczestniczą przedstawiciele 15 państw: Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Grecji, Holandii, Kanady, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Rumunii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoch. Kolejną konferencję w tej sprawie zaplanowano na drugą połowę września.

Prace nad utworzeniem Centrum Eksperckiego Policji Wojskowej rozpoczęły się w 2008 r., a w grudniu 2009 r. szef Sztabu Generalnego oficjalnie zgłosił propozycję do dowódcy transformacji NATO. W maju 2010 r. minister obrony narodowej powołał zespół do spraw utworzenia centrum, a w lipcu i sierpniu 2011 r. skierowano zaproszenia przystąpienia do współdziałania do 17 państw członkowskich NATO.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje